مقاله ضعیف
بدون عکس
عدم رعایت شیوه‌نامه ارجاع
کپی‌کاری از منابع مردود
بدون استناد
عدم جامعیت

فهرست مدفونان در حرم امام حسین(ع)

از ويکی شيعه
پرش به: ناوبری، جستجو

فهرست مدفونان حرم سیدالشهدا علیه‌السلام کسانی هستند که در حرم امام حسین(ع) دفن شده‌اند. در این مکان افزون بر حضرت علی‌اکبر و علی‌اصغر که در کنار امام حسین(ع)مدفون‌اند و حبیب بن مظاهر و ابراهیم مُجاب که هر کدام ضریحی جدا در این حرم دارند، بسیاری از عالمان، خاندان‌های مشهور، رجال سیاسی و برخی مردم عادی دفن شده‌اند که فهرست زیر به آنان اشاره می‌کند.

شهدای کربلا

مشاهیر

نقشه راهنمای حرم امام حسین(منبع:اطلس شیعه)

بعضی از منابع از علمای دیگری به عنوان مدفونان در حرم امام حسین(ع) نام برده‌اند که مقبره‎های معروف دیگری نیز در غیر از این مکان دارند. از این جمله‌اند:

خاندان شهرستانی

 • سید محمدمهدی شهرستانی (درگذشت ۱۲۱۶ق) فرزند ابوالقاسم.
 • سید محمدحسین شهرستانی (درگذشت ۱۲۲۵ق) فرزند سید محمدمهدی.
 • سید علی شهرستانی (درگذشت ۱۳۵۳ق)
 • سید محمدعلی شهرستانی (درگذشت ۱۲۹۰ق) فرزند محمد حسین.
 • سید محمدتقی شهرستانی (۱۲۱۳- ۱۳۰۷ق)
 • سید صالح شهرستانی (درگذشت ۱۳۹۵ق)
 • سید محمد مهدی شهرستانی (ثانی) (درگذشت ۱۳۳۳ق) فرزند سید صالح بن محمد حسین بن محمد مهدی موسوی شهرستانی.
 • سید محمد شهرستانی (درگذشت ۱۳۳۳ق) فرزند محمد مهدی بن صالح بن محمد حسین بن محمد مهدی موسوی شهرستانی.

