عبدالله بن ابی‌حصین ازدی

مقاله نامزد خوبیدگی
از ویکی شیعه
عبدالله بن ابی‌حصین ازدی
مشخصات فردی
وفات ۳۷ق
شهادت ، صفین
نحوه شهادت شهادت در جنگ صفین
مشخصات دینی
از یاران امام علی(ع)
فعالیت‌ها قاری قرآن

عبدالله بن ابی‌حصین ازدی (شهادت در۳۷ق)، از یاران امام علی(ع) و از شهدای جنگ صفین است.[۱]

در جنگ صفین هنگامی که سپاه امام علی(ع) از روی پلی در رقه عبور می‌کرد، بر اثر ازدحام کلاه عبدالله بن ابی‌حصین ازدی و عبدالله بن حجاج ازدی افتاد. آن دو پیاده شدند و کلاه خود را برداشتند. عبدالله بن حجاج به عبدالله بن ابی‌حصین گفت:

«اگر پندار فال‌بینان از روی حرکت پرندگان درست باشد، به زودی من کشته می‌شوم، تو نیز کشته می‌شوی.» عبدالله بن ابی‌حصین گفت: «چیزی را بیشتر از اینکه گفتی دوست ندارم.»[۲]

عبدالله بن ابی‌حصین از قاریانی بود که به همراه عمار بن یاسر به میدان رفت و کشته شد[۳] مخنف بن سلیم پیش از عزیمت او به میدان به وی گفته بود: ما بیش از عمار، به تو نیاز داریم ولی او نپذیرفت و همراه عمّار رفت و کشته شد.[۴]

پانویس

  1. زرکلی، الاعلام، ۱۹۸۹م، ج۴، ص۸۳.
  2. طبری، تاریخ الامم و الملوک، ۱۳۸۷ق، ج۴، ص۵۶۶؛ منقری، وقعة صفین، ۱۴۰۴ق، ص۱۵۲.
  3. طبری، تاریخ الامم و الملوک، ۱۳۸۷ق، ج۴، ص۵۶۶، ج۵، ص۲۷؛ ابن خلدون، دیوان المبتدأ و الخبر، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۶۳۱؛ ابن اثیر، الکامل، ۱۳۸۵ق، ج۳، ص۲۸۱.
  4. منقری، وقعة صفین، ۱۴۰۴ق، ص۱۵۲.

منابع

  • ابن اثیر، علی بن محمد، الکامل فی التاریخ، بیروت، دارصادر، ۱۳۸۵ق/۱۹۶۵م.
  • ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد، دیوان المبتدأ و الخبر فی تاریخ العرب و البربر و من عاصرهم من ذوی الشأن الأکبر، تحقیق خلیل شحادة، بیروت، دارالفکر، ۱۴۰۸ق/۱۹۸۸م.
  • زرکلی، خیرالدین، الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال و النساء من العرب و المستعربین و المستشرقین، بیروت، دارالعلم للملایین، ۱۹۸۹م.
  • طبری، محمد بن جریر، تاریخ الأمم و الملوک، تحقیق محمدابوالفضل ابراهیم، دارالتراث، بیروت، ۱۳۸۷ق/۱۹۶۷م.
  • منقری، نصر بن مزاحم، وقعة صفین، تحقیق: عبدالسلام محمد هارون، قاهرة، المؤسسة العربیة الحدیثة، الطبعة الثانیة، ۱۳۸۲، افست قم، منشورات مکتبة المرعشی النجفی، ۱۴۰۴ق.