فهرست مدفونان در حرم امام علی(ع)

مقاله قابل قبول
بدون عکس
کپی‌کاری از منابع خوب
از ویکی شیعه
نقشه موقعیت قبرها در حرم امام علی(ع)

فهرست مدفونان در حرم امام علی(ع) افرادی هستند که از ابتدای شکل‌گیری حرم امام علی(ع) در فضاهای مختلف حرم دفن شده‌اند. تاریخ دفن در حرم به بیش از ۱۱۰۰ سال و کشف قبر امیرالمؤمنین(ع)، سکونت و تدفین در اطراف حرم بازمی‌گردد.[۱] از سال ۱۴۰۴ق دیگر حکومت بعث عراق اجازه دفن افراد را به جز تعدادی معدود، در حرم نداد و حتی آثار مقبره‌های موجود، از جمله سنگ‌ها و عکس‌های نصب‌شده بر سر قبرها را نیز از بین برد. این اقدام باعث شد شناسایی افراد مدفون در حرم و ارائه آمار دقیقی از آن‌ها به‌صورت جامع، ممکن نباشد. با مراجعه به منابع تاریخی و کتاب‌های رجالی می‌توان آماری از شخصیت‎های معروف دفن‌شده در حرم امام علی(ع) را به دست آورد. این افراد طیف‌های مختلفی از شخصیت‎ها را در بردارد که عبارتند از: پیامبران، مراجع و مجتهدان دینی، ادیبان، شاعران، دانشمندان دیگر علوم، پادشاهان، وزیران و دیگر رجال سیاسی، اعیان و تاجران سرشناس.[۲]

پیامبران

به گزاش منابع دو تن از پیامبران در ضریح حرم امام علی(ع) دفن هستند: حضرت آدم(ع)[۳] و حضرت نوح(ع).[۴]

در روایتی از امام صادق(ع) آمده است: هرگاه حضرت علی(ع) را زیارت کردی بدان که حضرت آدم و حضرت نوح و حضرت علی(ع) را زیارت کرده‌ای.[۵]

عالمان و مراجع تقلید

عالمان و مراجع نامدار مدفون و محل دفن آنان در حرم امام علی(ع) به ترتیب سال وفات عبارتند از:

بعضی از منابع از علمای دیگری به عنوان مدفونان در حرم علی(ع) نام برده‌اند که مقبره‎های معروف دیگری نیز در غیر از این مکان دارند. از این جمله‌اند:

حاکمان و سیاست‎مداران

آل‎بویه

از قبر پادشاهان آل‎بویه بین قرن چهارم تا دوازدهم هجری آثاری بر جای بوده است که ازبین رفته‎اند ولی درسال ۱۳۱۶ ق، حین کف‎سازی حیاط صحن و حرم برخی از سنگ‌ قبرهای آنان کشف شده است.[۳۶] بنابر منابع، مقبره‌های منسوب به آل بویه در صحن حیدری نزدیک به ایوان علما و تکیه بکتاشیه واقع شده است[۳۷]و عبارتند از:

 • عضدالدوله دیلمی[۳۸]: پایین پای امام علی(ع)[۳۹]
 • شرف‌الدوله فرزند عضدالدوله: در کنار پدرش دفن شده است.[۴۰]
 • بدرالدین حسنویه ملقب به ابوشجاع، از حاکمان همدان، دینور، بروجرد و نهاوند.[۴۱]
 • بهاءالدین از دیگر فرزندان عضدالدوله: در کنار پدرش دفن شده است.
 • فیروز ابی النصر ملقب به بهاء الدوله: داخل ضریح امام(ع).[۴۲]
 • فخر المُلک ابو غالب (م۴۰۶ق) وزیر سلطان الدوله: مدفون در رواق زیر گنبد.
 • ابوالقاسم حسین بن علی بن حسین (م۴۱۸ق)، وزیر شرف الدوله: مدفون در رواق زیر گنبد.
 • شرف الدین انوشیروان بن خالد (م:۵۳۳ق) از وزرای آل بویه:مدفون در رواق زیر گنبد.[۴۳]

آل جلایر

 • شاهزاده سلطان بایزید (م۸۳۳ق).
 • معزّالدین عبد الواسع(م۷۹۰ق).
 • بابنده سلطان.
 • شاهزاده شیخ اویس.
 • شیخ حسن جلائری(م۷۵۷)[۴۴].

صفویه و قاجار

 • شاه عباس اول صفوی (م ۱۰۳۸ ق): مدفون در رواق زیر گنبد.[۴۵]
 • سید علاء الدین حسین (م۱۰۶۴ق) وزیر شاه عباس اول صفوی.[۴۶]
 • آقا محمد خان قاجار(م۱۲۱۱ق)، مؤسس سلسله قاجاریه:مدفون در قسمت شمالی رواق که امروزه به حجره السلاطین معروف است.[۴۷]
 • کیومرث میرزا ملقب به ملک آرا (م۱۲۸۸ق) فرزند فتحعلی‌شاه قاجارمدفون در رواق زیر گنبد.[۴۸]
 • سلطان محمد حسن خان قاجار فرزند فتحعلی شاه.
 • حسینعلی خان فرزند فتحعلی شاه.
 • حسینعلی میرزا فرمانفرما فرزند فتحعلی شاه مدفون در کنار آقا محمد خان قاجار.
 • خان باباخان سردار، حاکم کرمان در عصر قاجار.
 • تاج الدوله دختر ناصر الدین شاه.
 • میرزا ابوالحسن خان ایلچی از سفیران ایران در دورۀ قاجار.
 • سلیمان‌ خان از رجال و بزرگان قاجار.
 • حسینعلی میرزا برادر فتحعلی شاه.[۴۹]

برخی دیگر از رجال سیاسی

 • تیمور لنگ(م ۸۰۷ق).[۵۰]
 • یعقوب بن داود بن ظماء (م۴۱۸ق)
 • حکمرانی به نام طاشکین (م۶۰۲ق)
 • امیر عماد الدین ابو المظفر حربدار
 • وزیر معز الدین معروف به ابن الحدید
 • مظفر الدین بن زین الدین
 • بدر الدین لؤلؤ
 • عماد الدین ابو الخیر فرزند وزیر نصر الدین
 • ملک عز الدین بن عبد العزیز (م۶۷۲ق)
 • ملک عز الدین بن زید الاصفر، پادشاه سواکن.[۵۱]
 • آقا خان محلاتی از رهبران فرقه اسماعیلیه.[۵۲]
 • حاج محمد حسن امین الضرب [یادداشت ۱](م ۱۳۱۶ق)[۵۴]

دیگر علما و دانشمندان

در برخی منابع از مجتهدان، دانشمندان دیگر علوم و شاعرانی نام برده شده است که طی سالیان درازی در حرم امام علی(ع) دفن شده‌اند. هر کدام از این افراد در زمان حیاتشان در رشته خود شهرت داشته‎اند. نام این افراد و محل دفن برخی از آنان به ترتیب حروف الفبا عبارتست از:

الف:

