فهرست مراجع تقلید شیعه فهرستی از مجتهدان شیعه که پس از وفات آیت‌الله بروجردی (۱۳۴۰ش) به مرجعیت رسیده‌ یا اینکه گروهی از شیعیان از آنان تقلید کرده‌اند. در این فهرست، نام ۵۹ تن از مراجع، ذکر شده که ۱۶ تن آن‌ها زنده هستند. مراجع زنده به‌ترتیب سال تولد و مراجع درگذشته به‌ترتیب سال درگذشت، گردآوری شده‌اند.

مراجع زنده

معرفی کوتاه

این فهرست بر اساس سال تولد مراجع کنونی شیعیان تنظیم شده است.

ردیف نام تولد ساکن ردیف نام تولد ساکن
۱ حسین وحید خراسانی متولد: ۱۳۰۰ش قم ۹ عبدالله جوادی آملی متولد: ۱۳۱۲ش قم
۲ حسین نوری همدانی متولد: ۱۳۰۴ش قم ۱۰ حسین مظاهری متولد: ۱۳۱۲ش اصفهان
۳ ناصر مکارم شیرازی متولد: ۱۳۰۵ش قم ۱۱ یدالله دوزدوزانی متولد: ۱۳۱۴ش قم
۴ سید موسی شبیری زنجانی متولد:۱۳۰۶ش (۱۳۴۶ق) قم ۱۲ سید کاظم حسینی حائری متولد: ۱۳۱۷ش (۱۳۵۷ق) قم
۵ عباس محفوظی متولد:۱۳۰۷ش (۱۳۴۷ق) قم ۱۳ محمدعلی گرامی قمی متولد: ۱۳۱۷ش (۱۳۵۷ق) قم
۶ جعفر سبحانی تبریزی متولد: ۱۳۰۸ش (۱۳۴۷ق) قم ۱۴ سید علی خامنه‌ای متولد: ۱۳۱۸ش (۱۳۵۸ق) تهران
۷ محمداسحاق فیاض متولد: ۱۳۰۹ش (۱۳۴۸ق) نجف ۱۵ بشیر حسین نجفی متولد: ۱۹۴۲م. هند نجف
۸ سید علی حسینی سیستانی متولد: ۱۳۰۹ش (۱۳۴۹ق) نجف ۱۶ سید محمدتقی مدرسی متولد: ۱۳۲۴ش (۱۳۶۴ق) کربلا

