تغییرات اخیر

پرش به: ناوبری، جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی‌است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن ویرایش‌های جزئی | نمایش ربات‌ها | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن ویرایش‌های من

نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۴ ژوئن ۲۰۱۷ ‏۰۷:۰۶
   

‏۲۴ ژوئن ۲۰۱۷

 جز   ‏۰۶:۵۹  بلعم باعورا‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (ویرایش جزیی)
 جز   ‏۰۶:۵۲  حضرت زینب سلام الله علیها‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۴). . S.j.mousavi (بحث | مشارکت‌ها) (درج لینک زبان‌ها)
 جز   ‏۰۶:۴۴  کاربر:Hasaninasab‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷۰). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۰۶:۴۳  یونس بن عبدالرحمن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۹). . S.j.mousavi (بحث | مشارکت‌ها) (درج لینک زبان‌ها)
 جز   ‏۰۶:۴۱  صله رحم‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۹). . S.j.mousavi (بحث | مشارکت‌ها) (درج لینک زبان‌ها)
     ‏۰۶:۴۱  عثمان بن عفان‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۱۲). . Shakeri (بحث | مشارکت‌ها) (در عهد ابوبکر و عمر: بروزرسانی)
 جز   ‏۰۶:۳۰  اصحاب اجماع‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۰). . S.j.mousavi (بحث | مشارکت‌ها) (درج لینک زبان‌ها)
 جز   ‏۰۶:۱۸  حمالة الحطب‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۶). . S.j.mousavi (بحث | مشارکت‌ها) (درج لینک زبان‌ها)
 جز   ‏۰۶:۱۵  سوره سوم قرآن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (اصلاح تغییر مسیر دوتایی)
 جز   ‏۰۶:۱۴  کاربر:Hasaninasab/صفحه تمرین‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۵٬۳۲۴). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (ارتباط شاه با مراجع و حوزه‌های علمیه)
 جز   ‏۰۶:۱۲  سوره بیست و سوم قرآن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۹). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به سوره مؤمنون)
نو    ‏۰۶:۱۱  سوره پانزدهم قرآن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۰). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به سوره حجر)
نو    ‏۰۶:۱۰  سوره یکصد و دوازدهم قرآن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۴). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به سوره اخلاص)
 جز   ‏۰۶:۰۹  آیه و ان یکاد‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۰). . S.j.mousavi (بحث | مشارکت‌ها) (درج لینک زبان‌ها)
نو    ‏۰۶:۰۹  سوره یکصد و چهاردهم قرآن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۰). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به سوره ناس)
نو    ‏۰۶:۰۸  سوره یکصد و سیزدهم قرآن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۰). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به سوره فلق)
نو    ‏۰۶:۰۸  سوره یکصد و یازدهم قرآن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۰). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به سوره مسد)
نو    ‏۰۶:۰۸  سوره یکصد و دهم قرآن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۰). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به سوره نصر)
نو    ‏۰۶:۰۸  سوره یکصد و نهم قرآن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۶). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به سوره کافرون)
نو    ‏۰۶:۰۸  سوره یکصد و هشتم قرآن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۲). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به سوره کوثر)
نو    ‏۰۶:۰۸  سوره یکصد و هفتم قرآن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۴). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به سوره ماعون)
نو    ‏۰۶:۰۸  سوره یکصد و ششم قرآن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۲). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به سوره قریش)
نو    ‏۰۶:۰۷  سوره یکصد و پنجم قرآن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۰). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به سوره فیل)
نو    ‏۰۶:۰۷  سوره یکصد و چهارم قرآن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۲). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به سوره همزه)
نو    ‏۰۶:۰۷  سوره یکصد و سوم قرآن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۰). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به سوره عصر)
نو    ‏۰۶:۰۷  سوره یکصد و دوم قرآن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۴). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به سوره تکاثر)
نو    ‏۰۶:۰۷  سوره یکصد و یکم قرآن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۴). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به سوره قارعه)
نو    ‏۰۶:۰۷  سوره یکصدم قرآن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۶). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به سوره عادیات)
نو    ‏۰۶:۰۷  سوره صد و چهاردهم قرآن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۰). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به سوره ناس)
نو    ‏۰۶:۰۷  سوره صد و سیزدهم قرآن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۰). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به سوره فلق)
نو    ‏۰۶:۰۶  سوره صد و دوازدهم قرآن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۴). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به سوره اخلاص)
نو    ‏۰۶:۰۶  سوره صد و یازدهم قرآن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۰). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به سوره مسد)
نو    ‏۰۶:۰۶  سوره صد و دهم قرآن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۰). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به سوره نصر)
نو    ‏۰۶:۰۶  سوره صد و نهم قرآن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۶). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به سوره کافرون)
نو    ‏۰۶:۰۶  سوره صد و هشتم قرآن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۲). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به سوره کوثر)
نو    ‏۰۶:۰۶  سوره صد و هفتم قرآن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۴). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به سوره ماعون)
نو    ‏۰۶:۰۶  سوره صد و ششم قرآن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۲). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به سوره قریش)
نو    ‏۰۶:۰۶  سوره صد و پنجم قرآن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۰). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به سوره فیل)
نو    ‏۰۶:۰۶  سوره صد و چهارم قرآن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۲). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به سوره همزه)
نو    ‏۰۶:۰۵  سوره صد و سوم قرآن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۰). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به سوره عصر)
نو    ‏۰۶:۰۵  سوره صد و دوم قرآن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۴). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به سوره تکاثر)
نو    ‏۰۶:۰۵  سوره صد و یکم قرآن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۴). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به سوره قارعه)
نو    ‏۰۶:۰۵  سوره صدم قرآن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۶). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به سوره عادیات)
نو    ‏۰۶:۰۵  سوره نود و نهم قرآن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۴). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به سوره زلزله)
نو    ‏۰۶:۰۵  سوره نود و هشتم قرآن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۲). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به سوره بینه)
نو    ‏۰۶:۰۵  سوره نود و هفتم قرآن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۰). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به سوره قدر)
نو    ‏۰۶:۰۵  سوره نود و ششم قرآن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۰). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به سوره علق)
نو    ‏۰۶:۰۵  سوره نود و پنجم قرآن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۰). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به سوره تین)
نو    ‏۰۶:۰۵  سوره نود و چهارم قرآن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۰). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به سوره شرح)
نو    ‏۰۶:۰۴  سوره نود و سوم قرآن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۰). . Hasaninasab (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به سوره ضحی)