 • ابراهیم سالیانی قوقاسی (م۱۳۴۳ق)
 • سید ابراهیم جصانی (م۱۳۶۳ق): حجره۱۳.
 • ابراهیم قفطان (۱۱۹۹-۱۲۷۹)، شاعر و ادیب
 • ابراهیم کرباسی (۱۳۲۲-۱۴۰۷ق): حجره۵۴.
 • ابراهیم لنکرانی (م۱۳۱۴ق)، مشهور به فاضل اردکانی
 • سید ابراهیم شبّر (۱۳۰۸-۱۳۷۸ق): حجره۴۹.
 • ابراهیم غراوی (۱۲۳۱-۱۳۰۶ق): حجره۴.
 • ابراهیم بن مهدی قرشی معروف به اطمیش (۱۲۹۰-۱۳۶۰ق).
 • ابوالحسن مشکینی اردبیلی(۱۳۰۵-۱۳۵۸ق): حجره۴۸.
 • ابوالحسن فتونی عاملی (۱۰۷۰-۱۱۳۹ق):
 • سید ابوالحسن صدر (۱۳۲۰-۱۳۹۸ق):حجره۳.
 • سید ابوطالب همدانی (م۱۲۶۶ق):حجره۲.
 • سید ابوالقاسم موسوی اصفهانی مشهور به محرر (۱۲۸۳-۱۳۷۰ق): حجره۴۶.
 • ابوالقاسم اردوبادی (۱۲۷۴-۱۳۳۳ق): حجره۲۲.
 • سید ابوالقاسم طباطبائی تبریزی مشهور به علامه (۱۲۸۶-۱۳۶۲ق): حجره۲۹.
 • سید ابوالقاسم حسینی گیلانی اشکوری (م۱۳۲۵ق)، نویسنده کتاب‎های بغیة الطالب فی حاشیة المکاسب شیخ انصاری و جواهر العقول فی شرح فرائد الأصول: حجره۲.
 • سید احمد موسوی تهرانی (م۱۳۳۲ق).
 • احمد اسدی جزائری (م۱۱۵۱ق): مدفون در ایوان علما.
 • احمد بن امین زنجانی کاظمی (۱۳۲۴-۱۳۹۰ق): حجره۵۲.
 • احمد سعدی رباحی مشهور به قفطان (۱۲۳۵-۱۲۹۳ق)
 • سید احمد حسینی طالقانی (۱۱۳۱-۱۲۰۸ق): حجره۲۴.
 • سید احمد آغا موسوی جزائری (۱۲۹۱-۱۳۸۴ق):حجره۱۹.
 • سید احمد کاظمی (۱۲۲۲-۱۲۹۵ق) جد خاندان آل حیدری.
 • سید احمد خرسان موسوی (م۱۲۴۶ق): حجره۹.
 • سید احمد موسوی تبریزی مشهور به مستنبط (۱۳۲۵-۱۳۹۹ق):حجره۲۳.
 • شیخ احمد شیرازی مشهور به شانه‎ساز (م۱۳۳۲ق).
 • سید احمد حسینی طالقانی(۱۲۵۲-۱۳۳۷ق):حجره۲۴.
 • احمد دجیلی (م۱۲۶۵ق).
 • احمد السنان قطیفی (۱۳۱۳-۱۳۹۰ق).
 • احمد مسلمی مشهور به حرز الدین (۱۲۶۵-۱۳۴۲ق).
 • احمد محبوبه ربیعی (م۱۳۳۵ق).
 • سید احمد حکیم (۱۲۸۰-۱۳۵۰ق).
 • احمد مشهدی (ربیعی نجفی) (۱۲۵۹-۱۳۰۹ق): حجره۳۰.
 • احمد الشرقی (م۱۲۸۸ق): حجره۳۲.
 • احمد الکاظمی (م۱۳۲۴ق): حجره۹.
 • سید احمد موسوی جزایری (۱۲۲۰-۱۳۰۵ق): حجره۱۹.
 • احمد آل‎عبد الرسول (م۱۳۳۱ق): حجره۱۹.
 • احمد حسنی بغدادی مشهور به العطّار (۱۱۲۵-۱۲۱۵ق): ایوان طلا.
 • احمد بلاغی (م۱۲۷۱ق).
 • احمد حسینی بحرانی مشهور به البکاء (م۱۳۸۳ق): حجره۱۶/۲.
 • احمد الطرفی (۱۳۲۷-۱۳۸۹ق): حجره۴.
 • اسحاق الرشتی (۱۲۷۹-۱۳۵۷ق): در کنار پدرش حبیب الله در حجره۲۶.
 • اسدالله حسینی اشکوری (۱۲۷۶-۱۳۳۳ق): حجره۱۸.
 • اسدالله زنجانی (۱۲۸۲-۱۳۵۴ق): مقابل قبر فاضل شرابیانی.
 • سید اسدالله اصفهانی (۱۲۲۷-۱۲۹۰ق): حجره۱۳.
 • سید اسماعیل نوری (م۱۳۲۱ق): نزدیک ایوان طلا.
 • اسماعیل الرشتی (م۱۳۴۳ق): حجره۲۶.
 • سید اسماعیل سدهی اصفهانی (۱۳۰۶-۱۳۷۳ق)
 • سید اسماعیل موسوی کاظمی (۱۳۴۰-۱۳۸۸ق): حجره۴۸.
 • سید اسماعیل حسینی شیرازی (۱۲۵۸-۱۳۰۵ق): حجره۲۱.
 • اسماعیل محلاتی (۱۲۶۹-۱۳۴۳ق): حجره۲.
 • سید اسماعیل بهبهانی (۱۲۲۹-۱۲۹۵ق):حجره۲۹.
 • سید اسماعیل بن سید حیدر صدر (م۱۳۸۸ق): حجره شماره۴۸.
 • سید میرزا آغا (محمد علی) حسینی شیرازی (م۱۳۳۶ق) برادرزاده میرزای شیرازی: مدفون در کنار میرزا.
 • سید آغا (زین العابدین) موسوی خلخالی (۱۳۲۴-۱۳۹۶ق): حجره۱۳.[۵۵]

ب و ت:

 • باقر محبوبه الربیعی (م۱۳۵۹ق): حجره۳.
 • سید باقر آل خلیفه موسوی احسائی (م۱۳۱۶ق).
 • سید باقر الشخص موسوی احسائی (۱۳۱۴-۱۳۸۱ق): حجره۲۴.
 • باقر حیدر (م۱۳۳۳ق).
 • باقر السودانی (م۱۳۳۳ق).
 • میرزا باقر زنجانی (۱۳۱۲-۱۳۹۴ق):حجره۲۲.
 • سید تقی وتوت حسینی حلی (م۱۳۴۲ق).[۵۶]

ج:

 • سید جعفر خرسان موسوی (۱۲۱۶-۱۳۰۳ق): مقبره خانوادگی در حجره۹.
 • جعفر البدیری (م۱۳۶۹ق) از مجتهدان مشهور در زمان خود: حجره۳۹.
 • جعفر تهرانی نجفی (م۱۲۹۹ق).
 • جعفر محبوبه ربیعی (حدود۱۳۱۴-۱۳۷۷ق) نویسنده کتاب ماضی النجف و حاضرها: حجره۱۰.
 • شیخ جعفر حیدر آل‎وثال (۱۳۰۲-۱۳۷۲ق): حجره۱۰.
 • جعفر السودانی (۱۳۰۰-۱۳۴۵ق):کنار تکیه بکتاشیه.
 • جعفر القرشی (۱۲۸۰-۱۳۵۵ق): حجره۳.
 • سید جعفر زوین حسینی نجفی (۱۲۶۵-۱۳۰۷ق): حجره۱۳.
 • سید جعفر حسینی طالقانی (۱۲۰۳-۱۲۷۷ق): حجره۲۴.
 • جعفر الکاظمی (م۱۳۳۸ق): صحن زیر ناودان طلا.
 • سید جعفر حسینی حلی مشهور به ربیع (۱۲۹۹-۱۳۷۴ق).
 • جعفر الشرقی خاقانی(۱۲۵۹-۱۳۰۹ق) از مشاهیر مجتهدان عصر خود:حجره۳۲.
 • جعفر قرملی اسدی (۱۳۰۱-۱۳۶۷ق).
 • سید جعفر جزائری (۱۳۲۱-۱۳۹۳ق): حجره۲۳.
 • سید جعفر مرعشی (۱۳۲۶-۱۴۰۷ق): حجره۱۸.
 • جعفر النقدی (۱۳۰۳-۱۳۷۰ق):حجره۴۷.
 • جعفر نصّار (م۱۳۵۶ق).
 • میرزا سید جعفر قزوینی (۱۲۵۳-۱۲۹۸ق)
 • جعفر الخضری (م۱۳۰۱ق)
 • سید جعفر حسینی اشکوری (م حدود ۱۳۱۵ق): حجره۲۱.
 • سید جمال الدین تبریزی (۱۳۲۶-۱۳۶۹ق): حجره۲۹.
 • سید جواد گیلانی اشکوری (م۱۳۷۸ق): حجره۱۸)
 • جواد تبریزی نجفی (م۱۲۹۴ق).
 • جواد زین العابدین اسدی عاملی (۱۲۳۱-۱۲۹۳ق):حجره۷.
 • جواد محی الدین حارثی همدانی (حدود ۱۲۴۱-۱۳۲۲ق):حجره۵۲.[۵۷]

ح و خ:

