سال ۲۱۹ هجری قمری

از ویکی شیعه
۲۱۸ - سال ۲۱۹ هجری قمری - ۲۲۰
۲ - قرن ۳ هجری قمری - ۴
امامت
امام جواد(ع)
(امامت: ۱۷ سال ۲۰۳ تا ۲۲۰ق)
حکومت‌های سرزمین‌های اسلامی
خلیفه عباسی در عراق معتصم عباسی
وقایع مهم
قیام محمد بن قاسم بن علی از نوادگان امام حسین(ع)


سال ۲۱۹ هجری قمری دویست و نوزدهمین سال از سال‌شمار هجری قمری است.

رویدادها