سال ۲۰۲ هجری قمری

از ویکی شیعه
سال ۲۰۲ هجری قمری
< ۲۰۳ - ۲۰۱ >
۴ - قرن ۳ هجری قمری - ۲
امامت
امام رضا(ع)
(دوره امامت: ۲۰ سال از ۱۸۳ تا ۲۰۳ق)
حکومت‌های سرزمین‌های اسلامی
خلیفه عباسی مأمون
وقایع مهم
قیام مردم ربض در اندلس
تأسیس حکومت‌ اندلسی (مستقل از خلافت عباسیان)
تولدها و وفات‌ها
کشته شدن فضل بن سهل

سال ۲۰۲ هجری قمری دویست و دومین سال از سال‌شمار هجری قمری است که مصادف با دوران امامت امام رضا(ع)(امامت: ۱۸۳ تا ۲۰۳ق) و خلافت مأمون عباسی بود.

روز نخست این سال یعنی ۱ محرم برابر است با دوشنبه ۲ مرداد سال ۱۹۶ شمسی و ۲۴ ژوئیه سال ۸۱۷ میلادی. روز پایانی سال یعنی ۲۹ ذی‌الحجه، مصادف است با پنجشنبه ۲۱ تیر سال ۱۹۷ شمسی و ۱۲ ژوئیه سال ۸۱۸ میلادی.

از جمله رویدادهای مهم این سال، کشته شدن فضل بن سهل وزیر ایرانی دربار مأمون عباسی، به دستور مأمون و شورش مردم اندلس است.

معرفی

سال ۲۰۲ هجری قمری مصادف با امامت امام رضا(ع)(امامت: ۱۸۳ تا ۲۰۳ق)[۱] و حکومت مأمون عباسی (حکومت: ۱۹۸-۲۱۸ق) هفتمین خلیفه بنی‌عباس بود.[۲] نخستین روز این سال یعنی دوشنبه اول محرم سال ۲۰۲ هجری قمری برابر است با دوشنبه دوم مرداد سال ۱۹۶ شمسی و ۲۴ ژوئیه سال ۸۱۷ میلادی.[۳] روز پایانی سال یعنی ۲۹ ذی‌الحجه، برابر است با پنجشنبه ۲۱ تیر سال ۱۹۷ شمسی و ۱۲ ژوئیه سال ۸۱۸ میلادی.[۴]

رویدادهای سال ۲۰۲ هجری

 • کشته شدن فضل بن سهل وزیر ایرانی دربار مأمون عباسی؛ ملقب به «ذوالریاستین» (ریاست لشکری و کشوری) به دستور مأمون.[۵]
 • قیام مردم ربض در اندلس به خاطر سنگینی مالیات و ظلم حکومت برعلیه حکم بن هشام و شکست این قیام.[۶]
 • تأسیس حکومت‌ اندلسی (مستقل از خلافت عباسیان) توسط گروهی از مردم ربض در اسکندریه.[۷]

پانویس

 1. طبرسی، إعلام الوری، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۷۲.
 2. طبرسی، إعلام الوری، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۷۲؛ یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج۲، ص۴۴۴.
 3. ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۴۵۴.
 4. «تبدیل تاریخ»، ‌سایت باحساب.
 5. خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، ج۸، ص۲۸۴؛ أبوالفداء، تاريخ أبی الفداء، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۳۳۰.
 6. ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ۱۳۸۶ق، ج۱۲، ص۱۴۹.
 7. ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۴۵۴.

منابع

 • ابن اثیر، عزالدین علی بن محمد، الکامل فی التاریخ، بیروت، دار صادر - داربیروت، چاپ اول، ۱۳۸۶ق.
 • أبوالفداء، اسماعیل بن علی، تاریخ أبی الفداء؛ المختصر فی أخبار البشر، بیروت، دارالکتب العلمیة، ۱۴۱۷ق.
 • ترمانینی، عبدالسلام، دایرة المعارف تاریخی رویدادهای تاریخ اسلام، ج۱، ترجمه جمعی از پژوهشگران زیر نظر علیرضا واسعی، قم، پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی،‌ چاپ دوم، ۱۳۸۷ش.
 • خطیب بغدادی، ابو بكر احمد بن علی، تاریخ بغداد، بیروت، دار الغرب الإسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
 • طبرسی، فضل بن حسن، إعلام الوری بأعلام الهدی، قم، موسسه آل البیت علیهم السلام لإحياء التراث، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
 • سایت باحساب.
 • یعقوبی، احمد بن اسحاق، تاریخ الیعقوبی، بیروت، [بی‌نا]، [بی‌تا].