تغییرات اخیر

پرش به: ناوبری، جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۳ فوریهٔ ۲۰۱۹ ‏۰۷:۳۷
   

‏۲۳ فوریهٔ ۲۰۱۹

 جز   ‏۰۷:۳۷  کاربر:Fayaz/صفحه تمرین‏‏ (۵ تغییر | تاریخچه) . . (+۱٬۹۴۰). . [Fayaz‏ (۵×)]
 جز    ‏۰۷:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (+۹۳۷). . Fayaz (بحث | مشارکت‌ها) (مفهوم کنز)
 جز    ‏۰۷:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Fayaz (بحث | مشارکت‌ها) (تفسیر)
 جز    ‏۰۷:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (+۴۷). . Fayaz (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۶:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (+۵۹۵). . Fayaz (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۵:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (+۳۶۰). . Fayaz (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۰۷:۳۵  سید ابوالقاسم خویی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (ملاقات فرح دیبا با آیت الله خویی)
 جز   ‏۰۷:۳۴  محمد مؤمن قمی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۳۶۶). . [Roohish‏ (۲×)]
 جز    ‏۰۷:۳۴ (فعلی | قبلی) . . (+۹۲). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (زندگی‌نامه)
 جز    ‏۰۷:۳۱ (فعلی | قبلی) . . (+۲۷۴). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (زندگی‌نامه)
     ‏۰۷:۳۳  سب علی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۷۷). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (سب و لعن: اصلاح متن و ویکی‌سازی)
 جز   ‏۰۷:۲۸  عین الحیات (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۴). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیز کاری)
 جز   ‏۰۷:۲۷  ارتداد‏‏ (۸ تغییر | تاریخچه) . . (+۳٬۶۷۱). . [P.motahari‏ (۸×)]
 جز    ‏۰۷:۲۷ (فعلی | قبلی) . . (-۷). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (نمونه‌هایی از ارتداد در جهان اسلام)
 جز    ‏۰۷:۲۳ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (نمونه‌هایی از ارتداد در جهان اسلام)
 جز    ‏۰۷:۲۲ (فعلی | قبلی) . . (+۲۴۱). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (نمونه‌هایی از ارتداد در جهان اسلام)
 جز    ‏۰۶:۴۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز    ‏۰۶:۴۳ (فعلی | قبلی) . . (+۲۳۳). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (منابع: افزودن منبع)
 جز    ‏۰۶:۴۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۸۰۹). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (نمونه‌هایی از ارتداد در جهان اسلام)
 جز    ‏۰۶:۱۹ (فعلی | قبلی) . . (+۵۸۸). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (نمونه‌هایی از ارتداد در جهان اسلام)
 جز    ‏۰۶:۰۰ (فعلی | قبلی) . . (+۸۰۸). . P.motahari (بحث | مشارکت‌ها) (نمونه‌هایی از ارتداد در جهان اسلام)
 جز   ‏۰۷:۲۶  حرام‌گوشت‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۰). . S.J.Mosavi (بحث | مشارکت‌ها) (درج لینک زبان‌ها)
 جز   ‏۰۷:۱۸  کاربر:Bashiri/صفحه تمرین‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۹۱). . [Bashiri‏ (۴×)]
 جز    ‏۰۷:۱۸ (فعلی | قبلی) . . (+۲۶۹). . Bashiri (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۷:۰۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱۸). . Bashiri (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۶:۵۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱۰۹). . Bashiri (بحث | مشارکت‌ها) (مفهوم شناسی)
 جز    ‏۰۶:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (-۲۰۵). . Bashiri (بحث | مشارکت‌ها) (مفهوم شناسی)
 جز   ‏۰۶:۵۵  دروغ‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۷۳). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیز کاری)
 جز   ‏۰۶:۵۳  بنی‌قریظه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۰). . S.J.Mosavi (بحث | مشارکت‌ها) (درج لینک زبان‌ها)
