تغییرات اخیر

پرش به: ناوبری، جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی‌است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن ویرایش‌های جزئی | نمایش ربات‌ها | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن ویرایش‌های من

نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۱۹ اوت ۲۰۱۷ ‏۱۹:۳۰
   

‏۱۹ اوت ۲۰۱۷

 جز   ‏۱۹:۲۸  کاربر:Roohish/صفحه تمرین‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۹۵). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۱۹:۲۵  عذاب قبر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۲۲). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۹:۲۴  مجتهد‏‏ (۶ تغییر | تاریخچه) . . (-۳۰). . [M.bahrami‏ (۶×)]
     ‏۱۹:۲۴ (فعلی | قبلی) . . (۰). . M.bahrami (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۹:۲۳ (فعلی | قبلی) . . (+۲۰). . M.bahrami (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:فقها (هات‌کت))
     ‏۱۹:۲۳ (فعلی | قبلی) . . (+۴۰). . M.bahrami (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:حوزه‌های علمیه (هات‌کت))
     ‏۱۹:۲۰ (فعلی | قبلی) . . (+۴۴). . M.bahrami (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:اصطلاحات اصول فقه (هات‌کت))
     ‏۱۹:۱۹ (فعلی | قبلی) . . (-۱۶۸). . M.bahrami (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۸:۵۰ (فعلی | قبلی) . . (+۳۴). . M.bahrami (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
     ‏۱۹:۱۱ (سیاههٔ فعالیت بازخورد مقاله). . [2.180.204.254‏؛ Mkhaghanif‏ (۴×)]
     ‏۱۹:۱۱ . . Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) به عنوان مفید برچسب زد بازخورد ارسالی #0577eb1... در اصول کافی
     ‏۱۹:۱۱ . . Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) به عنوان مفید برچسب زد بازخورد ارسالی #0577e3b... در روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات (کتاب)
     ‏۱۹:۱۱ . . Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) به عنوان غیر عملی برچسب زد بازخورد ارسالی #0577e62... در جنگ جمل
     ‏۱۹:۱۱ . . Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) به عنوان غیر عملی برچسب زد بازخورد ارسالی #0577e95... در سندی بن شاهک
     ‏۱۸:۲۶ . . 2.180.204.254 (بحث) ارسال‌شده ارسال بازخورد#0577eb1... در اصول کافی
نو    ‏۱۹:۰۶  رده:پرونده:اوگاندا‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۶). . Baqer h (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:پرونده:کشورها (هات‌کت))
     ‏۱۹:۰۶  کاربر:M.bahrami/صفحه تمرین‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۹۲۴). . [M.bahrami‏ (۲×)]
     ‏۱۹:۰۶ (فعلی | قبلی) . . (+۴۱). . M.bahrami (بحث | مشارکت‌ها) (محدوده حکومت و ولایت) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۸:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (+۸۸۳). . M.bahrami (بحث | مشارکت‌ها) (محدوده حکومت و ولایت) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۹:۰۳  پرونده:نشان ملی اوگاندا.png‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۹۱). . [Baqer h‏ (۲×)]
     ‏۱۹:۰۳ (فعلی | قبلی) . . (+۳۹). . Baqer h (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:پرونده:اوگاندا (هات‌کت))
     ‏۱۸:۵۹ (فعلی | قبلی) . . (+۵۲). . Baqer h (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:پرونده:نشان ملی کشورها (هات‌کت))
     ‏۱۹:۰۳  پرونده:نقشه کشور اوگاندا.png‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۸۸). . [Baqer h‏ (۲×)]
     ‏۱۹:۰۳ (فعلی | قبلی) . . (+۳۹). . Baqer h (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:پرونده:اوگاندا (هات‌کت))
     ‏۱۸:۵۹ (فعلی | قبلی) . . (+۴۹). . Baqer h (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:پرونده:موقعیت کشورها (هات‌کت))
     ‏۱۹:۰۳  پرونده:پرچم اوگاندا.png‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۸۴). . [Baqer h‏ (۲×)]
     ‏۱۹:۰۳ (فعلی | قبلی) . . (+۳۹). . Baqer h (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:پرونده:اوگاندا (هات‌کت))
     ‏۱۸:۵۹ (فعلی | قبلی) . . (+۴۵). . Baqer h (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:پرونده:پرچم کشورها (هات‌کت))
     ‏۱۹:۰۳  پرونده:مسجد اهل بیت-اوگاندا.JPG‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۸). . Baqer h (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:پرونده:اوگاندا (هات‌کت))
     ‏۱۸:۵۷ (سیاههٔ بارگذاری‌ها). . [Baqer h‏ (۳×)]
     ‏۱۸:۵۷ . . Baqer h (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:نشان ملی اوگاندا.png را بارگذاری کرد ‏
     ‏۱۸:۱۹ . . Baqer h (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:نشان ملی ازبکستان.png را بارگذاری کرد ‏
