هفت‌بند کاشی

مقاله نامزد خوبیدگی
از ویکی شیعه


هفت‌بند کاشی مجموعه اشعاری مشهور در مدح امام علی(ع) از حسن کاشی آملی (درگذشت ۷۳۸ق). شاعران متعددی در ایران و شبه‌قاره هند از هفت‌بند کاشی تقلید کرده‌اند. کاشی آملی در این مجموعه از آیات، روایات و رخدادهای تاریخی استفاده کرده و آرایه‌های گوناگون ادبی را در اشعار خود به‌کار برده است. این اثر در سده‌های گذشته، بارها در ایران و شبه‌قاره هند به دست افراد هنرمند نوشته شده است.

دو شرح بر منظومه هفت‌بند وجود دارد: یکی «معادن‌الرضا» متعلق به اصغرحسین از فارسی‌زبانان شبه‌قاره هند که در سال ۱۱۹۶ق نوشته شد؛ شرح دیگر، هشت بهشت (قنبرنامه) است که توسط شاعر و عارف آذربایجان ملا ادهم خلخالی متخلص به عزلتی (درگذشته ۱۰۵۲) نوشته شده است.

معرفی و جایگاه

کتیبه‌ای در سمت راست ایوان حرم امام علی(ع) با بیتی از هفت‌بند کاشی:
زایران درگهت را بر در خُلد برین
می‌دهند آواز طِبتُم فَادْخلوها خالدین
کتیبه‌ای در سمت چپ ایوان حرم امام علی(ع) با بیتی از هفت‌بند کاشی:
تا نجف شد آفتاب دین و دولت را مقام
خاک آن دارد شرف بر زمزم و بیت الحرام

هفت‌بند کاشی در مدح امام علی(ع) بوده و آن‌را بهترین و معروف‌ترین سروده حسن کاشی آملی (درگذشت ۷۳۸ق) می‌دانند.[۲] این شعر را دل‌نشین و استوار توصیف کرده‌اند. کاشی در آن به آیات، روایات و رخدادهای گوناگون اشاره کرده است. همچنین آرایه‌های مختلف ادبی مانند انواع جناس، تشبیه، استعاره، تضمین و تضاد در ابیات در این ترکیب به‌کار برده شده است.[۳]

این شعر، ترکیب‌بندی[یادداشت ۱] مشتمل بر ۷ بند بوده و به‌همین جهت به هفت‌بند شهرت یافته است.[۴] آخرین حرف بند اول این شعر «ن»، بند دوم «س»، بند سوم «یافته»، بند چهارم «مصطفی»، بند پنجم «امیرالمؤمنین»، بند ششم «شماست» و آخرین حرف بند هفتم «م» است.[۵] هفت‌بند کاشی به جهت محبوبیتی که پیدا کرد در سده‌های گذشته بارها در ایران و شبه‌قاره هند نوشته و بازنوشته شده است.[۶]

بند پنجم
ما همه بر درگه لطفت گدایی می کنیم
ای همه شاهان گدایت یا امیرالمؤمنین[۷]

کاشی آملی شاعر این هفت‌بند، دو شعر دیگرِ هفت‌خانه‌ای به نام هفت‌گنج و هفت‌رنگ نیز دارد. علت انتخاب عدد هفت را به جایگاه عدد هفت در فرهنگ و تمدن بشری و آموزه‌ها و باورهای اسلامی و ایرانی برگشت داده‌اند.[۸]

هفت‌بند کاشی نسخه‌های خطی بسیاری دارد. نجیب مایل هروی، محقق ادبیات فارسی، یکی از این نسخه‌ها را چنین تشریح می‌کند که در میانِ منظومه‌های شیخ بهایی در عصر صفوی، این هفت‌بند کتابت شده است. این نسخه خطی به خط نستعلیق ِدر شبه قاره هند نوشته شده و همه ورق‌های آن طلااندازی بین سطور دارد.[۹]

تأثیرگذاری

بند چهارم
منّت خلقم به جان آورد لطفی کن شَها
وا رهان از منّتِ خلقم به جان مصطفی[۱۰]

هفت‌بندِ حسنِ کاشی همواره مورد تقلید و تَتَبُّعِ ادیبان دوره تیموری و صفوی قرار گرفته است و به ادعای برخی محققان، نوعی طرازِ ادبی را در تاریخ ادب فارسی به وجود آورده است.[۱۱] تبعیت و تقلید از هفت‌بند کاشی مختص ایرانیان نبوده و سرایندگان شیعی در شبه قاره در تبعیت از آن نیز شعر سروده‌اند.[۱۲]

