سال ۲۴۷ هجری قمری

از ویکی شیعه
سال ۲۴۷ هجری قمری
 
امامت
امام هادی(ع)
(دوره امامت: ۳۴ سال (۲۲۰ تا ۲۵۴ق)
حکومت‌های سرزمین‌های اسلامی
عباسی در عراقمنتصر
طاهریان در نیشابورطاهر بن عبدالله
بنی‌امیه در اندلسمحمد بن عبدالرحمن
ادریسیان در مراکشیحیی بن محمد بن ادریس
سامانیان در ماوراءالنهر و هراتاحمد بن اسد
روم شرقی در ترکیه و یونانمیخاییل فرزند توفیل (تئوفیل)
صفاریان در سیستانیعقوب لیث
وفات‌ها / شهادت‌ها
متوکل عباسی
فتح بن خاقان


سال ۲۴۷ هجری قمری، یکی از سالهای امامت حضرت علی نقی (ع) (۲۲۰-۲۵۴ق) بود. چند سردار ماوراءالنهر ساکن بغداد، متوکل عباسی را کشتند و فرزندش منتصر را به خلافت رساندند و یعقوب لیث، حکومت خود را با گرفتن قدرت در سیستان شروع کرد.

روی‌دادها

درگذشتن

زاده شدن

 • اسماعیل بن محمد (درگذشت ۳۴۱ق)، لقب: صفار، ادیب.[۶]

پانویس

 1. تاریخ سیستان، ۱۳۸۱ش، ص۲۰۴.
 2. طبری، تاریخ طبری، ۱۸۷۹م، ج۷، ص۳۹۰ تا ۳۹۵.
 3. یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ۱۳۷۹ق، ج۲، ص۴۹۳.
 4. مامقانی، تنقیح المقال، ۱۴۳۱ق، ج۲۱، ص۹۹.
 5. ابوالفرج، مقاتل الطالبین، ۱۳۸۵ق، ج۱، ص۴۱۴.
 6. زرکلی، اعلام، ۹۸۰م، ج۵، ص۲۸۳.

یادداشت

 1. در کتاب سرّ العلویین، سال مرگ او، ۲۴۰ قمری ثبت شده است. بخاری، سر السلسلة العلویة، ص۶۶.

منابع

 1. ابوالفرج، علی بن حسین، مقاتل الطالبین، نجف، چاپخانه حیدریه، ۱۳۸۵ق/۱۹۶۵م.
 2. زرکلی، خیرالدین، الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال و النساء من العرب و المستعربين و المستشرقين، بیروت، دار العلم للملایین، ۱۹۸۰م.
 3. طبری، محمد بن جریر، تاريخ الامم و الملوك، بیروت، انتشارات اعلمی، براساس نسخه بريل، شهر ليدن، سال ۱۸۷۹م.
 4. مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، قم، موسسه آل‌البیت، ۱۴۳۱ق.
 5. ناشناخته، تاریخ سیستان، تهران، نشر معین، ۱۳۸۱ش.
 6. یعقوبی، احمد بن اسحاق، تاریخ یعقوبی، بیروت، دار صادر، ۱۳۷۹ق.