سال ۲۱۵ هجری قمری

از ویکی شیعه
۲۱۴ - سال ۲۱۵ هجری قمری - ۲۱۶
۲ - قرن ۳ هجری قمری - ۴
امامت
امام جواد(ع)
(امامت: ۱۷ سال ۲۰۳ تا ۲۲۰ق)
حکومت‌های سرزمین‌های اسلامی
بنی‌عباس مأمون عباسی

سال ۲۱۵ هجری قمری مصادف با امامت امام جواد(ع) نهمین امام شیعیان بوده است.[۱] در این سال مأمون عباسی (حکومت: ۱۹۸- ۲۱۸ق) هفتمین خلیفه بنی‌عباس حاکم بود.[۲]

دوشنبه اول محرم سال ۲۱۵ هجری قمری برابر است با ۱۳ اسفند سال ۲۰۸ هجری شمسی و ۴ مارس ۸۳۰ میلادی و آخرین روز سال جمعه ۳۰ ذی‌الحجه برابر است با ۲ اسفند سال ۲۰۹ شمسی و ۲۱ فوریه سال ۸۳۱ میلادی.[۳]

رویدادها

پانویس

 1. طبرسی، إعلام الورى بأعلام الهدى، ۱۴۱۷ق، ج‏۲، ص۹۱.
 2. سیوطی، تاریخ الخلفاء، ۱۴۲۵ق،‌ ج۱،‌ ص۲۲۵.
 3. تبدیل تاریخ، باحساب.
 4. طبری، تاریخ ‏الطبری، ۱۳۸۷ق، ج۸، ص۶۲۳.
 5. ابن‌کثیر، البدایة و النهایة، ۱۴۰۷ق، ج۱۰، ص۲۶۹.
 6. ابن‌کثیر، البدایة و النهایة، ۱۴۰۷ق، ج۱۰، ص۲۶۹.
 7. ابن‌خلدون، تاریخ ‏ابن ‏خلدون، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۲۷۲.
 8. یاقوت حموى، معجم الأدباء، ۱۹۹۳م، ج۳، ص۱۳۷۴.
 9. سیوطى، تحفة الأدیب فی نحاة مغنی اللبیب، ۱۴۲۹ق، ج۱، ص۶۳.
 10. شعیبی، معجم مصنفات القرآن الكریم، ۱۴۰۳ق، ج۴، ص۲۱۷.

منابع

 • ابن‌خلدون، عبد الرحمن بن محمد، تاریخ ابن خلدون‏، تحقیق خلیل شحادة، بیروت، دارالفکر، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
 • ابن‌کثیر دمشقی‏، اسماعیل بن عمر، البدایة و النهایة، بیروت، دار الفکر، ۱۴۰۷ق.
 • تبدیل تاریخ، باحساب.
 • سیوطی، جلال الدین، تاریخ الخلفاء، محقق حمدی الدمرداش، مکتبة نزار مصطفى الباز، ‌۱۴۲۵ق.
 • سیوطى، عبدالرحمن بن ابى‏بكر، تحفة الأدیب فی نحاة مغنی اللبیب‏، محقق سهى‏ نعجه، اردن، جدارا للكتاب العالمی‏، ۱۴۲۹ق.
 • شعیبى، على شواخ اسحاق‏، معجم مصنفات القرآن الكریم‏، ریاض، ‌دارالرفاعی‏، ۱۴۰۳ق.
 • طبرسی، فضل بن حسن، اعلام الوری بأعلام الهدی، قم، مؤسسه آل البیت، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
 • طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، تحقیق: محمد أبوالفضل ابراهیم، بیروت، دارالتراث، چاپ دوم، ۱۳۸۷ق.
 • یاقوت حموى، یاقوت بن عبد الله‏، معجم الأدباء، محقق: احسان‏ عباس، بیروت، دارالغرب الإسلامی‏، ۱۹۹۳م.