۶ فروردین

از ویکی شیعه
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
جمعه

۶ فروردین، ششمین روز سالشمار هجری خورشیدی


  1. حائری، تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق، ۱۳۶۴ش، ص۱۸۸.