 • سید حبیب زوین حسینی (م۱۲۴۷ق): حجره۱۱.
 • حبیب مهاجر عاملی (۱۳۰۴-۱۳۸۴ق): حجره۱۷.
 • حبیب الشرقی خاقانی (۱۲۸۴-۱۳۴۶ق): حجره۲۳.
 • حبیب خزرجی دجیلی (م۱۳۶۱ق): ایوان طلا.
 • سید حسن اصفهانی (۱۳۲۲-۱۳۴۹ق)، فرزند سید ابوالحسن اصفهانی: کنار پدرش در حجره۲۶.
 • حسن البدیری (م۱۳۳۷ق): مقابل حجره۳۰.
 • حسن الخضری (۱۲۹۲- ۱۳۴۴ق).
 • حسن تویسرکانی (م۱۳۲۰ق).
 • حسن الحجامی (۱۲۹۰-۱۳۶۷ق).
 • سید حسن الحلو موسوی (متوفی قبل از ۱۳۰۰): ایوان طلا.
 • سید حسن موسوی بغدادی (۱۲۹۸-۱۳۶۷ق).
 • سید حسن میر حکیم طالقانی (۱۰۴۰-۱۱۲۷ق): حجره۲۴.
 • سید حسن طالقانی (۱۲۴۷-۱۳۰۷ق): حجره۲۴.
 • سید حسن بن عبد الهادی خرسان موسوی (۱۳۲۲-۱۴۰۵ق): حجره۱۰.
 • سید حسن بن علی خرسان موسوی (۱۲۰۰-۱۲۵۶ق): حجره۹.
 • حسن طفیلی حلی (۱۳۰۶-۱۳۳۷ق)
 • حسن بن علی خاقانی (۱۳۰۰-۱۳۸۱ق): حجره۳.
 • سید حسن گیلانی اشکوری (۱۲۹۵-۱۳۶۷ق).
 • حسن قفطان (۱۱۷۸-۱۲۷۸ق).
 • حسن بن عیسی فرطوسی (م۱۳۲۰ق):ایوان طلا.
 • حسن سبتی سهلانی (۱۲۹۹-۱۳۷۴ق).
 • میرزا حسن یزدی (۱۳۲۴-۱۳۷۹ق): حجره۱.
 • حسن بن محسن دجیلی (۱۳۰۹-۱۳۶۶).
 • سید حسن حسینی عاملی (متوفی حدود۱۳۰۱ق): حجره۷.
 • سید حسن بن مرتضی بن شرف الدین اعرجی (م ۱۲۰۱ق): ایوان علما در کنار پدر و جدش.
 • حسن بن مهدی مغنیه (۱۲۲۷-۱۲۶۷ق).
 • سید حسن نور الدین موسوی عاملی (متوفی حدود ۱۲۸۲ق): حجره۱۱.
 • حسون اللیثی الوائلی (۱۳۱۰-۱۳۸۳):حجره۲۴.
 • حسین بن احمد دجیلی (۱۲۴۸-۱۳۰۵ق).
 • حسین بن احمد آل سمیسم (۱۲۶۳-۱۳۴۰ق): حجره۲۱.
 • سید حسین بن حسن حسینی طالقانی (۱۰۸۸-۱۱۶۲ق): حجره۲۴.
 • حسین بن حسن قفطان (۱۲۳۷-۱۲۶۳ق).
 • حسن بن حسین فرطوسی (م۱۳۴۸ق). صحن حرم نزدیک ایوان علما.
 • سید حسین بن رضا موسوی جزائری (م۱۲۹۱ق): حجره۱۳.
 • سید حسین (حسون) بن صالح حسینی قزوینی (۱۲۸۰-۱۳۷۶ق).
 • سید حسین بن عباس حسینی اشکوری (م۱۳۴۹ق): حجره۱۸.
 • سید حسین بن علی همدانی (۱۲۹۶-۱۳۹۳ق): حجره۲.
 • حسین بن علی خاقانی (۱۳۰۲-۱۳۳۶ق)
 • سید حسین رضوی نجفی مشهور به داماد (م۱۳۸۲ق): حجره۶.
 • حسین بن علی قفطان (متوفی بعد از ۱۲۸۰ق)
 • حسین بیدگلی کاشانی (م۱۳۳۶ق).
 • حسین بن محمد الحسانی (م ۱۳۰۰ق)
 • حسین خراسانی (۱۳۱۸-۱۳۹۶ق) فرزند آخوند خراسانی و متصدی مدارس سه گانه وی در نجف. حجره۲۶.
 • حسین بن مشکور حولاوی (۱۳۱۳-۱۳۸۸ق).
 • حسین بن مهدی مغنیه (م۱۲۷۴ق).
 • حسین بن نجف تبریزی معروف به کبیر (۱۱۵۹-۱۲۵۱ق): حجره۱۱.
 • حسین بن نورالدین موسوی جزائری (م۱۱۸۰ق): ایوان علما.
 • حسین بن یعقوب نجف تبریزی معروف به صغیر (م۱۳۱۵ق): حجره۱۱.
 • حمید بن محمد جواهری (م۱۲۵۰ق).
 • خضر بن عباس دجیلی (ص۱۳۰۳-۱۳۸۳ق): حجره۵۷.
 • خضر بن علی حسینی قزوینی (۱۳۲۳-۱۳۵۷ق): ایوان طلا.
 • خضر بن یحیی الجناجی (۱۱۰۹-۱۱۸۱ق).[۵۸]

د،ر،ز:

 • دخیل الحچامی (م ۱۳۰۵ق)
 • راضی بن حسین حسنی بغدادی معروف به عطار (م ۱۲۸۳ق).
 • راضی بن صالح قزوینی بغدادی (۱۲۳۵-۱۲۸۷ق).
 • راضی بن علی طریحی (م ۱۳۴۱ق).
 • راضی بن محمد الوندی (م ۱۳۴۹ق): حجره۵۵.
 • راضی بن نصارعبسی نجفی (م ۱۲۴۶ق).
 • رجب‌علی پاکستانی (م ۱۳۹۶ق).
 • رحمت الله (رحّوم) بن جواد ظالمی (۱۲۷۱-۱۳۵۶ق): حجره۴۶.
 • رشید الزبدینی عاملی (م ۱۳۱۷ق).
 • رضا بن احمد حسینی طالقانی (۱۲۰۶-۱۲۸۰ق): حجره۲۴.
 • رضا بن زین العابدین اسدی عاملی (م ۱۲۶۹ق): حجره۷.
 • سید رضا صانع (۱۲۹۶-۱۳۳۹ق): حجره۱۰.
 • آقا رضا تبریزی (۱۲۶۵-۱۳۳۱ق): حجره۱۱.
 • آقا رضی شیرازی (۱۳۰۷-۱۴۰۰ش): در مقبره میرزای شیرازی.
 • سید رضا موسوی لنکرانی (۱۲۵۰-۱۳۲۲ق): حجره۵۰.
 • رضی الدین بن نورالدین آل ابی جامع (م ۱۰۴۸ق).
 • رضی بن مهدی رضوی کشمیری (۱۲۸۹-۱۳۱۵ق): حجره۴۶.
 • زین العابدین بن بها الدین اسدی عاملی (م ۱۲۰۰ق): حجره۷.[۵۹]

س،ش،ص،ط

 • سید سلام بن محمد موسوی جزائری (۱۲۹۶-۱۳۹۲ق): حجره۱۹.
 • ستار بن عبدالوهاب اردبیلی (م ۱۳۱۲ق): ایوان طلا.
 • سید سلیمان بن داوود حسینی حلی (۱۱۴۱-۱۲۱۱ق): ایوان علما.
 • سید شبّر الحویزی (۱۱۲۲-۱۱۸۰ق).
 • سید شرف الدین اعرجی (متوفی اواخر قرن یازدهم قمری): ایوان علما.
 • شمشاد حسین انصاری هندی (۱۳۰۴-۱۳۷۸ق): حجره۱۷.
 • صادق بن محمد الخلیلی (۱۲۸۰-۱۳۴۳ق).
 • صادق بن عبدالحسین ایروانی (۱۳۱۴-۱۳۹۸ق).
 • سید صادق بن یاسین سعبری حسنی (۱۳۲۴-۱۳۹۹ق): حجره۱۰.
 • سید صالح بن محمد شرف الدین (۱۱۲۲-۱۲۱۷ق): حجره۳.
 • صالح بن مهدی طائی نجفی مشهور به حجی (۱۲۹۸- ۱۳۴۴ق).
 • صدرالدین محمد بن ابراهیم شیرازی مشهور به ملاصدرا (درگذشت: ۱۰۵۰ق).[۶۰]
 • طاهر بن عبد علی بن طاهر بن عبد علی بن عبد الرسول حچامی نجفی (۱۲۸۰-۱۳۷۵ق): حجره۵۳/۱.
 • طاهر بن عبد علی بن عبد الرسول حچامی نجفی (۱۲۰۰-۱۲۷۹ق): حجره۳۸.
 • طاهر بن فرج الله حلفی نجفی (۱۲۸۱-۱۳۴۴ق)[۶۱]

ع:

