تغییرات اخیر

پرش به: ناوبری، جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی‌است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن ویرایش‌های جزئی | نمایش ربات‌ها | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن ویرایش‌های من

نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۴ مارس ۲۰۱۷ ‏۰۴:۱۶
   

‏۲۴ مارس ۲۰۱۷

     ‏۰۳:۲۶  ۲۹ شوال‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲). . Waziri (بحث | مشارکت‌ها)

‏۲۳ مارس ۲۰۱۷

     ‏۲۰:۱۶ (سیاههٔ فعالیت بازخورد مقاله). . [138.68.168.245‏؛ 213.207.230.87‏؛ 5.239.70.21‏؛ 5.78.196.48‏؛ Mkhaghanif‏ (۲×)]
     ‏۲۰:۱۶ . . 213.207.230.87 (بحث) ارسال‌شده ارسال بازخورد#056bf34... در سوره صافات
     ‏۱۶:۲۶ . . 5.78.196.48 (بحث) ارسال‌شده ارسال بازخورد#056beff... در حر بن یزید ریاحی
     ‏۱۴:۵۴ . . Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) به عنوان غیر عملی برچسب زد بازخورد ارسالی #056bec2... در پس از پنجاه سال (کتاب)
     ‏۱۴:۵۴ . . Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) به عنوان غیر عملی برچسب زد بازخورد ارسالی #056bea5... در سید جلال‌الدین آشتیانی
     ‏۱۲:۰۱ . . 5.239.70.21 (بحث) ارسال‌شده ارسال بازخورد#056bec2... در پس از پنجاه سال (کتاب)
     ‏۰۹:۵۴ . . 138.68.168.245 (بحث) ارسال‌شده ارسال بازخورد#056bea5... در سید جلال‌الدین آشتیانی
 جز   ‏۲۰:۱۲  سید ابوالحسن جلوه‏‏ (۶ تغییر | تاریخچه) . . (-۲۸). . [Sarsm‏ (۶×)]
 جز   ‏۲۰:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (-۴). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (کتابخانه: تمیزکاری)
 جز   ‏۲۰:۱۱ (فعلی | قبلی) . . (+۶۳۷). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (شاگردان: تمیزکاری)
 جز   ‏۲۰:۱۱ (فعلی | قبلی) . . (-۶۳۸). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (روش تدریس: تمیزکاری)
 جز   ‏۲۰:۱۰ (فعلی | قبلی) . . (-۳). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (پیوند به بیرون: تمیزکاری)
 جز   ‏۲۰:۰۹ (فعلی | قبلی) . . (-۲۴). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (شاگردان: تمیزکاری)
 جز   ‏۲۰:۰۶ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی‌سازی)
 جز   ‏۲۰:۰۸  محمد بن سلیمان تنکابنی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۱۱). . [Sarsm‏ (۲×)]
 جز   ‏۲۰:۰۸ (فعلی | قبلی) . . (+۶). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (قصص العلماء: ویکی‌سازی)
 جز   ‏۲۰:۰۷ (فعلی | قبلی) . . (-۱۷). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (پیوند به بیرون: تمیزکاری)
 جز   ‏۲۰:۰۴  محمدعلی مدرس تبریزی‏‏ (۶ تغییر | تاریخچه) . . (+۴۶). . [Sarsm‏ (۶×)]
 جز   ‏۲۰:۰۴ (فعلی | قبلی) . . (+۲۶). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی‌سازی)
 جز   ‏۲۰:۰۲ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (آثار: ویکی‌سازی)
 جز   ‏۲۰:۰۱ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی‌سازی)
 جز   ‏۲۰:۰۱ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی‌سازی)
 جز   ‏۱۹:۵۹ (فعلی | قبلی) . . (+۵). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (بزرگداشت: ویکی‌سازی)
 جز   ‏۱۹:۵۸ (فعلی | قبلی) . . (+۳). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ولادت و وفات: ویکی‌سازی)
 جز   ‏۱۹:۵۶  سید عبدالکریم رضوی کشمیری‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (-۷۳). . [Sarsm‏ (۳×)]
 جز   ‏۱۹:۵۶ (فعلی | قبلی) . . (-۴۷). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (درگذشت: تمیزکاری)
 جز   ‏۱۹:۵۵ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (اساتید دروس فقه و اصول: تمیزکاری)
 جز   ‏۱۹:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (-۲۶). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز   ‏۱۹:۵۲  سید محسن امین‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۸). . [Sarsm‏ (۳×)]
