کتاب الدیات ابن ابجر کنانی

از ویکی شیعه
کتاب الدیات
اطلاعات کتاب
نویسندهابن ابجر عجلی(۱۶۱ق‌/۷۷۸م‌)
موضوعفقه، در باب‌ ديات‌
زبانعربی


کتاب الدّیات‌ مجموعه‌ای است از دستورات امام علی(ع) به فرماندارانش در موضوع دیات.[۱]

در مورد نویسنده این کتاب اختلاف وجود دارد:

این کتاب بر امام صادق(ع)[۴] و امام رضا(ع)[۵] عرضه‌ شده و آن‌ها کتاب را تأیید کرده‌اند.

این‌ نخستین‌ رساله فقهی‌ شیعه در باب‌ دیات‌ است‌ و فقهایی‌ مانند کلینی‌[۶]، شیخ صدوق[۷] و طوسی‌[۸] مطالبی‌ از آن‌ نقل‌ کرده‌اند.

پانویس

 1. قزوینی، کتاب عبد الله بن الجبر، ۱۴۰۵ق، ص۱۳۹.
 2. نجاشی‌، رجال‌ نجاشی، ص۲۱۷.
 3. قزوینی، کتاب عبد الله بن الجبر، ۱۴۰۵ق، ص۱۳۹.
 4. قزوینی، کتاب عبد الله بن الجبر، ۱۴۰۵ق، ص۱۳۹.
 5. نجاشی‌، رجال‌، ص۲۱۷.
 6. کلینی‌، الکافی‌، ج۷، ص۳۳۰-۳۴۲.
 7. صدوق، من‌ لایحضره‌ الفقیه‌، ۱۴۰۱ق‌، ج۴، ص۵۴-۶۶.
 8. طوسی‌، تهذیب‌ الاحکام‌، ۱۴۰۱ق‌، ج۱۰، ص۲۴۵.

منابع

 • صدوق، محمد، من لا یحضره الفقیه، بیروت‌، ۱۴۰۱ق‌/۱۹۸۱م‌.
 • طوسی‌، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، بیروت‌، ۱۴۰۱ق‌/۱۹۸۱م‌.
 • قزوینی، نصر الله، کتاب عبد الله بن الجبر، الأصول الستة عشر، قم،‌ دار الشبستری، ۱۴۰۵ق.
 • کلینی، محمد بن یعقوب، الفروع‌ من‌ الکافی‌، بیروت‌، ۱۴۰۱ق‌/۱۹۸۱م.
 • نجاشی‌، احمد، رجال‌، قم‌، ۱۴۰۷ق‌/۱۹۸۷م‌.