 • سید عباس بن حسن خرسان موسوی (م ۱۲۷۰ق): حجره۹.
 • سید عباس بن حسین حسینی طالقانی (۱۲۳۵-۱۳۰۸ق): حجره۲۴.
 • عباس بن عبود الرمیثی (م ۱۳۷۹ق): حجره۴۹.
 • عباس ملا علی بغدادی (۱۲۴۴-۱۲۷۶ق)
 • عباس بن عواد آل‎خویبر طائی (۱۳۱۰-۱۳۸۶ق): حجره۱۷.
 • عباس بن محمد شبّر (۱۳۲۲-۱۳۹۱ق): حجره۱۳.
 • عباس بن محمد موسوی مهری (۱۳۲۸-۱۳۸۰ق).
 • سید عبد الباقی خاتون آبادی (م ۱۲۰۷ق) فرزند میر محمد حسین: ایوان علما.
 • عبدالحسن دزفولی (م ۱۳۵۸ق): ایوان طلا نزدیک قبر مقدس اردبیلی.
 • عبدالحسن علی خان حسینی (۱۳۰۱-۱۳۷۴ق).
 • سید عبدالحسین بن اسماعیل شیرازی (۱۳۰۵-۱۳۶۵ق): در مقبره میرزای شیرازی.
 • عبدالحسین بن جواد آل معبر نخعی (۱۲۹۶-۱۳۶۴ق): حجره۳.
 • عبدالحسین بشیری بادکوبی (۱۳۲۰-۱۳۷۰ق).
 • عبدالحسین بن علی حسینی مدنی (۱۳۱۲-۱۳۹۶ق): حجره۵۰.
 • سید عبدالحسین بن علی کمونه: (۱۲۶۸-۱۳۳۶ق).
 • عبدالحسین بن عمران لیثی حویزی (۱۲۸۷-۱۳۷۷ق):حجره۵۲.
 • عبدالحسین محیی الدین حارثی همدانی (م ۱۲۷۱ق): حجره۵۲.
 • عبدالحسین بن قاعد حیاوی (۱۲۹۵-۱۳۴۵ق).
 • عبدالحسین بن محمد جواد بغدادی (۱۲۸۰-۱۳۶۵ق): حجره۵۴.
 • عبدالحسین بن محمد قرملی (۱۳۰۳-۱۳۹۶ق): حجره۵۴.
 • سید عبدالحسین بن محمد حلو موسوی (۱۳۰۰-۱۳۶۳ق): حجره۶.
 • عبدالحسین بن محمد اعسم زبدی (م ۱۲۴۷ق).
 • عبدالحمید بن مجید الدجیلی (م ۱۳۸۰ق).
 • عبد الرحمان ابن عتائقی حلی (۶۹۵-۷۹۳ق).
 • عبدالرحیم بن محمد تستری (۱۲۲۶-۱۳۱۳ق).
 • عبدالرزاق بن علی حلو موسوی (۱۲۷۵-۱۳۳۷ق): حجره۶.
 • عبدالرسول بن سعد سماوی (م ۱۲۷۸ق).
 • عبدالرسول بن محمد خرسان موسوی (م ۱۳۶۱ق): حجره۹.
 • سید عبدالرسول بن مشکور حسینی طالقانی (۱۳۱۷-۱۳۹۴ق): حجره۲۴.
 • عبدالرضا بن باقر السودانی (۱۳۰۳-۱۳۸۳ق): حجره۴.
 • عبدالرضا بن جواد السهلانی (۱۲۳۵-۱۳۶۰ق): حجره۵.
 • سید عبدالصاحب بن محم حلو (م ۱۳۶۰ق): حجره۵۲.
 • سید عبدالصمد بن احمد موسوی جزائری (۱۲۴۳-۱۳۳۷ق): حجره۱۳.
 • سید عبدالعزیز موسوی نجفی (۱۱۲۲-۱۱۸۶ق).
 • عبدالعزیز غریباوی (۱۳۱۸-۱۳۷۹ق): حجره۴.
 • عبد علی بن امید گیلانی رشتی (م ۱۲۳۵ق): حجره۳.
 • عبد علی بن عبدالصاحب ظالمی (۱۳۲۵-۱۴۰۵ق): حجره۴۶.
 • عبد علی بن محمد ماجدی نجفی (۱۳۰۰-۱۳۸۸ق).
 • عبدالغفار بن ابراهیم لنکرانی (م ۱۳۷۶ق).
 • عبدالغفار بن یوسف حسینی مازندرانی (م ۱۳۶۵ق): حجره ۴۹.
 • عبدالغنی بن احمد حر عاملی (م ۱۳۵۸ق): ایوان طلا.
 • عبدالکاظم بن محمد خاتون آبادی (۱۰۹۵-۱۱۵۱ق).
 • عبدالکاظم بن محمود الغبان (۱۳۰۷-۱۳۹۰ق): حجره۵۳/۱.
 • عبدالکریم زنجانی (۱۳۰۴-۱۳۸۸ق): حجره۵۳/۱.
 • عبدالکریم بن میر حسینی طالقانی (۱۲۹۳-۱۳۷۸ق): حجره۲۴.
 • عبداللطیف بن علی جامعی حارثی (م ۱۰۵۰ق).
 • عبدالله بن احمد حسینی طالقانی (۱۲۰۸-۱۲۸۰ق): حجره۲۴.
 • عبدالله بن حسین غنامی (م ۱۳۵۰ق).
 • عبدالله بن حسین یزدی بهابادی (م ۹۸۱ق).
 • سید عبدالله بن علی بوشهری (۱۲۳۳-۱۲۸۲ق): حجره۳.
 • عبدالله بن محسن خضری (۱۲۹۷-۱۳۵۹ق): ایوان طلا.
 • عبدالله بن محمد مظفر مشهور به ابی‌ذر (م ۱۳۵۶ق).
 • عبدالله کرمانی (۱۲۵۴-۱۳۲۷ق)
 • سید عبدالله بن محمد خلیفه موسوی (۱۳۰۰-۱۳۷۴ق).
 • عبدالله مازندرانی (۱۲۵۶-۱۳۳۰ق): حجره۵۴.
 • عبدالله بن هاشم حسینی بحرانی رشتی (م ۱۲۸۴ق).
 • سید عبدالمجید بن محمود حسینی طالقانی (۱۲۸۵-۱۳۵۸ق): حجره۲۴.
 • عبدالمحسن بن علی حلو (۱۲۸۰-۱۳۴۷ق): حجره۶.
 • سید عبدالمرتضی بن موسی خرسان موسوی (م ۱۳۶۱ق): حجره۱۰.
 • عبدالنبی بن محمد مظفر (۱۲۹۱-۱۳۳۷ق): حجره۲۸.
 • عبدالهادی بن اسماعیل حسینی شیرازی (۱۳۰۵-۱۳۸۲ق): در مقبره میرزای شیرازی.
 • عبدالهادی زایر ادهام (۱۳۲۸-۱۳۸۷ق): مقابل حجره۲.
 • عبدالوهاب بن محمد قزوینی معروف به شریف (۱۱۹۱-۱۲۷۰ق): ایوان طلا.
 • عدنان بن شبّرغریفی (۱۲۸۳-۱۳۴۰ق): حجره۲.
 • سید عزیزالله بن اسدالله تهرانی(م ۱۳۱۳ق): حجره۵۲.
 • سید عزیزالله درکئی تهرانی (۱۲۹۲-۱۳۷۰ق): حجره۲۹.
 • میرزا علامه برغانی (۱۲۴۹-۱۳۱۰ق).
 • سید علی بن ابی طالب همدانی (م ۱۳۰۲ق): حجره۲.
 • علی بن احمد جامعی حارثی همدانی (م ۱۰۰۵ق).
 • علی بن اسماعیل موسوی غریفی (م ۱۲۴۶ق): حجره۲.
 • سید علی اصغر بن محمد شهرستانی (م ۱۳۶۰ق): ایوان حجره۲۱.
 • علی اکبر صدر الفضلاء (م ۱۳۶۱ق):.
 • علی اکبر بن محمد عراقی (م ۱۳۷۱ق).
 • سید علی اکبر موسوی خوئی (۱۲۸۵-۱۳۷۱ق): حجره۲۲.
 • علی بن جعفر بدیری نجفی (م ۱۳۷۱ق).
 • علی بن جمشید نوری مازندرانی (م ۱۲۴۶ق).
 • سید علی بن حسن حلو (۱۲۰۶-۱۳۰۰ق): حجره۶.
 • علی بن حسن فرطوسی (م ۱۳۷۱ق): ایوان علما.
 • علی بن حسین طریحی (م ۱۳۳۳ق).
 • علی بن حسین خاقانی (۱۲۴۵-۱۳۳۴ق): حجره۳.
 • علی نائینی (۱۳۲۹-۱۳۹۷ق) فرزند میرزا حسین نائینی: حجره۲۱.
 • علی بن حسین خاقانی معروف به صغیر (۱۳۳۳-۱۳۹۵ق): حجره۲۱.
 • سید علی بن حسین خوئی (م ۱۲۹۸): حجره۱۱.
 • سید علی بن عبدالرضا البکاء موسوی (۱۳۲۸-۱۳۹۲ق): حجره۱۷.
 • علی بن عبد علی فتلاوی مشهور به خاقانی (۱۳۳۰-۱۳۹۹ق): حجره۳.
 • علی بن عبدالله مظفر (م ۱۳۱۷ق).
 • سید علی بن عقله موسوی نبی (۱۲۸۵-۱۳۵۷): ایوان طلا.
 • علی آقا نظام الدوله (م ۱۳۳۰ق): حجره۲۸.
 • سید علی بن طاووس ثانی (۶۴۷-۷۱۱ق) فرزند سید رضی الدین علی بن طاووس صاحب لهوف.
 • علی بن کاظم جزائری (م ۱۳۰۲ق).
 • سید علی بن محمدتقی طباطبائی تبریزی (۱۳۱۱-۱۳۹۳ق):حجره۲۲.
 • علی بن محمحسن محبوبه (م حدود ۱۲۸۰ق): حجره۱۱.
 • سید علی آقا شیرازی (۱۲۸۶-۱۳۵۵ق) فرزند میرزای شیرازی: در کنار قبر پدرش.
 • سید علی بن محمد موسوی خلخالی (۱۳۲۲-۱۳۹۳ق) از امامان جماعت حرم علی(ع): حجره۱۳.
 • سید علی حبوبی (۱۲۹۶-۱۳۴۱ق) فرزند محمد سعید حبوبی: حجره۱۰ در کنار پدرش.
 • علی بن محمد مخزومی مشهور به خالدی (۱۳۲۱-۱۳۶۵) شاعر و ادیب.
 • سید علی بن محمد موسوی جزائری (م ۱۲۸۳ق): حجره۱۳.
 • سید علی بن محمد شبّر (۱۳۰۳-۱۳۹۳ق).
 • علی بن محمدعلی بن حیدر آل اوثال (۱۲۳۷-۱۳۱۴ق).
 • سید علی بن محمد نوری موسوی (۱۳۰۰-۱۳۶۸ق): حجره۲۰.
 • علی محمد کابلی (۱۲۷۴-۱۳۳۹ق): ایوان طلا.
 • سید علی اعرجی (م ۱۲۰۷ق): ایوان علما.
 • سید علی مدد قائنی (۱۳۰۱-۱۳۸۴ق): حجره۱۹.
 • علی بن نصرالله همدانی (م ۱۳۳۹ق).
 • شیخ علی رُفیش (۱۲۶۰-۱۳۳۴ق) فرزند یاسین: حجره۱۰.
 • سید علی بن یاسین العلاق حسنی (۱۲۹۳- ۱۳۴۴ق) ادیب و شاعر: حجره۴۹.
 • سید عمادالدین بن اسماعیل بهبهانی (۱۲۶۸-۱۲۹۸ق) برادر عبدالله بهبهانی: در کنار برادر و پدرش در حجره۲۹.
 • عمران بن موسی دجیلی (۱۲۸۷-۱۳۶۲ق): حجره۵۴.
 • عیسی بن حسین زاهد میاحی (م ۱۲۸۰ق).
 • سید عیسی کمال الدین حسینی حلی (۱۲۸۷-۱۳۷۳ق): حجره۱۳.[۶۲]

