سال ۲۷۰ هجری قمری

از ویکی شیعه
۲۶۹ - سال ۲۷۰ هجری قمری - ۲۷۱
۲ - قرن ۳ هجری قمری - ۴
امامت
امام مهدی(عج) دوره غیبت صغری
حکومت‌های سرزمین‌های اسلامی
عباسی در عراق معتمد
علویان طبرستان محمد بن زید
ادریسیان در مراکش یحیی سوم
صفاریان در سیستان و نیشابور عمرو لیث
سامانیان در ماوراءالنهر نصر بن احمد
تولدها و وفات‌ها
درگذشت حسن بن زید بن محمد
درگذشت محمد بن عمر واقدی
درگذشت احمد بن طولون

سال ۲۷۰ هجری قمری برابر با سال ۸۸۳-۸۸۴ میلادی

رویدادهای سیاسی

درگذشتگان

پانویس

  1. طبری، تاریخ الامم و الملوک، ۱۳۸۷ق، ج۹، ص ۶۵۴.
  2. ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ۱۳۸۵ق، ج۷، ص ۴۰۷.
  3. ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ۱۳۸۵ق، ج۷، ص۴۰۸.
  4. کشی، رجال الکشی، ۱۳۴۸ش، ص۵۲۰.
  5. ابن ندیم، الفهرست،‌ ص۱۱۱.

منابع

  • ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، بیروت،‌ دار صادر، ۱۳۸۵ق.
  • ابن ندیم، محمد بن ابی یعقوب، الفهرست، تحقیق رضا تجدد، تهران، بی‌تا.
  • کشی، محمد بن عمر، رجال الکشی، مشهد، دانشگاه مشهد، ۱۳۴۸ش.
  • طبری، محمد بن جریر، تاریخ الامم و الملوک، محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت، ۱۳۸۷ق.