کعب بن عمرو

از ویکی شیعه
کعب بن عمرو
مشخصات فردی
نام کاملابوالیَسَر کعب بن عمرو
مهاجر/انصارانصاری
نسب/قبیلهخزرج
درگذشت۵۵ق/۶۷۵م؛ مدینه
مشخصات دینی
حضور در جنگ‌هابدر، احد و دیگر غزوات
دیگر فعالیت‌هادر جنگ‌های جمل و صفین در سپاه امیرالمؤمنین


ابوالیَسَر کَعْبِ بْن عَمْرو، (درگذشته ۵۵قصحابی پیامبر اکرم که در جنگ‌های بدر، احد و دیگر غزوات، همراه پیامبر(ص) و پس از آن در جنگ‌های جمل و صفین در سپاه امیرالمؤمنین بود. او از پیامبر(ص) روایت کرده است.

نسب

او از انصار و از بنی عدی، تیره بنی سلمه قبیله خزرج بود.[۱]

حضور در کنار پیامبر(ص)

ابوالیَسَر در پیمان‌های عقبه شرکت داشت[۲] و در جنگ‌های بدر، احد و دیگر غزوات، همراه پیامبر(ص) بود.[۳] در غزوه بدر با آنکه گفته‌اند ۲۰ سال بیشتر نداشت، [۴] عباس بن عبدالمطلب، عموی پیامبر را به اسارت در آورد و به همین سبب پیامبر(ص) او را ستود.[۵] و به ظاهر، بعدها همین موجب شهرت او شده است.[۶] واقدی از کس دیگری به‌عنوان اسیر ابوالیسر نام برده که پرچمدار مشرکان بود[۷] و ظاهراً به همین سبب گفته‌اند که ابوالیسر پرچم مشرکان را در این نبرد سرنگون ساخت.[۸]

پس از پیامبر(ص)

از زندگی او در دوران پس از پیامبر(ص) گزارشی در دست نیست، اما از گفته بلاذری[۹] چنین برمی‌آید که او در جنگ‌های جمل و صفین در دوران خلافت حضرت علی(ع) حضور داشته است. در متن نه چندان مشهوری از پیمان نامه حکمیت در پایان جنگ صفین نیز نام ابوالیسر به عنوان یکی از شهود آمده[۱۰] که ذکری از او نکرده است. و در سایر مآخذ به خضور او در جنگ صفین اشاره شده است.[۱۱]

درگذشت

وی در مدینه درگذشت[۱۲] و گفته‌اند که آخرین کس از بازماندگان جنگ بدر بود.[۱۳]

روایات

ابوالیسر از پیامبر(ص) احادیثی روایت کرده است[۱۴] و کسانی چون موسی بن طلحة ابن عبیدالله و عبادة بن ولید از او حدیث روایت کرده‌اند.[۱۵]

پانویس

 1. واقدی، المغازی، ج۱، ص۱۷۰؛ ابن سعد، طبقات الکبری ج۳، ص۵۸۱؛ ابن حزم، جمهرة انساب العرب، صص۳۵۹-۳۶۰.
 2. ابن هشام،السیرة النبویة، ج۲، ص۱۰۵؛ ابن سعد، طبقات الکبری ج۳، ص۵۸۱.
 3. واقدی، المغازی، ج۱، ص۲۹۶، ج۲، ص۶۶۰؛ ابن هشام،السیرة النبویة، ج۳، ص۳۵۰.
 4. ابن سعد، طبقات الکبری ج۳، ص۵۸۱؛ قس: بلاذری، انساب الاشراف، ج۱، ص۲۴۷.
 5. ابن سعد، طبقات الکبری ج۴، ص۱۲؛ احمد بن حنبل، مسند، ج۱، ص۳۵۳.
 6. نکـ: ابوالفرج، مقاتل الطالبیین، ص۶۵.
 7. واقدی، المغازی، ج۱، ص۱۴۰؛ نیز نکـ: ابن هشام،السیرة النبویة، ج۲، ص۳۰۰.
 8. نکـ:ابن عبدالبر، الاستیعاب، ج۴، ص۱۷۷۶.
 9. بلاذری، انساب الاشراف، ج۱، ص۲۴۷.
 10. نکـ: نصر بن مزاحم، وقعة صفین، صص۵۰۴، ۵۰۶؛ قس: بلاذری، انساب الاشراف، ج۲، ص۳۳۵.
 11. نکـ: ابن عبدالبر، الاستیعاب، ج۴، ص۱۷۷۶؛ ابن اثیر، اسد الغابة، ج۵، ص۳۲۳؛ ذهبی، سیر اعلام النبلاء، ج۲، ص۵۳۷.
 12. بلاذری، انساب الاشراف، ج۱، ص۲۴۷؛ ابن حجر، الاصابة، ج۴، ص۲۲۱.
 13. نکـ: ابوبشر، الکنی و الاسماء، ص۶۲؛ ابن حبان، مشاهیر علماء الامصار، ص۱۸.
 14. (نکـ: احمد بن حنبل، مسند، ج۳، ص۴۲۷؛ مزی، تحفة الاشراف، ج۸، صص۳۰۶-۳۰۸.
 15. نکـ: ذهبی، سیر اعلام النبلاء، ج۲، ص۵۳۷.

یادداشت

منابع

 • ابن اثیر، علی، اسد الغابة، قاهره، ۱۲۸۰ق.
 • ابن حبان، محمد، مشاهیر علماء الامصار، به کوشش فلایشهامر، قاهره، ۱۳۷۹ق/۱۹۵۹م.
 • ابن حجر عسقلانی، احمد، الاصابة، قاهره، ۱۳۲۸ق/۱۹۱۰م.
 • ابن حزم، علی، جمهرة انساب العرب، به کوشش عبدالسلام محمد هارون، قاهره، ۱۹۸۲م.
 • ابن سعد، محمد، طبقات الکبری، به کوشش احسان عباس، بیروت، دار صادر.
 • ابن عبدالبر، یوسف، الاستیعاب، به کوشش محمد علی بجاوی، قاهره، ۱۳۸۰ق/۱۹۶۰م.
 • ابن هشام، عبدالملک، السیرة النبویة، به کوشش ابراهیم ابیاری و دیگران، قاهره، ۱۳۷۵ق/۱۹۵۵م.
 • ابوبشر دولابی، محمد، الکنی و الاسماء، حیدرآباد دکن، ۱۳۲۲ق.
 • ابوالفرج اصفهانی، مقاتل الطالبیین، به کوشش احمد صقر، قاهره، ۱۳۶۸ق/۱۹۴۹م.
 • احمد بن حنبل، مسند، قاهره، ۱۳۱۳ق.
 • بلاذری، احمد، انساب الاشراف، ج۱، به کوشش محمد حمیدالله، قاهره، ۱۹۵۹م، ج۲، به کوشش محمد باقر محمودی، بیروت ۱۳۴۹ق/۱۹۷۴م.
 • ذهبی، محمد، سیر اعلام النبلاء، به کوشش شعیب ارنؤوط، بیروت، ۱۴۰۵ق/۱۹۸۵م.
 • مزی، یوسف، تحفة الاشراف، بمبئی، ۱۳۹۷ق/۱۹۷۷م.
 • نصر بن مزاحم، وقعة صفین، به کوشش عبدالسلام محمد هارون، قاهره، ۱۳۸۲ق/۱۹۶۲م.
 • واقدی، محمد، المغازی، به کوشش مارسدن جونز، لندن، ۱۹۶۶م.

پیوند به بیرون