ف،ق،ک،ل:

 • فاضل بن عبدالحمید لاری (م ۱۳۶۱ق).
 • فتح‌علی سلطان آبادی عراقی (م ۱۳۱۸ق): حجره۶.
 • قاسم محیی‌الدین جامعی حارثی همدانی (م ۱۲۳۷ق): حجره۵۲.
 • کاظم بن حسن سبتی (۱۲۵۸-۱۳۴۲ق).
 • سید کاظم بن زین العابدین موسوی خلخالی (۱۲۷۰-۱۳۳۶ق): حجره۱۳.
 • کاظم بن طاهر السودانی (۱۳۰۳-۱۳۸۱ق).
 • کاظم بن محمد فتلاوی (کاظم علی‌بیک) (م ۱۳۷۷ق): حجره۴۶.
 • کاظم بن مهدی ربیعی مشهور به بیذره (۱۲۸۹-۱۳۴۷ق): حجره۹.
 • کمال‌الدین شریعتمدار (۱۲۸۳-۱۳۵۲ق): حجره۱۳.
 • لطف‎الله اسکی مازندرانی (م ۱۳۱۱ق) از امامان جماعت حرم علوی.[۶۳]

م:

 • مجید خمیس (۱۳۰۴-۱۳۸۴): حجره۴۶.
 • سید محسن بن علی جلالی (۱۳۳۰-۱۳۹۶ق).
 • محسن خنفر (م ۱۲۷۰ق): حجره۱۱.
 • محسن بن محمد خضری (۱۲۴۵-۱۳۰۲ق) ادیب و شاعر: حجره۱۳.
 • محسن بن مرتضی اعسم (م ۱۲۳۸ق).
 • محمد ابراهیم قمی (م ۱۳۰۱ق):حجره۳۰.
 • محمد بن ابراهیم الغراوی (م ۱۳۳۰ق) ادیب و شاعر:حجره۴.
 • سید محمد بن اسدالله حسینی اشکوری (۱۳۲۰-۱۳۹۴ق): حجره۱۸.
 • میرزا محمد اندرمانی تهرانی (م ۱۲۸۲ق) از مدیران، اساتید و امامان جماعت مدرسه مروی تهران: حجره۳.
 • محمد باقر تستری (م ۱۳۲۷ق): حجره۲۱.
 • محمد باقر هزارجریبی (م ۱۲۰۵ق): ایوان علما.
 • سید محمد باقر شاه عبدالعظیمی (۱۲۸۶-۱۳۵۵ق): ایوان طلا.
 • محمد باقر قاموسی بغدادی (م ۱۳۵۲ق): حجره۱۰.
 • محمد باقر زایر ادهام (۱۳۰۰-۱۳۷۹ق): مقابل حجره۲.
 • محمد باقر بن محمد طباطبایی یزدی (۱۳۱۷-۱۳۹۳ق) نوه محمد کاظم یزدی صاحب عروة الوثقی: حجره۴۷.
 • سید محمد تقی موسوی خوئی (۱۳۷۸-۱۴۱۵ق) فرزند ابوالقاسم خوئی: حجره۳۱ در کنار پدرش.
 • سید محمد تقی بن حسن بغدادی (۱۲۹۶-۱۳۴۶ق).
 • محمد تقی مخزومی عاملی (۱۳۱۳-۱۳۸۵ق) ادیب وشاعر: حجره۴۸.
 • محمد تقی کرمانشاهی (م ۱۲۹۹ق).
 • سید محمد تقی شاه عبدالعظیمی (۱۲۷۷-۱۳۵۷ق): ایوان طلا
 • محمد تقی جزائری (م ۱۳۴۲ق): حجره۱۹.
 • سید محمد بن جعفر شبّر (۱۲۷۲-۱۳۴۶ق): حجره۲.
 • سید محمد جواد بن حسن عاملی (۱۲۸۲-۱۳۱۸ق) ادیب و شاعر: حجره۷.
 • محمد جواد بن حسن مطر (۱۲۹۹-۱۳۷۵ق).
 • سید محمد جواد بن صادق یزدی (م۱۳۶۶).
 • محمد جواد بن کاظم اعسم (۱۲۸۸-۱۳۵۸).
 • محمد جواد بن کاظم السودانی (۱۳۲۷-۱۳۵۳ق) ادیب و شاعر:
 • سید محمد جواد بن محسن غریفی (۱۳۰۸-۲۳۹۴ق): حجره۵۳/۱.
 • محمد جواد کاظمی عاملی (م ۱۳۲۸ق): حجره۷.
 • محمد جواد ایروانی (۱۲۸۷-۱۳۸۲ق): حجره۵۳/۱.
 • محمد جواد مشکور (حولاوی خاقانی) (۱۲۴۷-۱۳۳۵ق): حجره۱۷.
 • محمد رشتی (م ۱۳۱۶ق) فرزند میرزا حبیب الله رشتی: حجره ۲۶.
 • محمد حسن ابوالمحاسن (۱۲۹۳- ۱۳۴۴ق) ادیب و شاعر: حجره۱۰.
 • محمد بن حسن خاقانی (۱۳۱۵-۱۳۵۸ق): حجره۳.
 • محمد حسن بن علی حسینی شیرازی (۱۳۱۵-۱۳۹۱ق) نوه میرزای شیرازی: در کنار قبر جدش.
 • محمد حسن فضل الله (۱۳۱۰-۱۳۹۲ق) ادیب و شاعر.
 • سید محمد حسن شرقی خاقانی (م ۱۲۷۷ق): حجره۳۲.
 • محمد حسین بن ابی طالب قمشهی (م ۱۳۳۷ق).
 • سید محمد حسین بن حسن خرسان (م ۱۳۲۲ق): حجره۹.
 • محمد حسین جباوی (۱۲۸۵-۱۳۵۲ق) ادیب و شاعر: حجره۴.
 • محمد حسین ربیع (۱۲۵۱-۱۳۲۵ق).
 • محمد حسن بن علی حسینی شیرازی (۱۳۱۹-۱۳۷۴ق) نوه میرزای شیرازی: در کنارقبر جدش.
 • محمد حسین بن قاسم قمشهی (۱۲۵۰-۱۳۳۶ق): در ایوان مقبره شیخ الشریعه.
 • سید محمد حسین کیشوان (۱۲۹۵-۱۳۵۶ق).
 • محمد حسین بن محمد باقر اصفهانی (۱۲۶۶-۱۳۰۸ق): حجره۳.
 • سید محمد حسین بن محمد علی شاه عبدالعظمی (۱۲۸۰-۱۳۴۳ق).
 • محمد حسین بن محمود طباطبائی یزدی (۱۳۳۲-۱۳۸۶ق) نوه محمدکاظم طباطبائی: حجره۴۷ در کنار جدش.
 • سید محمد حسین بعاج موسوی (م ۱۳۷۳ق).
 • محمد حسین بن هاشم کاظمی (۱۲۳۰-۱۳۰۸ق): حجره۷.
 • سید محمد آل خلیفه (م ۱۲۸۱ق).
 • سید محمد رضا بن ابی القاسم طباطبائی تبریزی (م ۱۳۳۲ق): حجره۲۹.
 • سید محمد رضا بن حسین جزائری (م ۱۳۲۹ق): حجره ۱۳.
 • محمد رضا بن علی نائینی (م ۱۳۶۱ق): حجره۳۶.
 • سید محمد رضا بن محمد شاه عبدالعظیمی (۱۳۰۴-۱۳۳۵ق) ادیب.
 • محمد رضا بن محمد زایر ادهام (۱۲۸۹-۱۳۹۳ق): حجره۳.
 • محمد رضا بن محمد بن مشکور خاقانی (م ۱۳۱۳ق): حجره۱۷.
 • محمد رضا بن محمد بن نجف تبریزی (م ۱۲۴۳ق).
 • محمد زکی الزکی (۱۳۳۵-۱۴۰۴ق): حجره۴۹.
 • سید محمد بن زین العابدین خلخالی (۱۲۸۲-۱۳۶۴ق): حجره۱۳.
 • سید محمد سعید حکیم (۱۳۱۷-۱۳۸۶ق) ادیب وشاعر: حجره۲۳.
 • سید محمد سعید فضل الله حسنی عاملی (۱۳۱۶-۱۳۷۳ق): ایوان بین حجرات۵۶-۵۷.
 • سید محمد صادق بن محمد مهدی بن اسماعیل صدر (۱۳۲۴-۱۴۰۳ق): حجره۳.
 • محمد صادق بن مسعود (آل مسعود) بهبهانی (م ۱۳۳۶ق).
 • محمد صالح بن علی حارثی همدانی (م ۱۳۲۱ق): حجره۵۲.
 • محمد صالح بن مهدی بن محسن شمسة (۱۳۲۳-۱۴۰۵ق) ادیب و شاعر: حجره۴۵.
 • محمد طاهر ابو خمیس (الهفوفی الهجری الاحسائی) (م ۱۳۴۲ق).
 • محمد طاهر شیرازی (م ۱۳۴۵): حجره۴۹.
 • محمد طه نجف تبریزی (۱۲۴۱-۱۳۲۳ق): حجره۱۱.
 • محمد بن عباس اعسم (۱۲۹۵-۱۳۶۶ق): حجره۵۴.
 • محمد آل عبدالرسول عبسی سماوی (م ۱۳۶۴ق).
 • محمد مظفر (۱۲۵۶-۱۳۲۲ق) پدر محمد رضا مظفر: حجره۲۸.