دیگر عالمان

 • ابراهیم سمنانی (درگذشت حدود ۱۲۴۵ق) [نیازمند منبع]
 • ابراهیم عبدالجلیل حائری (درگذشت حدود ۱۲۴۷ق)
 • سید ابراهیم عبد الفتاح حسینی
 • سید ابراهیم بن محمد موسوی (درگذشت ۱۳۰۰ق)
 • سید ابراهیم مجاب
 • ابوالحسن کشمیری (۱۲۶۰-۱۳۱۳ق)
 • ابوالحسن مازندرانی (درگذشت ۱۳۰۶ق)
 • ابوالقاسم خوئی (۱۳۰۰- ۱۳۶۴ق)
 • ابوالقاسم لاهوری (درگذشت ۱۳۲۴ق)
 • ابوالقاسم بن عبدالحمید کاشانی (درگذشت ۱۳۵۱ق)
 • سید احمد رشتی (درگذشت ۱۲۹۵ق)
 • سید احمد طعمه (۱۲۸۵-۱۳۴۲ق)
 • اسماعیل یزدی (درگذشت ۱۳۴۷ق)
 • اغا حائری (درگذشت ۱۳۰۰ق)
 • اغا عابد دربندی (درگذشت ۱۲۸۶ق)
 • بابا سمنانی (زیست ۱۲۲۰ق)
 • سید باقر مولوی (درگذشت ۱۳۲۹ق)
 • باقر حائری (درگذشت ۱۳۰۷ق)
 • باقر زوبعی (زیست ۱۳۰۰ق)
 • جعفر بن محسن اعسم (درگذشت ۱۲۸۷ق).
 • جعفر بن محمدعلی حائری (۱۲۶۷- ۱۳۴۷ق).
 • جواد بدقت (۱۲۱۰ - ۱۲۸۱ق)
 • سید جواد بن هاشم کشوان (درگذشت ۱۳۷۴ق)
 • سید جواد کلیدار طعمه (درگذشت ۱۳۰۹ق)
 • سید جواد بن محمد حائری (درگذشت ۱۳۳۳ق) مشهور به هندی.
 • سید حسن بن علی استرابادی (۱۲۸۳ - ۱۳۶۶ق).
 • سید حسن جلالی (درگذشت ۱۳۹۰ق)
 • شیخ حسن کوجک (درگذشت ۱۳۸۸ق)
 • حسن علی همدانی (درگذشت ۱۳۲۷ق)
 • میرزا حسن کمونه (درگذشت ۱۲۹۲ق)
 • سید حسن مصباح (درگذشت ۱۳۹۰ق)
 • سید حسین بن محسن حسینی حائری (درگذشت ۱۳۱۹ق) معروف به شهرستانی
 • حسین خفاف (درگذشت ۱۳۸۶ق)
 • سید حسین حسینی بغدادی (درگذشت ۱۲۶۱ق)
 • محمدحسین فاضل اردکانی (درگذشت ۱۳۰۵ق)
 • شیخ حسین بن زین‌العابدین مازندرانی حائری (۱۲۷۳- ۱۳۳۹ق)
 • سید حسین شدقمی (درگذشت اواخر قرن دهم)
 • سید حسین قزوینی حائری (درگذشت ۱۳۶۷ق)
 • حسین مستوفی (درگذشت ۱۲۸۸ق)
 • سید حسین بن مرتضی یزدی (درگذشت ۱۳۰۷ق)
 • سید حسین بن موسی ابرش علوی (درگذشت ۴۰۰ق)
 • حمزه اشرفی مازندرانی حائری(درگذشت ۱۲۸۵ق)
 • خلف بن عسکر زوبعی (درگذشت ۱۲۴۶ق)
 • درویش‎علی بغدادی (درگذشت ۱۲۷۷ق)
 • غلام‎رضا نادب حائری (درگذشت ۱۳۶۴ق)
 • زین ‎العابدین مازندرانی حائری (درگذشت ۱۳۰۹ق)
 • سید سجاد رضوی (درگذشت ۱۳۹۰ق)
 • سید سعید ال ثابت (درگذشت ۱۲۷۶ق) سید سعید بن سید سلطان ثابت من زحیک موسوی حائری،
 • سید سلیمان بن سید مصطفی طعمة (درگذشت۱۲۸۰ق)
 • شرف‌الدین قشتمر (درگذشت ۶۳۷ق)
 • سید صادق علامه (درگذشت ۱۳۹۵ق) (سید صادق بن ابوالقاسم تبریزی)
 • صالح بن محمد برغانی قزوینی (درگذشت ۱۲۷۵ق)
 • سید صالح بن ابراهیم شهرستانی (۱۳۲۸-۱۳۹۵ق)
 • صالح کداعلی (درگذشت ۱۲۸۸ق) فرزند مهدی.
 • صالح کداعلی (درگذشت ۱۳۵۵ق) نوه صالح کداعلی (۱۲۸۸ق)
 • صدقه بن منصور اسدی (درگذشت ۵۰۱ ق)
 • سید عبد امیر شروفی طعمه (درگذشت ۱۴۰۵ق)
 • سید عبد الحسین حجت طباطبائی (درگذشت ۱۳۶۳ق)
 • عبدالحسین دارمی (۱۳۲۶- ۱۳۸۶ق)
 • عبدالحسین شیخ خلف زوبعی (زیست ۱۲۵۰ق)
 • عبدالحسین قائینی (درگذشت ۱۳۶۸ق)
 • عبدالحسین شیرازی (۱۳۰۵-۱۳۸۲ق)
 • سید عبدالحسین قزوینی (درگذشت ۱۴۲۸ق)
 • سید عبدالحسین کلیدار طعمه (۱۲۹۹- ۱۳۸۰ق)
 • عبدالحسین طهرانی (درگذشت ۱۲۸۶ق)
 • سید عبدالحمید طعمه (درگذشت ۱۳۳۸ق)
 • عبدالرحیم حائری (درگذشت۱۳۳۲ق)
 • عبدالرسول واعظی (۱۳۵۲-۱۳۸۶ق)
 • عبدالصمد همدانی (درگذشت ۱۲۱۶ق)
 • عبدالله مجتهد کرمانشاهی (درگذشت ۱۲۸۹ق)
 • عبدالله معلم ابوخمره (درگذشت ۱۳۵۴ق)
 • سید عبدالله بن محمد بحرانی (درگذشت ۱۲۱۰ق)
 • سید عبدالوهاب آل‌الوهاب (درگذشت ۱۳۲۲ق)
 • سید عبدالوهاب طعمه (درگذشت ۱۲۷۱ق)
 • عبدالکریم نایف (درگذشت ۱۳۶۵ق)
 • عبدالمهدی حافظ (درگذشت ۱۳۳۴ق)
 • علی‎اکبر بن محمدتقی بهبهانی (درگذشت ۱۳۳۰ق)