برخی شاعران دقیقا به مانند هفت‌بند کاشی ترکیبِ خود را در هفت خانه با موضوع، وزن، قافیه و ردیف مطابق با هفت‌بندِ کاشی قرار داده‌اند. سعید هندی از محققان معاصر، چهارده شاعر را به همراه شعرشان ذکر کرده که از هفت‌بند کاشی تبعیت کامل کرده‌اند.[۱۳]

برخی شاعران با تفاوت‌هایی نسبت به هفت‌بند تبعیت از آن داشته‌اند. از جمله این افراد مولانا نعمتی (درگذشته ۹۶۰ق)، نیاز (سده سیزدهم)[۱۴] و میرزا قاسم علی اخگر حیدرآبادی[۱۵] بوده‌اند.

نسخه خطی هفت بند کاشی موجود در کتابخانه ملی ایران
هفت بند ملا حسن کاشی به خط عبدالرشید دیلمی (درگذشت ۱۰۸۱ق)
ابیاتی از هفت بند کاشی به خط نستعلیق موجود در کتابخانه مجلس.

شاعر

حسن بن محمود کاشی آملی (درگذشت ۷۳۸ق) در آمل از استان مازندران متولد شد و آنجا رشد یافت.[۱۶] نَسَب وی به کاشان باز می‌گردد.[۱۷]

تخلص شعری وی نیز کاشی بوده است.[۱۸] وی از جمله منتقدان شعر دیوانی و شاعرانِ مدیح‌گستر بود. در مقابل، او تنها برای اهل‌بیت(ع) شعر سروده و به نشرِ شعرِ مقدس توجه کرده است.[۱۹] وی این مطلب را در قالب شعر چنین گفته:

من غلام حیدر و آنگاه مداحی غیر؟! خواجگانِ حَشر کی معذور دارندم از این؟[۲۰]

محتشم کاشانی شاعر مشهور شیعه درباره کاشی و شعر هفت‌بند او چنین سروده است:

بند دوم
با شکوه صولتَت دستان نیاید در مصاف
در بر عَنقای مَغرِب کی شکوه آرد مگس[۲۱]
فصیح بلبل خوش لهجه، کاشی مداحکه بود روضهٔ آمل ازو ریاض ارم
به مدح شاه عدو بندش، از مهارت طبعچو داد سلسلهٔ هفت بند،  دست بهم
به پیروی، منِ گستاخ هم به رسم قدیم به حکم شوق نهادم بر آن بساط قدم[۲۲]

کتاب‌شناسی

دو شرح بر منظومه هفت‌بند وجود دارد: «معادن‌الرضا»، «هشت بهشت» و «هفت‌بند هفتاد بند».

 • کتاب «هفت‌بند هفتاد بند» نوشته سعید هندی شامل هفت‌بند کاشی و اشعار دیگر که «از گردهم‌آیی هفت‌بندهای اَخلافِ کاشی» (شاعرانی که پس از کاشی هفت‌بند سروده‌اند) تشکیل شده است. آغاز نوشتن این کتاب براساس نذری بوده که نویسنده در بیماری برای سلامتی خود انجام داد.[۲۷]