 • محمد بن عبید عنوز نجفی (۱۲۲۲-۱۲۸۸ق) ادیب و شاعر.
 • محمد بن علی نصّار (۱۲۳۲-۱۲۹۲ق) ادیب و شاعر.
 • محمد علی اردوبادی (۱۳۱۲-۱۳۸۰ق).
 • سید محمد بن علی خسروشاهی (۱۳۱۲-۱۳۸۰ق):حجره۲۳.
 • سید مرتضی خسروشاهی (۱۲۶۱-۱۳۳۲ش)
 • محمد علی جابری (۱۲۸۳-۱۳۳۳ق).
 • محمد علی بن حسن جمالی کاظمی (۱۳۰۹-۱۳۶۵ق): حجره۲۱.
 • محمد علی بلاغی (۱۳۳۱-۱۳۹۶ق) شاعر: حجره۷.
 • محمد علی خراسانی (۱۲۸۰-۱۳۸۳ق).
 • محمد علی بن حسین اعسم (۱۱۵۴-۱۲۳۳ق) شاعر.
 • محمد علی بن حسین العلّاق (۱۳۱۴-۱۳۸۳ق) ادیب وشاعر: حجره۴۹.
 • محمد علی قسّام (۱۲۹۰-۱۳۷۳ق) ادیب و شاعر: حجره۴۶.
 • محمد علی نخجوانی (۱۲۶۸-۱۳۳۴ق).
 • سید محمد علی بن صالح موسوی عاملی (۱۱۹۵-۱۲۴۱ق): حجره۴۵.
 • سید محمد علی علی خان (حسینی مدنی) (۱۳۴۳-۱۳۹۱ق): حجره۲۹.
 • سید محمد علی مالستانی (م ۱۳۹۱ق): ایوان حجره۳۵.
 • محمد علی خمائسی (۱۳۲۰-۱۳۹۲ق): حجره۴۹.
 • محمد علی ثقة الاسلام (۱۲۷۱-۱۳۱۸ق): حجره۳.
 • محمد علی بن محمد حسن خوانساری (۱۲۵۴-۱۳۳۲ق): حجره۲۹.
 • سید محمد علی خلیفه (موسوی احسائی) (م ۱۳۰۵ق).
 • سید محمد علی بن محمد شاه عبدالعظیمی (۱۲۸۵-۱۳۳۴ق): ایوان طلا.
 • محمد بن عیسی بن حیدر آل وثال (۱۲۸۳-۱۳۳۳ق).
 • سید محمد بن فرج الله دزفولی (م ۱۲۸۷ق): حجره۱۱.
 • سید محمد فشارکی (۱۲۵۳-۱۳۱۶ق): حجره۲۱.
 • محمد بن قاسم حارثی همدانی (م ۱۲۴۶ق): حجره۵۲.
 • محمد کاظم بن حیدر شیرازی (۱۲۹۲-۱۳۶۷ق) نویسنده بغیة الطالب فی الحاشیة علی المکاسب: حجره۲۳.
 • محمد کاظم شمشاد (۱۳۴۱-۱۳۹۳ق): حجره۱۷.
 • محمد کاظم بن عبدالحمید لاری (م ۱۳۶۱ق).
 • محمد بن کاظم وندی کاظمی (م ۱۳۱۴ق): حجره۵۵.
 • سید محمد بن محمد باقر فیروزآبادی (۱۲۶۵-۱۳۴۵ق): حجره۴۶.
 • سید محمد عاملی (م ۱۲۶۹ق) فرزند محمد جواد عاملی صاحب مفتاح الکرامه: حجره۷.
 • سید محمد بن محمد حسن حسینی شیرازی (۱۲۷۰-۱۳۰۷ق).
 • حاج محمد عجینه (۱۲۷۵-۱۳۳۵ق) ادیب و شاعر.
 • سید محمد طباطبائی یزدی (۱۲۸۲-۱۳۳۴ق) فرزند سید محمدکاظم یزدی صاحب عروة الوثقی: حجره۴۷.
 • سید محمد بن مرتضی کشمیری (۱۳۱۲-۱۳۹۲ق) شاعر.
 • محمد بن مشکور حولاوی خاقانی (م ۱۲۷۲ق): حجره۱۷.
 • محمد مهدی کیشوان (۱۲۷۲-۱۳۵۸ق): حجره۲.
 • محمد مهدی فتونی (م ۱۱۸۳ق) فقیه و شاعر.
 • محمد هادی بن علی صدر (۱۳۲۶-۱۳۹۷ق): حجره۴۹.
 • محمد یحیی بن حسین خمائسی (م ۱۱۶۰ق) شاعر: ایوان حجره۱۴.
 • میرزا محمود خلیلی (۱۲۷۸-۱۳۴۱ق): ایوان حجره۳.
 • سید محمود حبوبی (۱۳۲۳-۱۳۸۹ق) ادیب و شاعر: حجره۱۰.
 • محمود بن عبدالحسین ربیعی حلی مشهور به سماکة (م ۱۳۳۷ق).
 • سید محمود بن عبدالله حسینی طالقانی (۱۲۴۸-۱۳۱۹ق): حجره۲۴.
 • محمود بن کاظم سبتی (۱۳۱۱-۱۳۳۶ق) ادیب:مقابل حجره۴۷.
 • محمود بن محمد ذهب الظالمی (۱۲۴۸-۱۳۲۴ق): ایوان حجره۲۲.
 • سید محمود بن مهدی حکیم (۱۲۹۶-۱۳۷۵ق): حجره۵۷.
 • سید مرتضی اعرجی (م ۱۱۶۶ق): ایوان علما.
 • مرتضی بن علی طالقانی (۱۲۷۴-۱۳۶۳ق).
 • مسیح بن محمد طالقانی (رازی تهرانی) (م ۱۲۶۳ق): حجره۳.
 • مشکور بن محمدجواد بن مشکور حولاوی خاقانی (۱۲۸۵-۱۳۵۳ق): حجره۱۷.
 • مشکور بن محمد بن صقر حولاوی خاقانی (۱۲۰۹-۱۲۷۳ق): حجره۱۷.
 • سید مشکور بن محمود طالقانی (۱۲۸۲-۱۳۵۴ق): حجره۲۴.
 • سید مصطفی بن اب القاسم جزائری (۱۳۲۱-۱۳۸۴ق): حجره۱۹.
 • مصطفی بن حسین البغدادی (م ۱۳۶۴ق) ادیب.
 • سید مصطفی موسوی نخجوانی (۱۲۷۵-۱۳۳۷ق).
 • منصور بن محمد مختصر سعیدی (۱۲۹۸-۱۳۵۵ق).
 • مهدی بن احمد حرزالدین (۱۲۸۵-۱۳۴۲ق).
 • مهدی بن احمد محبوبه (م ۱۳۵۲ق).
 • مهدی بن حسن رباحی مشهور به قفطان (۱۲۵۶-۱۲۸۰ق) ادیب و شاعر.
 • مهدی بن حسین فتونی (م ۱۲۹۷ق).
 • سید مهدی بن داوود بن سلیمان حلی (۱۲۲۲-۱۲۸۹ق).
 • سید مهدی بن رضا حسینی طالقانی (۱۲۶۵-۱۳۴۳ق) ادیب و شاعر: حجره۲۴.
 • سید مهدی بن عبدالله بحرانی معروف به علم الهدی (۱۲۶۰-۱۳۱۶ق): حجره۳.
 • سید مهدی بن علی الغریفی (۱۲۹۹-۱۳۴۳ق): حجره۲.
 • مهدی بن عمران فلوجی (۱۲۸۲-۱۳۵۷ق) شاعر: ایوان طلا.
 • مهدی مازندرانی (م ۱۳۴۲ق).
 • مهدی بن محمد خاجه (م ۱۳۲۷ق).
 • مهدی بن محمدطاها نجف تبریزی (م ۱۳۰۹ق) ادیب: حجره۱۱.
 • مهدی بن هادی سلامی معروف به الظالمی (۱۳۱۰-۱۳۵۹ق) ادیب و شاعر: ایوان طلا.
 • موسی بن اسماعیل الخمائسی (م ۱۲۷۰ق): حجره۱۴.
 • موسی بن تقی زایر ادهام (م ۱۳۴۳ق): ایوان طلا.
 • سید موسی بن حسن خرسان موسوی (م ۱۳۲۲ق): حجره۹.
 • موسی بن حسین آل عبدالرسول (عبسی سماوی) (۱۲۷۵-۱۳۴۶ق): حجره۲۴.
 • موسی بن حیدر اردبیلی (م ۱۳۵۷ق).
 • موسی بن عبدالحسین نجف تبریزی (م۱۳۶۶ق): حجره۱۱.
 • موسی بن عبدااله احسائی معروف به ابوخمسین (۱۲۹۵-۱۳۵۳ق).
 • سید موسی بن علی حسینی جصانی (۱۳۱۰-۱۳۶۰ق): حجره۱۳.
 • موسی بن عمران دعیبل خفاجی (۱۲۹۷-۱۳۸۷ق): حجره۵۳/۱.
 • موسی بن قاسم قسّام (۱۳۱۳-۱۳۷۵ق): حجره۴۶.
 • موسی بن محمد خوانساری (۱۲۹۳-۱۳۶۳ق): حجره۲۱.
 • موسی بن محمد طائی معروف به لائذ (۱۲۸۷-۱۳۶۷ق): حجره۵.
 • سید موسی بن مهدی حسینی مازندرانی (۱۳۲۴-۱۴۰۰): حجره۴.
 • سید میرزا بن عبدالله حسینی طالقانی (۱۲۴۶-۱۳۱۵ق): حجره۲۴.[۶۴]

