فهرست مراجع تقلید شیعه

مقاله ضعیف
عدم رعایت شیوه‌نامه ارجاع
بدون استناد
شناسه ناقص
عدم جامعیت
از ویکی شیعه
(تغییرمسیر از مراجع تقلید)

فهرست مراجع تقلید شیعه فهرستی از مجتهدان شیعه که پس از وفات آیت‌الله بروجردی به مرجعیت رسیده‌ یا اینکه گروهی از شیعیان از آنان تقلید کرده‌اند. در این فهرست، نام ۵۹ تن از مراجع، ذکر شده که ۲۰ تن آن‌ها زنده هستند. مراجع زنده به‌ترتیب سال تولد و مراجع درگذشته به‌ترتیب سال درگذشت، گردآوری شده‌اند.

مراجع زنده

معرفی کوتاه

این فهرست بر اساس سال تولد مراجع کنونی شیعیان تنظیم شده است.

ردیف نام تولد ساکن ردیف نام تولد ساکن
۱ لطف‌الله صافی گلپایگانی متولد: ۱۲۹۷ش قم ۱۱ محمدحسین نجفی متولد: ۱۳۱۱ش پاکستان
۲ حسین وحید خراسانی متولد: ۱۳۰۰ش قم ۱۲ عبدالله جوادی آملی متولد: ۱۳۱۲ش قم
۳ سید علی حسینی سیستانی متولد: ۱۳۱۰ش (۱۳۴۹ق) نجف ۱۳ حسین مظاهری متولد: ۱۳۱۲ش اصفهان
۴ حسین نوری همدانی متولد: ۱۳۰۴ش قم ۱۴ یدالله دوزدوزانی متولد: ۱۳۱۴ش قم
۵ ناصر مکارم شیرازی متولد: ۱۳۰۵ش قم ۱۵ محمدعلی گرامی قمی متولد: ۱۳۱۷ش (۱۳۵۷ق) قم
۶ سید محمدصادق روحانی متولد:۱۳۰۵ش (۱۳۴۵ق) قم ۱۶ سید کاظم حسینی حائری متولد: ۱۳۱۷ش (۱۳۵۷ق) قم
۷ سید موسی شبیری زنجانی متولد:۱۳۰۶ش (۱۳۴۶ق) قم ۱۷ سید علی خامنه‌ای متولد: ۱۳۱۸ش (۱۳۵۸ق) تهران
۸ عباس محفوظی متولد:۱۳۰۷ش (۱۳۴۷ق) قم ۱۸ سید محمدعلی علوی گرگانی متولد: ۱۳۱۸ش (۱۳۵۹ق) قم
۹ جعفر سبحانی تبریزی متولد: ۱۳۰۸ش (۱۳۴۷ق) قم ۱۹ بشیر حسین نجفی متولد: ۱۹۴۲م. هند نجف
۱۰ محمداسحاق فیاض متولد: ۱۳۰۹ش (۱۳۴۸ق) نجف ۲۰ سید محمدتقی مدرسی متولد: ۱۳۲۴ش (۱۳۶۴ق) کربلا

