تغییرات اخیر

پرش به: ناوبری، جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۰ آوریل ۲۰۱۸ ‏۰۴:۳۹
   

‏۲۰ آوریل ۲۰۱۸

     ‏۰۴:۱۲  صدقه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۳۲). . M.bahrami (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۴:۰۸  صله رحم‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۹). . M.bahrami (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
     ‏۰۳:۵۳  قناعت‏‏ (۱۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۷۰). . [M.bahrami‏ (۱۲×)]
      ‏۰۳:۵۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . M.bahrami (بحث | مشارکت‌ها) (منابع: کد گذاری منابع و مرتب سازی)
      ‏۰۳:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (+۳۰). . M.bahrami (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
      ‏۰۳:۵۱ (فعلی | قبلی) . . (+۱۲). . M.bahrami (بحث | مشارکت‌ها) (آثار و برکات قناعت)
      ‏۰۳:۵۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱). . M.bahrami (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۳:۴۷ (فعلی | قبلی) . . (-۱۱). . M.bahrami (بحث | مشارکت‌ها) (آثار و برکات قناعت)
      ‏۰۳:۴۴ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . M.bahrami (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۳:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . M.bahrami (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۳:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (+۶). . M.bahrami (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۳:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (۰). . M.bahrami (بحث | مشارکت‌ها) (آثار و برکات قناعت)
      ‏۰۳:۳۵ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . M.bahrami (بحث | مشارکت‌ها) (آثار و برکات قناعت)
      ‏۰۳:۳۴ (فعلی | قبلی) . . (۰). . M.bahrami (بحث | مشارکت‌ها) (آثار و برکات قناعت: اصلاح الگو)
      ‏۰۳:۳۲ (فعلی | قبلی) . . (+۱۳). . M.bahrami (بحث | مشارکت‌ها)
     ‏۰۳:۲۶  آیه اطعام‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۲). . M.bahrami (بحث | مشارکت‌ها) (ویراستاری شناسه)
     ‏۰۳:۲۳  آیه آمن الرسول‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۰). . M.bahrami (بحث | مشارکت‌ها) (منابع: کدگذاری و مرتب سازی)
     ‏۰۳:۱۸  آیه نفر‏‏ (۸ تغییر | تاریخچه) . . (+۴۳۳). . [M.bahrami‏ (۸×)]
      ‏۰۳:۱۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱۳). . M.bahrami (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۳:۱۴ (فعلی | قبلی) . . (+۲۵۱). . M.bahrami (بحث | مشارکت‌ها) (متن آیه: الصاق کد متن و ترجمه آیه)
      ‏۰۳:۰۹ (فعلی | قبلی) . . (+۶۶). . M.bahrami (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
      ‏۰۳:۰۸ (فعلی | قبلی) . . (+۳). . M.bahrami (بحث | مشارکت‌ها) (متن آیه)
      ‏۰۳:۰۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱۳). . M.bahrami (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۳:۰۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . M.bahrami (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
      ‏۰۳:۰۴ (فعلی | قبلی) . . (+۵۶). . M.bahrami (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
      ‏۰۲:۵۷ (فعلی | قبلی) . . (+۳۰). . M.bahrami (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)

‏۱۹ آوریل ۲۰۱۸

 جز   ‏۲۱:۳۸  اعیان الشیعة (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱). . Mgolpayegani (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز   ‏۲۱:۱۸  گناهان کبیره‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۴۶). . [Mgolpayegani‏ (۴×)]
 جز    ‏۲۱:۱۸ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Mgolpayegani (بحث | مشارکت‌ها) (موارد تبدیل گناه صغیره به کبیره)
 جز    ‏۲۰:۱۰ (فعلی | قبلی) . . (+۲۶). . Mgolpayegani (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز    ‏۲۰:۱۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱۹). . Mgolpayegani (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۲۰:۰۲ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Mgolpayegani (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز   ‏۱۹:۵۶  سوره فصلت‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (۰). . [Mgolpayegani‏ (۲×)]
 جز    ‏۱۹:۵۶ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Mgolpayegani (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز    ‏۱۹:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Mgolpayegani (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۱۹:۵۰  حرم امام حسین (ع)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۸). . S.J.Mosavi (بحث | مشارکت‌ها) (لینک بین زبان)
 جز   ‏۱۹:۵۰  فطرس‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (-۷۰). . [Mgolpayegani‏ (۴×)]
 جز    ‏۱۹:۵۰ (فعلی | قبلی) . . (-۶). . Mgolpayegani (بحث | مشارکت‌ها) (فطرس در دعا)
 جز    ‏۱۹:۴۹ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Mgolpayegani (بحث | مشارکت‌ها) (سایر نام‌ها)
 جز    ‏۱۹:۴۹ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Mgolpayegani (بحث | مشارکت‌ها) (سایر نام‌ها)
 جز    ‏۱۹:۴۰ (فعلی | قبلی) . . (-۶۸). . Mgolpayegani (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز   ‏۱۹:۳۴  استخاره‏‏ (۱۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۷۱). . [Mgolpayegani‏ (۱۳×)]
 جز    ‏۱۹:۳۴ (فعلی | قبلی) . . (+۳). . Mgolpayegani (بحث | مشارکت‌ها) (استخاره با تسبیح)
 جز    ‏۱۹:۲۸ (فعلی | قبلی) . . (+۳). . Mgolpayegani (بحث | مشارکت‌ها) (روشهای دیگر استخاره)
 جز    ‏۱۹:۲۸ (فعلی | قبلی) . . (+۳). . Mgolpayegani (بحث | مشارکت‌ها) (استخاره برای دیگری)
 جز    ‏۱۹:۲۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱۳). . Mgolpayegani (بحث | مشارکت‌ها) (استخاره با رقاع)
 جز    ‏۱۹:۲۵ (فعلی | قبلی) . . (+۳۷). . Mgolpayegani (بحث | مشارکت‌ها) (روشهای دیگر استخاره)
 جز    ‏۱۹:۲۲ (فعلی | قبلی) . . (+۶). . Mgolpayegani (بحث | مشارکت‌ها) (استخاره به معنای دعا)
 جز    ‏۱۹:۱۹ (فعلی | قبلی) . . (+۴۷). . Mgolpayegani (بحث | مشارکت‌ها) (نماز استخاره)
 جز    ‏۱۹:۱۴ (فعلی | قبلی) . . (-۲۴). . Mgolpayegani (بحث | مشارکت‌ها) (تاریخچۀ استخاره)
 جز    ‏۱۹:۰۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Mgolpayegani (بحث | مشارکت‌ها) (آداب استخاره)
 جز    ‏۱۹:۰۷ (فعلی | قبلی) . . (+۲۵). . Mgolpayegani (بحث | مشارکت‌ها) (معنای لغوی و اصطلاحی)
 جز    ‏۱۹:۰۵ (فعلی | قبلی) . . (+۳). . Mgolpayegani (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز    ‏۱۹:۰۲ (فعلی | قبلی) . . (+۸۵). . Mgolpayegani (بحث | مشارکت‌ها) (استخاره‌های معروف)
 جز    ‏۱۸:۵۹ (فعلی | قبلی) . . (-۳۱). . Mgolpayegani (بحث | مشارکت‌ها) (آثار در باب استخاره)
 جز   ‏۱۸:۵۹  ۲ شعبان‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۷۱). . Fallah (بحث | مشارکت‌ها) (حذف مطلب بدون منبع)