۲۰ صفر

از ویکی شیعه
صفر ١٤٤٥
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
جمعه

۲۰ صفر در تقویم هجری قمری قراردادی پنجاهمین روز سال است.


اعمال