معرفی تفصیلی

فهرست مراجع تقلید کنونی شیعیان بر اساس سال تولد

ردیف تصویر معرفی حوزه علمیه سایت رسمی
۱   حسین وحید خراسانی
متولد: ۱۳۰۰ ش مشهد
تحصیل: مشهد، قم، نجف
مهم‌ترین استاد: سید ابوالقاسم خویی
ساکن: قم
تدریس: مسجد اعظم قم
مدتی است به‌علت کهولت سن تدریس ندارد.
سایت رسمی
۲   حسین نوری همدانی
متولد: ۱۳۰۴‌ش همدان
تحصیل: قم
مهم‌ترین استاد: سید محمد محقق داماد
ساکن: قم
تدریس: مسجد اعظم قم
سایت رسمی
۳   ناصر مکارم شیرازی
متولد: ۱۳۰۵‌ش. شیراز
کتاب تفسیر نمونه معروف‌ترین اثر اوست.
تحصیل: قم، نجف
مهم‌ترین استاد:سید محمد محقق داماد
ساکن: قم
تدریس: مسجد اعظم قم
سایت رسمی
۴   سید موسی شبیری زنجانی
متولد: ۱۳۰۶‌ش (۱۳۴۶ق) قم
او فرزند سید احمد شبیری زنجانی است.
تحصیل: قم
مهم‌ترین استاد: سید محمد محقق داماد
ساکن: قم
تدریس: مدرسه فیضیه و مسجد اعظم قم
سایت رسمی
۵   عباس محفوظی
متولد: ۱۳۰۷ش (۱۳۴۷ق)
رودسر گیلان
تحصیل: قم
مهم‌ترین استاد: امام خمینی
ساکن: قم
سایت رسمی
۶   جعفر سبحانی تبریزی
متولد: ۱۳۰۸‌ش (۱۳۴۷ق) تبریز
تحصیل: قم
مهم‌ترین استاد: امام خمینی
ساکن: قم
تدریس: حرم حضرت معصومه(س) قم
سایت رسمی
۷   محمداسحاق فیاض
متولد: ۱۳۴۸‌ق ولایت غزنی افغانستان
تحصیل: نجف
مهم‌ترین استاد: سید ابوالقاسم خویی
ساکن: نجف
سایت رسمی
۸ پرونده:سید علی حسینی سیستانی.jpg سید علی حسینی سیستانی
متولد: ۱۳۰۹ش (۱۳۴۹ق) مشهد
تحصیل: مشهد. قم. نجف
مهم‌ترین استاد: سید ابوالقاسم خوئی
ساکن: نجف
سایت رسمی
۹   عبدالله جوادی آملی
متولد: ۱۳۱۲ش آمل
انتشار رساله در سال ۱۳۹۴ش
تحصیل: قم
مهم‌ترین استاد: سید محمد محقق داماد
ساکن: قم
تدریس: مدرسه فیضیه قم و مسجد اعظم قم
سایت رسمی
۱۰   حسین مظاهری
متولد: ۱۳۱۲ش اصفهان
تحصیل: قم
ساکن:اصفهان
تدریس: اصفهان
سایت رسمی
۱۱   یدالله دوزدوزانی
متولد: ۱۳۱۴ش تبریز
تحصیل: قم
مهم‌ترین استاد: سید کاظم شریعتمداری
ساکن: قم
سایت رسمی
۱۲   محمدعلی گرامی
متولد: ۱۳۱۷ش(۱۳۵۷ق) قم
تحصیل: قم
مهم‌ترین استاد: امام خمینی
و سید محمد محقق داماد
ساکن: قم
سایت رسمی
۱۳   سید کاظم حسینی حائری
متولد: ۱۳۱۷ش (۱۳۵۷ق) کربلا عراق
تحصیل: نجف
مهم‌ترین استاد: سید محمدباقر صدر
ساکن: قم
سایت رسمی
۱۴   سید علی خامنه‌ای
متولد: ۱۳۱۸ش (۱۳۵۸ق) مشهد
او رهبر جمهوری اسلامی ایران است.
تحصیل: مشهد. قم
مهم‌ترین استاد: امام خمینی
ساکن: تهران
تدریس: حسینیه امام خمینی در تهران
سایت رسمی
۱۵   بشیر حسین نجفی
متولد: ۱۹۴۲م. هند
تحصیل: نجف
مهم‌ترین استاد: سید ابوالقاسم خوئی
ساکن: نجف
سایت رسمی
۱۶   سید محمدتقی مدرسی
متولد: ۱۳۲۴ش (۱۳۶۴ق) کربلا
تحصیل: کربلا
مهم‌ترین استاد: سید محمد حسینی شیرازی
ساکن: کربلا
سایت رسمی

مراجع درگذشته

از سال ۱۳۴۰ش تاکنون (خرداد ۱۴۰۲ش)

مراجع تقلید درگذشته شیعه بعد از درگذشت حسین طباطبائی بروجردی در سال ۱۳۴۰ش به ترتیب سال درگذشت.

