محرم (ابهام‌زدایی)

از ویکی شیعه
(تغییرمسیر از محرم)

محرم ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

  1. مُحَرَّم، نخستین ماه سالشمار قمری.
  2. وقایع ماه محرم، رویدادهای تاریخی و مهم ماه محرم.
  3. مُحرِم، شخص در حال احرام حج.
  4. مَحرَم، اصطلاحی در فقه در برابر مقابل نامحرم که احکام خاصی دارد.