تغییرات اخیر

پرش به: ناوبری، جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۴ اکتبر ۲۰۱۸ ‏۰۵:۳۶
   

‏۲۴ اکتبر ۲۰۱۸

 جز   ‏۰۵:۲۷  کاربر:Alipour/صفحه تمرین‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷۵). . Alipour (بحث | مشارکت‌ها) (تاریخچه)
     ‏۰۵:۲۴  (سیاههٔ فعالیت بازخورد مقاله). . [37.254.252.242‏؛ Mkhaghanif‏ (۸×)]
      ‏۰۵:۲۴ . . 37.254.252.242 (بحث) ارسال‌شده ارسال بازخورد#059a922... در عبدالله بن عباس
      ‏۰۴:۵۱ . . Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) به عنوان غیر عملی برچسب زد بازخورد ارسالی #059a8ba... در نمازهای واجب
      ‏۰۴:۵۱ . . Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) به عنوان غیر عملی برچسب زد بازخورد ارسالی #059a899... در الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب (کتاب)
      ‏۰۴:۵۰ . . Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) به عنوان غیر عملی برچسب زد بازخورد ارسالی #059a87a... در نماز
      ‏۰۴:۵۰ . . Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) به عنوان غیر عملی برچسب زد بازخورد ارسالی #059a855... در سادات
      ‏۰۴:۵۰ . . Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) به عنوان غیر عملی برچسب زد بازخورد ارسالی #059a84b... در سوره فرقان
      ‏۰۴:۵۰ . . Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) به عنوان غیر عملی برچسب زد بازخورد ارسالی #059a83b... در امام حسین علیه السلام
      ‏۰۴:۵۰ . . Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) به عنوان غیر عملی برچسب زد بازخورد ارسالی #059a829... در حفصه دختر عمر بن خطاب
      ‏۰۴:۵۰ . . Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) به عنوان غیر عملی برچسب زد بازخورد ارسالی #059a824... در فهرست آثار محمد محمدی اشتهاردی
 جز   ‏۰۵:۱۶  کاربر:Fayaz/صفحه تمرین‏‏ (۱۰ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۳۳). . [Fayaz‏ (۱۰×)]
 جز    ‏۰۵:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Fayaz (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۵:۱۴ (فعلی | قبلی) . . (-۱۰). . Fayaz (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۵:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Fayaz (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۵:۱۰ (فعلی | قبلی) . . (+۸۸). . Fayaz (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۵:۰۰ (فعلی | قبلی) . . (-۱۶). . Fayaz (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۴:۵۳ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Fayaz (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۴:۵۱ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Fayaz (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۴:۵۰ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Fayaz (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۴:۴۹ (فعلی | قبلی) . . (+۶۵). . Fayaz (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۴:۴۳ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Fayaz (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۰۴:۵۵  ویکی‌شیعه:مقاله‌های با درجه اهمیت ب‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۴۲). . Rezapour (بحث | مشارکت‌ها) (مدخل‌های قرآنی و اعتقادی)