 • علی اکبر نائینی (درگذشت ۱۳۸۴ق)
 • سید علی جلالی (درگذشت ۱۳۶۷ق)
 • سید محمدعلی شهرستانی (درگذشت ۱۳۴۴ق) فرزند سید محمدحسین شهرستانی
 • علی عیثان احسائی (۱۳۱۸- ۱۴۰۱ق)
 • سید علی کبیر (۱۱۲۵-۱۲۰۷ق)
 • علی شیخ‎العراقین حائری (درگذشت ۱۳۴۵ق)
 • ملا علی یزدی (درگذشت ۱۳۵۱ق)
 • علی قزوینی خوینی(درگذشت ۱۳۱۸ق)
 • علینقی برغانی (درگذشت ۱۳۲۰ق)
 • سید علی‎بصیر مصباح (درگذشت ۱۳۶۳ق)
 • قاسم حائری (۱۲۱۶-۱۲۷۶ق)
 • کاظم منظور (درگذشت ۱۳۹۴ق)
 • محسن بن عبدالله اردبیلی (درگذشت ۱۲۹۴ق)
 • محسن ابوالحب (درگذشت ۱۳۰۵ق)
 • سید محسن بحرانی (درگذشت ۱۲۰۴ق)
 • سید محمدابراهیم قزوینی (درگذشت ۱۳۶۰ق)
 • سید محمدباقر بن محمد بحرانی (درگذشت ۱۳۵۵ق)
 • سید محمد باقر کشمیری (درگذشت ۱۳۴۶ق)
 • سید محمدباقر یزدی (درگذشت ۱۲۹۸ق)
 • سید محمدتقی طباطبائی (۱۳۰۰- ۱۳۷۹ق)
 • محمدتقی هروی (درگذشت ۱۲۹۹ق)
 • محمدحسن ابوالحب (درگذشت۱۳۵۷ق)
 • محمدحسن قزوینی (درگذشت ۱۲۴۰ق)
 • سید محمدحسن حکیم شهرستانی (درگذشت ۱۳۶۱ق)
 • سید محمدحسن کشمیری (درگذشت ۱۳۲۸ق)
 • سید محمدحسن طعمه (۱۲۸۰- ۱۳۶۴ق)
 • محمدحسین اردستانی (درگذشت ۱۲۷۲ق)
 • محمد حسین قزوینی (درگذشت ۱۲۸۱ق)
 • محمدحسین گلپایگانی (۱۲۷۵-۱۳۵۵ق)
 • محمدحسین یزدی (درگذشت ۱۲۷۲ق)
 • محمدرضا اصفهانی (۱۳۰۵-۱۳۹۳ق)
 • محمدرضا شیرازی (درگذشت ۱۳۷۸ق)
 • سید محمدرضا قزوینی (درگذشت ۱۳۴۸ق)
 • سید محمدرضا طبسی (۱۳۳۹-۱۳۹۴ق)
 • محمدسعید بن غافل (درگذشت ۱۳۶۷ق)
 • محمدسعید حائری (درگذشت ۱۳۱۹ق)
 • سید محمدسعید تنکابنی (۱۲۹۲-۱۳۸۶ق)
 • محمدشفیع تبریزی (درگذشت ۱۳۰۱ق)
 • محمدصالح بهبهانی (درگذشت ۱۲۸۱ق)
 • محمدصالح طعان (درگذشت ۱۳۳۳ق)
 • محمدعلی بلاغی (درگذشت ۱۰۰۰ق) (سرسلسله خاندان بلاغی)
 • محمدعلی خراسانی (درگذشت ۱۳۹۰ق)
 • محمدعلی کمونه (درگذشت ۱۲۸۲ق)
 • ملا محمدکاظم بهبهانی (زیست ۱۲۰۸ق)
 • ملا محمدکاظم رودباری (درگذشت ۱۲۹۰ق)
 • محمدکریمخان کرمانی (درگذشت ۱۲۸۸ق)
 • سید محمدمهدی طعمه (درگذشت ۱۳۳۴ق)
 • سید محمدمهدی قزوینی (۱۲۸۷-۱۳۵۳ق)
 • سید محمد بن عبدالله بحرانی (درگذشت ۱۳۵۵ق)
 • محمد حائری (درگذشت ۱۳۷۴ق)
 • محمد خطیب (۱۳۰۱-۱۳۸۰ق)
 • سید محمد زینی (درگذشت ۱۲۱۶ق)
 • محمد سراج (درگذشت ۱۳۶۱ق)
 • محمد فتاح (درگذشت ۱۲۸۸ق)
 • سید محمد نجم‎الدین مرعشی (درگذشت ۱۲۶۴ق)
 • سید محمدهاشم اصفهانی (درگذشت ۱۲۶۲ق)
 • میرزا محمد هندی (درگذشت ۱۳۴۲ق)
 • محمد واعظ یزدی (درگذشت ۱۳۳۷ق)
 • محمدنصیر کنتوری (درگذشت ۱۳۸۶ق)
 • سید محمود طعمه (درگذشت ۱۳۸۱ق)
 • سید مختار هندی (درگذشت ۱۳۹۳ق)
 • سید مرتضی بحرالعلوم (درگذشت ۱۲۰۸ق) پدر سید محمدمهدی بحرالعلوم
 • شیخ مرتضی قاو الکیشوان (درگذشت ۱۳۸۳ق)
 • سید مرتضی کشمیری (درگذشت ۱۳۲۳ق)
 • مصطفی خان (درگذشت ۱۳۹۱ق)
 • مصطفی سعید طعمه (۱۳۲۸-۱۳۸۲ق)
 • سید منصور بن ابوالمعالی حسینی (زیست ۱۲۰۰ق)
 • مهدی کرمانشاهی (۱۳۰۹-۱۳۸۰ق)
 • مهدی کمونه (درگذشت ۱۲۷۲ق)
 • مهدی حری کربلایی (درگذشت ۱۳۳۲ق)
 • مهدی خاموش (درگذشت ۱۳۳۲ق)
 • سید مهدی بن علی طباطبائی (درگذشت ۱۲۶۰ق) فرزند سید علی صاحب ریاض
 • مهدی کداعلی (درگذشت ۱۳۴۰ق)
 • سید مهدی حکیم شهرستانی (درگذشت ۱۳۱۸ق)
 • نصر بن علی بن خازن (درگذشت ۶۰۰ق)
 • نظرعلی کرمانی (درگذشت ۱۳۴۸ق)
 • سید نورالدین جزائری (درگذشت ۱۳۸۴ق)
 • سید نوری طعمه (درگذشت ۱۳۹۴ق)
 • سید هاشم غریفی (درگذشت ۱۳۵۲ق)
 • میرزا هادی خراسانی (درگذشت ۱۳۶۸ق)
 • سید هاشم قزوینی (درگذشت ۱۳۲۷ق)
 • سید هاشم فتح‎الله طعمه (درگذشت ۱۳۴۹ق)
 • یحیی طعمه
 • یحیی زرندی (درگذشت ۱۳۶۱ق)
 • عبدالحسین تهرانی (درگذشت ۱۲۸۶ق)