ن؛و؛ه؛ی:

 • ناجی خمیس (۱۳۱۱-۱۳۴۹ق) ادیب وشاعر: حجره۲.
 • ناصر بن احمد بحرانی (۱۲۶۰-۱۳۳۱ق).
 • نصّار عبسی سماوی (م ۱۲۴۰ق) ادیب و شاعر.
 • نصرالله بن حسن خلخالی (۱۳۱۶-۱۳۹۸ق): حجره۲۳.
 • نصرالله موسوی تبریزی مشهور به مستنبط (۱۳۲۷-۱۴۰۶ق) داماد سید ابوالقاسم خوئی: حجزه۳۱.
 • سید نصرالله بنی صدر (م ۱۳۹۱ق) فرزند صدر العلما همدانی و پدر ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران: حجره۲.
 • سید نعمت الله بن محمد موسوی جزائری (۱۳۲۶-۱۳۶۲ق): حجره۱۹.
 • ملا وحیده (م ۱۳۵۴ق) شاعره.
 • سید هادی نقوی لکنهوئی (۱۲۹۱-۱۳۵۷ق): حجره۴۶.
 • سید هادی بن جواد حکیم (۱۳۴۴ق-۱۳۹۱ق): حجره۵۷.
 • سید هادی صائغ (۱۳۰۲-۱۳۷۷ق): حجره۱۷.
 • هادی نوینی غراوی (۱۳۴۴-۱۳۹۸ق): حجره۲.
 • هادی بن محمد یعقوبی (۱۳۲۱-۱۳۹۶ق).
 • سید هاشم بن عبداالله حسینی طالقانی (۱۲۴۵-۱۲۸۷ق): حجره۲۴.
 • سید یاسین بن طاها سعبری حسنی (م ۱۳۴۲ق): حجره۱۰.
 • سید یوسف بن عبدالفتاح طباطبائی تبریزی (۱۱۶۷-۱۲۴۲ق).[۶۵]