 جز   ‏۱۹:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (+۹). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (وفات: ویکی‌سازی)
 جز   ‏۱۹:۵۱ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (اعیان الشیعه: تمیزکاری)
 جز   ‏۱۹:۵۱ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تألیفات و آثار: تمیزکاری)
 جز   ‏۱۹:۴۹  محمد باقر قائنی بیرجندی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۵۸). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز   ‏۱۹:۴۱  عبدالکریم حائری‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۳۵). . [Sarsm‏ (۲×)]
 جز   ‏۱۹:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (نگارخانه: ویکی‌سازی)
 جز   ‏۱۹:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (+۳۱). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی‌سازی)
 جز   ‏۱۹:۳۴  فروردین (ماه)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۱). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (سوم: تمیزکاری)
 جز   ‏۱۳:۰۴  یحیی (پیامبر)‏‏ (۵ تغییر | تاریخچه) . . (+۷۶۰). . [Alipour‏ (۵×)]
 جز   ‏۱۳:۰۴ (فعلی | قبلی) . . (+۸۶). . Alipour (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش)
 جز   ‏۱۲:۴۰ (فعلی | قبلی) . . (+۳۸). . Alipour (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش)
 جز   ‏۱۲:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (+۶۳۹). . Alipour (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش)
 جز   ‏۰۹:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Alipour (بحث | مشارکت‌ها) (پانویس: ویرایش)
 جز   ‏۰۹:۳۴ (فعلی | قبلی) . . (-۴). . Alipour (بحث | مشارکت‌ها) (منابع: ویرایش)
 جز   ‏۱۳:۰۳  پرونده:سر حضرت یحیی2.jpg‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۰۲). . Alipour (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش)
     ‏۱۲:۵۹ (سیاههٔ بارگذاری‌ها) . . Alipour (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:سر حضرت یحیی2.jpg را بارگذاری کرد ‏
     ‏۱۲:۴۵  نوح (پیامبر)‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۷۳۱). . [M.bahrami‏ (۳×)]
     ‏۱۲:۴۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱۳۲). . M.bahrami (بحث | مشارکت‌ها) (پانویس) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۲:۴۳ (فعلی | قبلی) . . (+۸۰). . M.bahrami (بحث | مشارکت‌ها) (فرزندان نوح (ع)) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۲:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (+۵۱۹). . M.bahrami (بحث | مشارکت‌ها) (فرزندان نوح (ع)) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۲:۳۴  کشتی نوح‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۲). . M.bahrami (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۲:۱۵  طوفان نوح‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷۷). . M.bahrami (بحث | مشارکت‌ها) (داستان طوفان نوح(ع)) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۱:۲۲  بحث:قم‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۹۲). . M.bahrami (بحث | مشارکت‌ها) (نقدها)
     ‏۱۱:۱۵  محمدکاظم خراسانی‏‏ (۶ تغییر | تاریخچه) . . (-۴۴). . [M.bahrami‏ (۶×)]
     ‏۱۱:۱۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . M.bahrami (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۰:۰۰ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . M.bahrami (بحث | مشارکت‌ها) (تولد و وفات) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۹:۵۷ (فعلی | قبلی) . . (-۴). . M.bahrami (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۹:۵۵ (فعلی | قبلی) . . (-۵۶). . M.bahrami (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
     ‏۰۹:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (+۲۹). . M.bahrami (بحث | مشارکت‌ها) (خصوصیات تدریس) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۹:۵۰ (فعلی | قبلی) . . (-۱۳). . M.bahrami (بحث | مشارکت‌ها)