سال ۲۱۲ هجری قمری

از ویکی شیعه
۲۱۱ - سال ۲۱۲ هجری قمری - ۲۱۳
۲ - قرن ۳ هجری قمری - ۴
امامت
امام جواد(ع)
(امامت: ۱۷ سال ۲۰۳ تا ۲۲۰ق)
حکومت‌های سرزمین‌های اسلامی
بنی‌عباس مأمون عباسی


سال ۲۱۲ هجری قمری مصادف با امامت امام جواد(ع) نهمین امام شیعیان بوده است.[۱] در پانزدهم ذی‌الحجه این سال امام هادی(ع) دهمین امام شیعیان متولد شد.[۲] در این سال مأمون عباسی (حکومت: ۱۹۸- ۲۱۸ق) هفتمین خلیفه بنی‌عباس حاکم بود.[۳]

سه‌شنبه اول محرم سال ۲۱۲ هجری قمری برابر است با ۱۷ فروردین سال ۲۰۶ هجری شمسی و ۶ آوریل ۸۲۷ میلادی و آخرین روز سال شنبه ۳۰ ذی‌الحجه برابر است با ۶ فروردین سال ۲۰۷ شمسی و ۲۵ مارس سال ۸۲۸ میلادی.[۴]

رویدادها

پانویس

 1. طبرسی، إعلام الورى بأعلام الهدى، ۱۴۱۷ق، ج‏۲، ص۹۱.
 2. کلینی، الكافی، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۴۹۷.
 3. سیوطی، تاریخ الخلفاء، ۱۴۲۵ق،‌ ج۱،‌ ص۲۲۵.
 4. تبدیل تاریخ، باحساب.
 5. کلینی، الكافی، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۴۹۷.
 6. ثقفی، الغارات، ۱۳۹۵ق، ج۲، ص۶۸۷.
 7. طبری، تاریخ ‏الطبری، ۱۳۸۷ق، ج۸، ص۶۱۵.
 8. مقریزی، المقفى الكبیر، ۱۴۲۷ق، ج۴، ص۱۶۵.
 9. قاضی عبدالجبار، شرح الأصول الخمسة، ۱۴۲۲ق، ص۳۵۷.
 10. ابن‌اثیر، الكامل،۱۳۸۵ق، ج۶،ص۴۰۸.

منابع

 • ابن‌اثیر، علی بن محمد، الکامل فی التاریخ، دارصادر، بیروت، ۱۳۸۵ق.
 • تبدیل تاریخ، باحساب.
 • ثقفی، ابراهیم بن محمد، الغارات، محقق و مصحح: جلال‌الدین محدث،‏ انجمن آثار ملی، تهران، چاپ اول، ۱۳۹۵ق.
 • سیوطی، جلال الدین، تاریخ الخلفاء، محقق: حمدی الدمرداش، مکتبة نزار مصطفى الباز، ‌۱۴۲۵ق.
 • طبرسی، فضل بن حسن، اعلام الوری بأعلام الهدی، قم، مؤسسه آل البیت، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
 • طبری، أبو جعفر محمد بن جریر، تاریخ الامم و الملوک (تاریخ طبری)، تحقیق: ابراهیم محمد أبوالفضل، بیروت، دارالتراث، چاپ دوم، ۱۳۸۷ق.
 • قاضی عبدالجبار، شرح الأصول الخمسة، بیروت‏، داراحیاء التراث العربی‏، ۱۴۲۲ق.
 • کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، محقق و مصحح: علی‌اکبر غفاری، محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
 • مقریزى، احمد بن على‏، المقفى الكبیر، محقق، محمد یعلاوى، بیروت، دارالغرب الإسلامی‏، ۱۴۲۷ق.