نام مرجع درگذشت ساکن تصویر نام مرجع درگذشت ساکن تصویر
۱ سید حسین بروجردی ۱۳۴۰ش
۱۳۸۰ق
بروجرد
قم
  ۲۲ محمد فاضل لنکرانی ۱۳۸۶ش
۱۴۲۸ق
قم  
۲ سید عبدالهادی شیرازی ۱۳۴۱ش
۱۳۸۲ق
نجف   ۲۳ سید حسن طباطبایی قمی ۱۳۸۶ش مشهد  
۳ سید محسن حکیم ۱۳۴۹ ش
۱۳۹۰ق
نجف   ۲۴ محمدتقی بهجت ۱۳۸۸ش
۱۴۳۰ق
قم  
۴ سید محمود حسینی شاهرودی ۱۳۵۳ش
۱۳۹۴ق
نجف   ۲۵ حسینعلی منتظری ۱۳۸۸ش
۱۴۳۱ق
قم  
۵ سید محمدهادی میلانی ۱۳۵۴ش
۱۳۹۵ق
مشهد   ۲۶ علی صافی گلپایگانی ۱۳۸۸ش گلپایگان  
۶ سید محمدباقر صدر ۱۳۵۹ش
۱۴۰۰ق
نجف   ۲۷ سید محمد مفتی الشیعه ۱۳۸۹ش قم  
۷ سید عبدالله شیرازی ۱۳۶۳ش
۱۴۰۵ق
مشهد   ۲۸ سید محمدحسین فضل‌الله ۱۳۸۹ش لبنان  
۸ سید احمد خوانساری ۱۳۶۴ش
۱۴۰۵ق
تهران   ۲۹ مجتبی تهرانی ۱۳۹۱ش تهران  
۹ سید کاظم شریعتمداری ۱۳۶۵ش
۱۴۰۶ق
قم   ۳۰ سید عزالدین حسینی زنجانی ۱۳۹۲ش مشهد  
۱۰ امام خمینی ۱۳۶۸ش
۱۴۰۹ق
قم
نجف
تهران
  ۳۱ سید یوسف مدنی تبریزی ۱۳۹۲ش قم  
۱۱ سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی ۱۳۶۹ش قم   ۳۲ مسلم ملکوتی ۱۳۹۳ ش قم  
۱۲ سید ابوالقاسم خویی ۱۳۷۰ش نجف   ۳۳ سید محمدباقر شیرازی ۱۳۹۳ش مشهد  
۱۳ میرزا هاشم آملی ۱۳۷۱ش قم   ۳۴ سید عبدالکریم موسوی اردبیلی ۱۳۹۵ش قم  
۱۴ سید عبدالاعلی سبزواری ۱۳۷۲ش نجف   ۳۵ سید محمود هاشمی شاهرودی ۱۳۹۷ش قم  
۱۵ سید محمدرضا گلپایگانی ۱۳۷۲ش قم   ۳۶ قربانعلی محقق کابلی ۱۳۹۸ش قم  
۱۶ محمدعلی اراکی ۱۳۷۳ش قم   ۳۷ سید محمد حسینی شاهرودی ۱۳۹۸ش قم  
۱۷ سید محمد روحانی ۱۳۷۶ش
۱۴۱۸ق
قم   ۳۸ یوسف صانعی ۱۳۹۹ش
۱۴۴۲ق
قم  
۱۸ سید محمد صدر ۱۳۷۷ش
۱۴۱۹ق
نجف   ۳۹ سید محمدسعید حکیم ۱۴۰۰ش
۱۴۴۳ق
نجف  
۱۹ علی غروی تبریزی ۱۳۷۷ش
۱۴۱۹ق
نجف   ۴۰ لطف‌الله صافی گلپایگانی ۱۴۰۰ش
۱۴۴۳ق
قم  
۲۰ سید محمد حسینی شیرازی ۱۳۸۰ش
۱۴۲۲ق
کربلا
قم
  ۴۱ سید محمدعلی علوی گرگانی ۱۴۰۰ش
۱۴۴۳ق
قم  
۲۱ جواد تبریزی ۱۳۸۵ش
۱۴۲۷ق
قم   ۴۲ سید محمدصادق روحانی ۱۴۰۱ش
۱۴۴۴ق
قم  
۴۳ محمدحسین نجفی ۱۴۰۲ش
۱۴۴۵ق
پاکستان