حاکمان و سیاستمداران

 • علاءالدین تنامش (درگذشت ۵۸۴ق)
 • ظاهر شاه هندی (درگذشت ۹۵۷ق) از امرا و پادشاهان هند.
 • امیر کبیر (۱۲۲۲-۱۲۶۸ق)
 • مظفرالدین شاه قاجار (درگذشت ۱۳۲۴ ق)
 • محمدعلی شاه قاجار (درگذشت ۱۳۴۳ ق)
 • احمد شاه قاجار (درگذشت ۱۳۴۸ ق)
 • ظل‌السلطان فرزند ناصرالدین شاه و حاکم اصفهان
 • امیر علی شاه(درگذشت ۱۲۶۴ ق) پسر فتحعلی شاه قاجار،
 • میرزا شفیع خان مازندرانی (درگذشت۱۲۲۴ق) از صدر اعظم‌های قاجار.
 • میرزای آغاسی صدر اعظم (درگذشت ۱۲۶۵ ق).
 • شاهزاده محمد علی میرزا (درگذشت ۱۲۳۷ق) پسر فتحعلی شاه قاجار،
 • میرزا موسی خان وزیر از حکمرانان عصر ناصرالدین شاه
 • دوستعلی خان معیرالممالک رییس ضرابخانه ناصرالدین شاه
 • ابوالعباس کافی (درگذشت ۳۹۹ق) احمد بن ابراهیم ضبی مشهور به کافی از وزرای آل بویه
 • رکن‎الدوله شاهزاده رکن‎الدوله که در ایران مرد و به کربلا منتقل شده و در مقبره‌ای مخصوص که به نام وی شناخته می‎شود در صحن صغیر مدفون است.

جستارهای وابسته