مهر (ابهام‌زدایی)

از ویکی شیعه
(تغییرمسیر از مهر)

مهر ممکن است به عناوین ذیل اشاره داشته باشد:

  • مُهر نماز تکه‌ای سنگ یا خاک قالب‌زده است که شیعیان هنگام سجده پیشانی را بر آن می‌گذارند.
  • مَهر یا مهریه مالی است که مرد به هنگام ازدواج، برای پرداخت به زن بر عهده می‌گیرد.
  • مِهر که هفتمین ماه از ماه‌های سال شمسی و اولین ماه از فصل پاییز است.