 جز   ‏۰۶:۴۹  مدرسة الواعظین (هند)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۸). . S.J.Mosavi (بحث | مشارکت‌ها) (درج لینک زبان‌ها)
 جز   ‏۰۶:۴۹  فلسطین‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۳۱). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیز کاری)
     ‏۰۶:۳۸  (سیاههٔ فعالیت بازخورد مقاله). . [Mkhaghanif‏؛ 82.223.14.22‏]
      ‏۰۶:۳۸ . . 82.223.14.22 (بحث) ارسال‌شده ارسال بازخورد#05a4644... در دعای سمات
      ‏۰۵:۵۳ . . Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) به عنوان غیر عملی برچسب زد بازخورد ارسالی #05a462e... در صفحهٔ اصلی
     ‏۰۶:۳۳  ویکی‌شیعه:پروژه ویرایش و اصلاح مقالات‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۴۱). . [Hasanejraei‏ (۲×)]
 جز    ‏۰۶:۳۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱۲). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (مدخل‌های در حال ویرایش)
      ‏۰۶:۲۸ (فعلی | قبلی) . . (+۲۹). . Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) (مداخل پیشنهادی کارگروه تعیین اولویت: آغاز ویرایش: سب علی)
 جز   ‏۰۶:۳۲  الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱٬۰۸۲). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۰۶:۱۹  قرآن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۹). . S.J.Mosavi (بحث | مشارکت‌ها) (درج لینک زبان‌ها)
 جز   ‏۰۶:۱۶  دعای افتتاح‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۱). . S.J.Mosavi (بحث | مشارکت‌ها) (درج لینک زبان‌ها)
 جز   ‏۰۶:۱۴  دعای عهد‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۸). . S.J.Mosavi (بحث | مشارکت‌ها) (درج لینک زبان‌ها)
 جز   ‏۰۶:۱۲  دعای ندبه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۱). . S.J.Mosavi (بحث | مشارکت‌ها) (درج لینک زبان‌ها)
 جز   ‏۰۶:۰۹  ارکان نماز‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۵). . S.J.Mosavi (بحث | مشارکت‌ها) (درج لینک زبان‌ها)
 جز   ‏۰۶:۰۶  کاربر:Zakeri/صفحه تمرین 2‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۶۴). . Zakeri (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
 جز   ‏۰۶:۰۵  نمازهای یومیه‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۷۹). . [S.J.Mosavi‏ (۲×)]
 جز    ‏۰۶:۰۵ (فعلی | قبلی) . . (+۳۶). . S.J.Mosavi (بحث | مشارکت‌ها) (درج لینک زبان‌ها)
 جز    ‏۰۶:۰۴ (فعلی | قبلی) . . (+۴۳). . S.J.Mosavi (بحث | مشارکت‌ها) (درج لینک زبان‌ها)
 جز   ‏۰۶:۰۱  استبراء‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (-۶۵). . [S.J.Mosavi‏؛ Shamsoddin‏ (۳×)]
 جز    ‏۰۶:۰۱ (فعلی | قبلی) . . (-۶۴). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب نیازمند منبع)
 جز    ‏۰۵:۵۸ (فعلی | قبلی) . . (-۵۹). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب نیازمند منبع)
 جز    ‏۰۵:۵۵ (فعلی | قبلی) . . (+۴۲). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (درجه‌بندی)
 جز    ‏۰۵:۴۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱۶). . S.J.Mosavi (بحث | مشارکت‌ها) (درج لینک زبان‌ها)
 جز   ‏۰۵:۵۹  منی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۲). . S.J.Mosavi (بحث | مشارکت‌ها) (درج لینک زبان‌ها)
 جز   ‏۰۵:۵۶  ناصر کبیر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۳). . S.J.Mosavi (بحث | مشارکت‌ها) (درج لینک زبان‌ها)
 جز   ‏۰۵:۵۴  قوم عاد‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۲). . S.J.Mosavi (بحث | مشارکت‌ها) (درج لینک زبان‌ها)
 جز   ‏۰۵:۵۱  عالم امر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۰). . S.J.Mosavi (بحث | مشارکت‌ها) (درج لینک زبان‌ها)
 جز   ‏۰۵:۵۰  سجده سهو‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۴). . S.J.Mosavi (بحث | مشارکت‌ها) (درج لینک زبان‌ها)
 جز   ‏۰۵:۴۸  سوره زمر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۱). . S.J.Mosavi (بحث | مشارکت‌ها) (درج لینک زبان‌ها)