‏۲۳ اکتبر ۲۰۱۸

     ‏۲۱:۵۳  (سیاههٔ فعالیت بازخورد مقاله). . [80.191.200.182‏؛ 5.114.0.248‏]
      ‏۲۱:۵۳ . . 5.114.0.248 (بحث) ارسال‌شده ارسال بازخورد#059a8ba... در نمازهای واجب
      ‏۱۹:۲۷ . . 80.191.200.182 (بحث) ارسال‌شده ارسال بازخورد#059a899... در الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب (کتاب)
 جز   ‏۲۱:۳۵  اشارة السبق (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۲). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه، ویرایش با مرورگر تلفن همراه)
 جز   ‏۲۰:۱۳  کاربر:Shamsoddin/کارها‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۴٬۲۱۸). . [Shamsoddin‏ (۳×)]
 جز    ‏۲۰:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (+۲٬۷۳۹). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز    ‏۱۹:۵۵ (فعلی | قبلی) . . (+۷۲۱). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
 جز    ‏۱۹:۵۳ (فعلی | قبلی) . . (+۷۵۸). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (تمیزکاری)
نو    ‏۱۹:۳۰  رده:نام‌های جهنم در قرآن‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۶۰). . [Shamsoddin‏ (۲×)]
      ‏۱۹:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (+۳۹). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:نام‌ها در قرآن (هات‌کت))
نو     ‏۱۹:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (+۲۱). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی « رده:جهنم» ایجاد کرد)
     ‏۱۹:۳۰  (سیاههٔ حذف). . [Shamsoddin‏ (۲×)]
      ‏۱۹:۳۰ . . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ رده:نام‌های جهنم را حذف کرد ‏(محتوای صفحه این بود: « رده:جهنم رده:نام‌ها» و تنها مشارکت‌کننده «Shamsoddin (بحث)» بود)
      ‏۱۹:۲۶ . . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) صفحهٔ رده:نام‌های روز قیامت را حذف کرد ‏(محتوای صفحه این بود: « رده:قیامت رده:نام‌ها» و تنها مشارکت‌کننده «Shamsoddin (بحث)» بود)
     ‏۱۹:۳۰  جهنم‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۱). . [Shamsoddin‏ (۲×)]
 جز    ‏۱۹:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱۳). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (انتقال از رده:نام‌های جهنم به رده:نام‌های جهنم در قرآن رده‌انبوه)
      ‏۱۹:۲۲ (فعلی | قبلی) . . (-۱۴). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (− رده:نام‌های جهنم در قرآن، + رده:نام‌های جهنم (هات‌کت))
 جز   ‏۱۹:۳۰  هاویه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۴). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (انتقال از رده:نام‌های جهنم به رده:نام‌های جهنم در قرآن رده‌انبوه)
 جز   ‏۱۹:۳۰  جحیم‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۴). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (انتقال از رده:نام‌های جهنم به رده:نام‌های جهنم در قرآن رده‌انبوه)
نو    ‏۱۹:۲۸  رده:نام‌ها در قرآن‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۴۶). . [Shamsoddin‏ (۲×)]
      ‏۱۹:۲۸ (فعلی | قبلی) . . (+۲۵). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:نام‌ها (هات‌کت))
نو     ‏۱۹:۲۶ (فعلی | قبلی) . . (+۲۱). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی « رده:قرآن» ایجاد کرد)
نو    ‏۱۹:۲۶  رده:نام‌های روز قیامت در قرآن‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۶۲). . [Shamsoddin‏ (۲×)]
      ‏۱۹:۲۶ (فعلی | قبلی) . . (+۳۹). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:نام‌ها در قرآن (هات‌کت))
نو     ‏۱۹:۲۶ (فعلی | قبلی) . . (+۲۳). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی « رده:قیامت» ایجاد کرد)
 جز   ‏۱۹:۲۵  یوم الحسرة‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۴). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (انتقال از رده:نام‌های روز قیامت به رده:نام‌های روز قیامت در قرآن رده‌انبوه)
 جز   ‏۱۹:۲۵  یوم الفصل‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۴). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (انتقال از رده:نام‌های روز قیامت به رده:نام‌های روز قیامت در قرآن رده‌انبوه)
 جز   ‏۱۹:۲۵  یوم التلاق‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۴). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (انتقال از رده:نام‌های روز قیامت به رده:نام‌های روز قیامت در قرآن رده‌انبوه)
 جز   ‏۱۹:۲۵  یوم التغابن‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۴). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (انتقال از رده:نام‌های روز قیامت به رده:نام‌های روز قیامت در قرآن رده‌انبوه)
 جز   ‏۱۹:۲۵  غاشیه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۴). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (انتقال از رده:نام‌های روز قیامت به رده:نام‌های روز قیامت در قرآن رده‌انبوه)
     ‏۱۹:۲۲  رده:نام‌های جهنم‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۵). . [Shamsoddin‏ (۴×)]
      ‏۱۹:۲۲ (فعلی | قبلی) . . (+۲۵). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:نام‌ها (هات‌کت))
      ‏۱۹:۲۲ (فعلی | قبلی) . . (-۳۹). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (− رده:نام‌ها در قرآن (هات‌کت))
      ‏۱۹:۲۰ (فعلی | قبلی) . . (-۳). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (− رده:نام‌ه‌ا در قرآن، + رده:نام‌ها در قرآن (هات‌کت))
      ‏۱۹:۲۰ (فعلی | قبلی) . . (+۴۲). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:نام‌ه‌ا در قرآن (هات‌کت))
نو    ‏۱۹:۲۱  رده:نام‌ها‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (۰). . [Shamsoddin‏ (۲×)]
      ‏۱۹:۲۱ (فعلی | قبلی) . . (-۲۴). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (− رده:نامه‌ا (هات‌کت))
نو     ‏۱۹:۲۱ (فعلی | قبلی) . . (+۲۴). . Shamsoddin (بحث | مشارکت‌ها) (+ رده:نامه‌ا (هات‌کت))