     ‏۱۸:۱۴ . . Baqer h (بحث | مشارکت‌ها) پرونده:نشان ملی ساحل عاج.png را بارگذاری کرد ‏
 جز   ‏۱۸:۵۷  امام جواد علیه‌السلام‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۱۵۱). . [Ahmadnazem‏ (۲×)]
 جز   ‏۱۸:۵۷ (فعلی | قبلی) . . (-۲۳). . Ahmadnazem (بحث | مشارکت‌ها) (شهادت)
 جز   ‏۱۸:۵۰ (فعلی | قبلی) . . (-۱۲۸). . Ahmadnazem (بحث | مشارکت‌ها) (فعالیت فرقه‌های دیگر)
     ‏۱۸:۴۷  کاربر:Naimi/صفحه تمرین‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۳٬۰۵۰). . [Naimi‏ (۳×)]
     ‏۱۸:۴۷ (فعلی | قبلی) . . (-۷). . Naimi (بحث | مشارکت‌ها) (حرف ح و خ:)
     ‏۱۸:۴۴ (فعلی | قبلی) . . (+۳٬۰۵۰). . Naimi (بحث | مشارکت‌ها) (حرف ح:)
     ‏۱۸:۳۲ (فعلی | قبلی) . . (+۷). . Naimi (بحث | مشارکت‌ها) (عالمان و مراجع)
     ‏۱۸:۲۲  پرونده:موقعیت ازبکستان.png‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۹۰). . [Baqer h‏ (۲×)]
     ‏۱۸:۲۲ (فعلی | قبلی) . . (+۴۱). . Baqer h (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:پرونده:ازبکستان (هات‌کت))
     ‏۱۸:۲۲ (فعلی | قبلی) . . (+۴۹). . Baqer h (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:پرونده:موقعیت کشورها (هات‌کت))
نو    ‏۱۸:۲۱  رده:پرونده:ازبکستان‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۶). . Baqer h (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:پرونده:کشورها (هات‌کت))
     ‏۱۸:۲۱  پرونده:نشان ملی ازبکستان.png‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۹۳). . [Baqer h‏ (۲×)]
     ‏۱۸:۲۱ (فعلی | قبلی) . . (+۴۱). . Baqer h (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:پرونده:ازبکستان (هات‌کت))
     ‏۱۸:۲۱ (فعلی | قبلی) . . (+۵۲). . Baqer h (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:پرونده:نشان ملی کشورها (هات‌کت))
     ‏۱۸:۲۰  پرونده:پرچم ازبکستان.png‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۸۶). . [Baqer h‏ (۲×)]
     ‏۱۸:۲۰ (فعلی | قبلی) . . (+۴۱). . Baqer h (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:پرونده:ازبکستان (هات‌کت))
     ‏۱۸:۱۹ (فعلی | قبلی) . . (+۴۵). . Baqer h (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:پرونده:پرچم کشورها (هات‌کت))
     ‏۱۸:۱۹  پرونده:نقشه کشور ازبکستان.jpg‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۲). . Baqer h (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:پرونده:ازبکستان (هات‌کت))
     ‏۱۸:۱۸  پرونده:مناطق‌شیعه نشین غنا.jpg‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۰). . Baqer h (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:پرونده:غنا (هات‌کت))
نو    ‏۱۸:۱۵  رده:پرونده:ساحل عاج‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۸). . Baqer h (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی « رده:پرونده:کشورها» ایجاد کرد)
     ‏۱۸:۱۵  پرونده:مناطق شیعه‌نشین ساحل عاج.jpg‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۹). . Baqer h (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:پرونده:ساحل عاج (هات‌کت))
     ‏۱۸:۱۵  پرونده:نشان ملی ساحل عاج.png‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۹۴). . Baqer h (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۱۸:۱۴  پرونده:نقشه کشور ساحل عاج.png‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۸۹). . [Baqer h‏ (۲×)]
     ‏۱۸:۱۴ (فعلی | قبلی) . . (+۴۰). . Baqer h (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:پرونده:ساحل عاج (هات‌کت))
     ‏۱۸:۱۴ (فعلی | قبلی) . . (+۴۹). . Baqer h (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:پرونده:موقعیت کشورها (هات‌کت))
     ‏۱۸:۱۴  پرونده:پرچم ساحل عاج.png‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۸۵). . [Baqer h‏ (۲×)]
     ‏۱۸:۱۴ (فعلی | قبلی) . . (+۴۰). . Baqer h (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:پرونده:ساحل عاج (هات‌کت))
     ‏۱۸:۱۴ (فعلی | قبلی) . . (+۴۵). . Baqer h (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:پرونده:پرچم کشورها (هات‌کت))
نو    ‏۱۸:۱۲  رده:پرونده:غنا‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۸). . Baqer h (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی « رده:پرونده:کشورها» ایجاد کرد)
     ‏۱۸:۱۱  پرونده:پرچم غنا.png‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۱). . Baqer h (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:پرونده:غنا (هات‌کت))
     ‏۱۸:۱۱  پرونده:نشان ملی غنا.jpg‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۱). . Baqer h (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:پرونده:غنا (هات‌کت))