پانویس

 1. مایل هروی، مجموعه رسائل فارسی، ۱۳۷۸ش، دفتر پنجم، ص۸-۱۶.
 2. شکراللهی طالقانی، «هشت بهشت از هفت بند کاشی مرقع هشت قطعه چلیپای نستعلیق منسوب به فتحعلی شیرازی»، ص۲۱۹.
 3. هندی، هفت‌بند هفتادبند، ۱۳۸۸ش، ص بیست و شش.
 4. «شعر کتیبه ایوان نجف را چه کسی سروده است؟»، سایت مشرق‌نیوز.
 5. هندی، هفت‌بند هفتادبند، ۱۳۸۸ش، ص بیست و شش.
 6. هندی، هفت‌بند هفتادبند، ۱۳۸۸ش، ص بیست و هفت.
 7. مایل هروی، مجموعه رسائل فارسی، ۱۳۷۸ش، دفتر پنجم، ص۱۴.
 8. هندی، هفت‌بند هفتادبند، ۱۳۸۸ش، ص بیست و سه.
 9. مایل هروی، مجموعه رسائل فارسی، دفتر پنجم، ص۸.
 10. مایل هروی، مجموعه رسائل فارسی، ۱۳۷۸ش، دفتر پنجم، ص۱۳.
 11. مایل هروی، مجموعه رسائل فارسی، دفتر پنجم، ص۷.
 12. مرادی (رستا)، «سبعۀ سیاره؛ هفت بند در جواب هفت بند کاشی»، ص۴.
 13. هندی، هفت‌بند هفتادبند، ۱۳۸۸ش، ص سی و یک.
 14. هندی، هفت‌بند هفتادبند، ۱۳۸۸ش، ص سی و یک.
 15. مرادی (رستا)، «سبعۀ سیاره؛ هفت بند در جواب هفت بند کاشی»، ص۴.
 16. «شعر کتیبه ایوان نجف را چه کسی سروده است؟»، سایت مشرق‌نیوز.
 17. «شعر کتیبه ایوان نجف را چه کسی سروده است؟»، سایت مشرق‌نیوز.
 18. رستاخیز، دیوان حسن کاشی، ۱۳۸۹ش، ص۲۰.
 19. مایل هروی، مجموعه رسائل فارسی، دفتر پنجم، ص۷.
 20. شکراللهی طالقانی، «هشت بهشت از هفت بند کاشی مرقع هشت قطعه چلیپای نستعلیق منسوب به فتحعلی شیرازی»، ص۲۱۹.
 21. مایل هروی، مجموعه رسائل فارسی، ۱۳۷۸ش، دفتر پنجم، ص۹.
 22. هندی، هفت‌بند هفتادبند، ۱۳۸۸ش، ص سی.
 23. هندی، هفت‌بند هفتادبند، ۱۳۸۸ش، ص سی و پنج.
 24. هندی، هفت‌بند هفتادبند، ۱۳۸۸ش، ص سی و چهار.
 25. هندی، هفت‌بند هفتادبند، ۱۳۸۸ش، ص سی و پنج.
 26. هندی، هفت‌بند هفتادبند، ۱۳۸۸ش، ص سی و شش.
 27. هندی، هفت‌بند هفتادبند، ۱۳۸۸ش، ص سی و هشت.

یادداشت

 1. در قالب ترکیب‌بند چند بیت شعر بر یک وزن و قافیه سروده می‌شود؛ سپس یک بیت می‌آید که قافیۀ آن با بیت‌­های قبل متفاوت باشد، اما با آنها هم‌­وزن است. سپس، چند بیت دیگر بر همان وزن بیاورند و دوباره بیتی بیاورند که قافیۀ آن با بیت­‌های قبل متفاوت باشد و این کار چند بار تکرار می‌شود. («قالب ترکیب بند»، ادب آباد.)

منابع

 • ذاکرزاده، حمیده سادات، «تضمین هفت بند کاشی از میر ضامن علی»، مجله میراث شهاب، شماره ۷۵، بهار ۱۳۹۳ش.
 • رستاخیز، سیدعباس، دیوان حسن کاشی، مقدمه: حسن عاطفی، تهران، کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۹ش.
 • «شعر کتیبه ایوان نجف را چه کسی سروده است؟»، سایت مشرق‌نیوز، تاریخ درج مطلب:۸ شهریور ۱۳۹۷ش، تاریخ بازدید ۲۲ آبان ۱۴۰۲ش.
 • شکراللهی طالقانی، احسان‌الله، «هشت بهشت از هفت بند کاشی مرقع هشت قطعه چلیپای نستعلیق منسوب به فتحعلی شیرازی»، پیام بهارستان، شماره ۱ و ۲، ۱۳۸۷ش.
 • «قالب ترکیب بند»، ادب آباد، تاریخ درج مطلب: ۷ دی ۱۴۰۰ش، تاریخ بازدید ۲۲ آبان ۱۴۰۲ش.
 • مایل هروی، نجیب، متن کامل هفت‌بند حسن کاشی (مجموعۀ رسائل فارسی)، دفتر پنجم، مشهد، بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، ۱۳۷۸ش.
 • مرادی (رستا)، ابوالفضل، «سبعۀ سیاره؛ هفت بند در جواب هفت بند کاشی»، شماره ۷۲- ۷۳، تابستان و پاییز ۱۳۹۲ش.
 • هندی، سعید، هفت‌بند هفتادبند، تهران، کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۸ش.