جستارهای وابسته

پانویس

 1. محسن عبدالصاحب، بررسی تاریخ خاکسپاری در نجف و وادی السلام، ص۱۳۴.
 2. محسن عبدالصاحب، بررسی تاریخ خاکسپاری در نجف و وادی السلام، ص۱۳۴و۱۳۵.
 3. مجلسی، حیوة القلوب، ۱۳۸۴ش، ج۱، ص۲۲۳.
 4. مجلسی، حیوة القلوب، ۱۳۸۴ش، ج۱، ص۲۲۳.
 5. شیخ طوسی، تهذیب‎الاحکام، ۱۳۷۸ق، ج۶، ص۲۳.
 6. فتلاوی، مشاهیر المدفونین فی الصحن العلوی الشریف، ۱۴۲۷ق، ص۳۶۹.
 7. فتلاوی، مشاهیر المدفونین فی الصحن العلوی الشریف، ۱۴۲۷ق، ص۳۸۸-۳۸۹.
 8. فتلاوی، مشاهیر المدفونین فی الصحن العلوی الشریف، ۱۴۲۷ق، ص۱۸۳-۱۸۴.
 9. حکیم، المفصل فی تاریخ النجف الأشرف، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۳۳۸؛ فتلاوی، مشاهیر المدفونین فی الصحن العلوی الشریف، ۱۴۲۷ق، ص۱۰۶-۱۰۷.
 10. حکیم، المفصل فی تاریخ النجف الأشرف، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۳۳۹.
 11. قائدان، عتبات عالیات عراق، ۱۳۸۷ش، ص۵۸؛ حکیم، المفصل فی تاریخ النجف الأشرف، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۳۳۹.
 12. حکیم، المفصل فی تاریخ النجف الأشرف، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۳۴۰.
 13. مدرس، ریحانة الأدب، ۱۳۶۹، ج ۶، ص۱۶۵.
 14. فتلاوی، مشاهیر المدفونین فی الصحن العلوی الشریف، ۱۴۲۷ق،ص۲۵۲-۲۵۳.
 15. فتلاوی، مشاهیر المدفونین فی الصحن العلوی الشریف، ۱۴۲۷ق، ص۲۷۲.
 16. فتلاوی، مشاهیر المدفونین فی الصحن العلوی الشریف، ۱۴۲۷ق، ص۳۰۱-۳۰۲.
 17. فتلاوی، مشاهیر المدفونین فی الصحن العلوی الشریف، ۱۴۲۷ق، ص۲۱۲-۲۱۳.
 18. فتلاوی، مشاهیر المدفونین فی الصحن العلوی الشریف، ۱۴۲۷ق، ض۱۲۶-۱۲۷.
 19. فتلاوی، مشاهیر المدفونین فی الصحن العلوی الشریف، ۱۴۲۷ق، ص۸۸.
 20. فتلاوی، مشاهیر المدفونین فی الصحن العلوی الشریف، ۱۴۲۷ق، ص۱۱۹-۱۲۰.
 21. فتلاوی، مشاهیر المدفونین فی الصحن العلوی الشریف، ۱۴۲۷ق، ص۳۴۳.
 22. فتلاوی، مشاهیر المدفونین فی الصحن العلوی الشریف، ۱۴۲۷ق، ص۳۲۴-۳۲۵.
 23. فتلاوی، مشاهیر المدفونین فی الصحن العلوی الشریف، ۱۴۲۷ق،ص۲۲۶.
 24. فتلاوی، مشاهیر المدفونین فی الصحن العلوی الشریف، ۱۴۲۷ق، ص۳۰۳-۳۰۵.
 25. فتلاوی، مشاهیر المدفونین فی الصحن العلوی الشریف، ۱۴۲۷ق، ص۱۰۹-۱۱۰.
 26. بحرالعلوم، رجال السید بحر العلوم (فوائد الرجالیة)، ۱۳۶۳، ج۱، ص۱۸۳.
 27. فتلاوی، مشاهیر المدفونین فی الصحن العلوی الشریف، ۱۴۲۷ق، ص۳۰۸.
 28. فتلاوی، مشاهیر المدفونین فی الصحن العلوی الشریف، ۱۴۲۷ق، ص۱۱۶-۱۱۷.
 29. فتلاوی، مشاهیر المدفونین فی الصحن العلوی الشریف، ۱۴۲۷ق، ص۹۳.
 30. قائدان، عتبات عالیات عراق، ۱۳۸۷ش، ص۶۲.
 31. عزاوی، موسوعة تاریخ العراق بین إحتلالین، ۱۴۲۵ق، ج۱، ص۳۱۶.
 32. قائدان، عتبات عالیات عراق، ۱۳۸۷ش، ص۵۸.
 33. فتلاوی، مشاهیر المدفونین فی الصحن العلوی الشریف، ۱۴۲۷ق، ص۲۲۹-۲۳۰.
 34. عزاوی، موسوعة تاریخ العراق بین إحتلالین، ۱۴۲۵ق، ج۱، ص۳۱۶.
 35. فتلاوی، مشاهیر المدفونین فی الصحن العلوی الشریف، ۱۴۲۷ق، ص۵۴.
 36. قائدان، عتبات عالیات عراق، ۱۳۸۷ش، ص۶۴.
 37. حکیم، المفصل فی تاریخ النجف الأشرف، ۱۳۸۵، ج ۲، ص۳۳۰.
 38. حکیم، المفصل فی تاریخ النجف الأشرف، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۳۳۱.
 39. قائدان، عتبات عالیات عراق، ۱۳۸۷ش، ص۶۴.
 40. حکیم، المفصل فی تاریخ النجف الأشرف، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۳۳۴.
 41. قائدان، عتبات عالیات عراق، ۱۳۸۷ش، ص۶۵.
 42. مقدس، راهنمای اماکن زیارتی و سیاحتی در عراق، ۱۳۸۸ش، ص۱۰۵.
 43. قائدان، عتبات عالیات عراق، ۱۳۸۷ش، ص۶۵.؛ مقدس، راهنمای اماکن زیارتی و سیاحتی در عراق، ۱۳۸۸ش، ص۱۰۶.
 44. حکیم، المفصل فی تاریخ النجف الأشرف، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۳۳۴-۳۳۶.
 45. حکیم، المفصل فی تاریخ النجف الأشرف، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۳۳۶.
 46. مقدس، راهنمای اماکن زیارتی و سیاحتی در عراق، ۱۳۸۸ش، ص۱۰۷.
 47. حکیم، المفصل فی تاریخ النجف الأشرف، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۳۳۶-۳۳۷؛ مقدس، راهنمای اماکن زیارتی و سیاحتی در عراق، ۱۳۸۸ش، ص۱۰۵.
 48. قائدان، عتبات عالیات عراق، ۱۳۸۷ش، ص۶۶. مقدس، راهنمای اماکن زیارتی و سیاحتی در عراق، ۱۳۸۸ش، ص۱۰۶.
 49. قائدان، عتبات عالیات عراق، ۱۳۸۷ش، ص۶۸.
 50. مقدس، راهنمای اماکن زیارتی و سیاحتی در عراق، ۱۳۸۸ش، ص۱۰۷.
 51. مقدس، راهنمای اماکن زیارتی و سیاحتی در عراق، ۱۳۸۸ش، ص۱۰۶.
 52. قائدان، عتبات عالیات عراق، ۱۳۸۷ش، ص۶۸.
 53. مقدس، راهنمای اماکن زیارتی و سیاحتی در عراق، ۱۳۸۸ش، ص۱۰۹.
 54. بامداد، شرح حال رجال ایران در قرن۱۲ و۱۳و۱۴ق، ج۳، ص۳۶۲، تهران، زوار، ۱۳۴۷-۱۳۵۱ش به نقل از: سایت موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران.
 55. فتلاوی، مشاهیر المدفونین فی الصحن العلوی الشریف، ۱۴۲۷ق، ص۱۹-۶۴.
 56. فتلاوی، مشاهیر المدفونین فی الصحن العلوی الشریف، ۱۴۲۷ق، ص۶۴-۶۸.
 57. فتلاوی، مشاهیر المدفونین فی الصحن العلوی الشریف، ۱۴۲۷ق، ص۶۸-۸۷.
 58. فتلاوی، مشاهیر المدفونین فی الصحن العلوی الشریف، ۱۴۲۷ق، ص۸۷-۱۲۹.
 59. فتلاوی، مشاهیر المدفونین فی الصحن العلوی الشریف، ۱۴۲۷ق، ص۱۲۹-۱۳۹.
 60. عبودیت، درآمدی به نظام حکمت صدرائی، ۱۳۹۰ش، ج۱، ص۲۹.
 61. فتلاوی، مشاهیر المدفونین فی الصحن العلوی الشریف، ۱۴۲۷ق، ص۱۳۹-۱۴۹.
 62. فتلاوی، مشاهیر المدفونین فی الصحن العلوی الشریف، ۱۴۲۷ق، ص۱۴۹-۲۳۶.
 63. فتلاوی، مشاهیر المدفونین فی الصحن العلوی الشریف، ۱۴۲۷ق، ص۲۳۶-۲۴۵.
 64. فتلاوی، مشاهیر المدفونین فی الصحن العلوی الشریف، ۱۴۲۷ق، ص۲۴۵-۳۷۷.
 65. فتلاوی، مشاهیر المدفونین فی الصحن العلوی الشریف، ۱۴۲۷ق، ص۳۷۷-۳۹۰.

یادداشت

 1. در کتاب راهنمای اماکن زیارتی و سیاحتی در عراق، نام وی محمد حسین امین الضرب آمده است.[۵۳]

منابع

 • بحرالعلوم، محمد مهدی بن مرتضی، رجال السید بحر العلوم «المعروف بالفوائد الرجالیة»، محقق: حسین بحرالعلوم؛ محمدصادق بحرالعلوم، تهران، مکتبة الصادق(ع)، ایران، ۱۳۶۳ش.
 • طوسی، تهذیب‎الاحکام، نجف اشرف،‌دار الکتب الاسلامیة، ۱۳۷۸ق.
 • حکیم، حسن عیسی، المفصل فی تاریخ النجف الأشرف، قم، المکتبة الحیدریة، ایران، ۱۳۸۵.
 • عزاوی، عباس، موسوعة تاریخ العراق بین إحتلالین، بیروت،‌دار العربیة للموسوعات، لبنان، ۱۴۲۵.
 • فتلاوی، کاظم عبود، مشاهیر المدفونین فی الصحن العلوی الشریف، قم، الاجتهاد، ایران، ۱۴۲۷ق.
 • قائدان، اصغر، عتبات عالیات عراق، تهران، مشعر، ایران، ۱۳۸۷ش.
 • محسن عبدالصاحب، مظفر، مترجم: خوشنویس، محمدحسین بررسی تاریخ خاکسپاری در نجف و وادی السلام، فرهنگ زیارت، تابستان ۱۳۹۸ - شماره ۳۹.
 • مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی، حیاة القلوب، محقق: علی امامیان، قم، سرور، ۱۳۸۴ش.
 • مشعوف، اکبر، «حاج محمدحسن امین الضرب»، سایت موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، تاریخ بازدید: ۲۰ شهریور ۱۳۹۶ش.
 • مقدس، احسان، راهنمای اماکن زیارتی و سیاحتی در عراق، تهران، مشعر، ایران، ۱۳۸۸ش.