سال ۲۱۳ هجری قمری

از ویکی شیعه
۲۱۲ - سال ۲۱۳ هجری قمری - ۲۱۴
۲ - قرن ۳ هجری قمری - ۴
امامت
امام جواد(ع)
(امامت: ۱۷ سال ۲۰۳ تا ۲۲۰ق)
حکومت‌های سرزمین‌های اسلامی
بنی‌عباس مأمون عباسی


سال ۲۱۳ هجری قمری مصادف با امامت امام جواد(ع) نهمین امام شیعیان بوده است.[۱] در این سال مأمون عباسی (حکومت: ۱۹۸- ۲۱۸ق) هفتمین خلیفه بنی‌عباس حاکم بود.[۲]

یک‌شنبه اول محرم سال ۲۱۳ هجری قمری برابر است با ۷ فروردین سال ۲۰۷ هجری شمسی و ۲۶مارس ۸۲۸ میلادی و آخرین روز سال شنبه ۲۹ ذی‌الحجه برابر است با ۲۴ اسفند سال ۲۰۷ شمسی و ۱۴ مارس سال ۸۲۹ میلادی.[۳]

رویدادها

پانویس

 1. طبرسی، إعلام الورى بأعلام الهدى، ۱۴۱۷ق، ج‏۲، ص۹۱.
 2. سیوطی، تاریخ الخلفاء، ۱۴۲۵ق،‌ ج۱،‌ ص۲۲۵.
 3. تبدیل تاریخ، باحساب.
 4. زرکلی، الأعلام، ۱۹۸۹م، ج۱، ص:۲۷۸.
 5. عقیقى بخشایشى، طبقات مفسران شیعه، ۱۳۸۷ش، ص۳۲۰.
 6. ابن‌قانع، معجم الصحابة، ۱۴۲۴ق، ج۱۳، ص۴۸۳۰.
 7. ابوالفرج اصفهانى، الأغانی، ۱۴۱۵ق، ج۴، ص۳۳۵.
 8. امین‏، أعیان الشیعة، ۱۴۰۶ق، ج۳، ص۳۹۶.
 9. ابن‌کثیر، البدایة و النهایة، ۱۴۰۷ق، ج۱۱، ص۴۸.
 10. ابن‌خلکان، وفیات الأعیان و أنباء أبناء الزمان، ۱۹۰۰م، ج۳، ص۱۷۷.

منابع

 • ابن‌خلکان برمکی، شمس الدین، وفیات الأعیان و أنباء أبناء الزمان، محقق: إحسان عباس، بیروت، دارصادر، ۱۹۰۰م.
 • ابن‌قانع بغدادی، عبدالباقی‏، معجم الصحابة، محقق: خلیل ابراهیم‏ قوتلای، بیروت، دارالفکر، ۱۴۲۴م.
 • ابن‌کثیر دمشقی‏، اسماعیل بن عمر، البدایة و النهایة، بیروت، دارالفکر، ۱۴۰۷ق.
 • ابوالفرج اصفهانى، على بن حسین‏، الأغانی‏، بیروت‏، دارإحیاء التراث العربی‏، ۱۴۱۵ق.
 • امین‏، سید محسن، اعیان الشیعة، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات‏، ۱۴۰۶ق.
 • تبدیل تاریخ، باحساب.
 • زرکلی، خیر الدین، الاعلام، بیروت، دارالعلم للملایین، چاپ هشتم، ۱۹۸۹م.
 • سیوطی، جلال الدین، تاریخ الخلفاء، محقق حمدی الدمرداش، مکتبة نزار مصطفى الباز، ‌۱۴۲۵ق.
 • طبرسی، فضل بن حسن، اعلام الوری بأعلام الهدی، قم، مؤسسه آل البیت، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
 • عقیقى بخشایشى، عبدالرحیم‏، طبقات مفسران شیعه‏، قم، نوید اسلام‏، ۱۳۸۷ش.