معرفی تفصیلی

فهرست مراجع تقلید کنونی شیعیان بر اساس سال تولد

ردیف تصویر معرفی حوزه علمیه سایت رسمی
۱ لطف الله صافی.jpg لطف‌الله صافی گلپایگانی
متولد: ۱۲۹۷ ش
او داماد سید محمدرضا گلپایگانی و
برادر علی صافی گلپایگانی است.
تحصیل: قم، نجف
مهم‌ترین استاد: سید حسین طباطبایی بروجردی
حوزه علمیه: قم
محل تدریس: مدرسه آیت‌الله گلپایگانی قم
مدتی است به‌علت کهولت سن تدریس ندارد.
سایت رسمی
۲ حسین و حید خراسانی 2.jpg حسین وحید خراسانی
متولد: ۱۳۰۰ ش مشهد
تحصیل: مشهد، قم، نجف
مهم‌ترین استاد: سید ابوالقاسم خویی
ساکن: قم
تدریس: مسجد اعظم قم
مدتی است به‌علت کهولت سن تدریس ندارد.
سایت رسمی
۳ حسین نوری همدانی.jpg حسین نوری همدانی
متولد: ۱۳۰۴‌ش همدان
تحصیل: قم
مهم‌ترین استاد: سید محمد محقق داماد
ساکن: قم
تدریس: مسجد اعظم قم
سایت رسمی
۴ مکارم شیرازی.jpg ناصر مکارم شیرازی
متولد: ۱۳۰۵‌ش. شیراز
کتاب تفسیر نمونه معروف‌ترین اثر اوست.
تحصیل: قم، نجف
مهم‌ترین استاد:سید محمد محقق داماد
ساکن: قم
تدریس: مسجد اعظم قم
سایت رسمی
۵ سید صادق روحانی.jpg سید محمد صادق روحانی
متولد: ۱۳۰۵‌ش (۱۳۴۵ ق). قم
او برادر سید محمد روحانی است.
تحصیل: قم، نجف
مهم‌ترین استاد: سید ابوالقاسم خوئی
ساکن: قم
سایت رسمی
۶ سید موسی شبیری زنجانی.jpg سید موسی شبیری زنجانی
متولد: ۱۳۰۶‌ش (۱۳۴۶ق) قم
او فرزند سید احمد شبیری زنجانی است.
تحصیل: قم
مهم‌ترین استاد: سید محمد محقق داماد
ساکن: قم
تدریس: مدرسه فیضیه و مسجد اعظم قم
سایت رسمی
۷ عباس محفوظی.jpg عباس محفوظی
متولد: ۱۳۰۷ش (۱۳۴۷ق)
رودسر گیلان
تحصیل: قم
مهم‌ترین استاد: امام خمینی
ساکن: قم
سایت رسمی
۸ جعفر سبحانی تبریزی.jpg جعفر سبحانی تبریزی
متولد: ۱۳۰۸‌ش (۱۳۴۷ق) تبریز
تحصیل: قم
مهم‌ترین استاد: امام خمینی
ساکن: قم
تدریس: حرم حضرت معصومه (س) قم
سایت رسمی
۹ محمد اسحاق فیاض.jpg محمداسحاق فیاض
متولد: ۱۳۴۸‌ق ولایت غزنی افغانستان
تحصیل: نجف
مهم‌ترین استاد: سید ابوالقاسم خویی
ساکن: نجف
سایت رسمی
۱۰ سید علی حسینی سیستانی.jpg سید علی حسینی سیستانی
متولد: ۱۳۱۰‌ش (۱۳۴۹ ق) مشهد
تحصیل: مشهد. قم. نجف
مهم‌ترین استاد: سید ابوالقاسم خوئی
ساکن: نجف
او سال‌هاست به دلایل امنیتی تدریس ندارد.
سایت رسمی
۱۱ محمد حسین نجفی.jpg محمدحسین نجفی
متولد: ۱۳۱۱‌ش پنجاب پاکستان
تحصیل: نجف
مهم‌ترین استاد: سید محسن حکیم
ساکن: پاکستان
سایت رسمی
۱۲ عبدالله جوادی آملی.jpg عبدالله جوادی آملی
متولد: ۱۳۱۲ش آمل
انتشار رساله در سال ۱۳۹۴ش
تحصیل: قم
مهم‌ترین استاد: سید محمد محقق داماد
ساکن: قم
تدریس: مدرسه فیضیه قم و مسجد اعظم قم
سایت رسمی
۱۳ حسین مظاهری اصفهانی.jpg حسین مظاهری
متولد: ۱۳۱۲ش اصفهان
تحصیل: قم
ساکن:اصفهان
تدریس: اصفهان
سایت رسمی
۱۴ یدالله دوزدوزانی.JPG یدالله دوزدوزانی
متولد: ۱۳۱۴ش تبریز
تحصیل: قم
مهم‌ترین استاد: سید کاظم شریعتمداری
ساکن: قم
سایت رسمی
۱۵ محمد علی گرامی.jpg محمدعلی گرامی قمی
متولد: ۱۳۱۷ش(۱۳۵۷ق) قم
تحصیل: قم
مهم‌ترین استاد: امام خمینی
و سید محمد محقق داماد
ساکن: قم
سایت رسمی
۱۶ سید کاظم حسینی حائری.jpg سید کاظم حسینی حائری
متولد: ۱۳۱۷ش (۱۳۵۷ق) کربلا عراق
تحصیل: نجف
مهم‌ترین استاد: سید محمدباقر صدر
ساکن: قم
سایت رسمی
۱۷ سید علی خامنه ای.jpg سید علی خامنه‌ای
متولد: ۱۳۱۸ش (۱۳۵۸ق) مشهد
او رهبر جمهوری اسلامی ایران است.
تحصیل: مشهد. قم
مهم‌ترین استاد: امام خمینی
ساکن: تهران
تدریس: حسینیه امام خمینی تهران
سایت رسمی
۱۸ سید محمد علی علوی گرگانی.jpg سید محمدعلی علوی گرگانی
متولد: ۱۳۱۸ش (۱۳۵۹ق). نجف
تحصیل:قم
مهم‌ترین استاد: مرتضی حائری یزدی
ساکن: قم
تدریس: قم. مدرسه آیت‌الله گلپایگانی
سایت رسمی
۱۹ بشیر حسین نجفی.JPG بشیر حسین نجفی
متولد: ۱۹۴۲م. هند
تحصیل: نجف
مهم‌ترین استاد: سید ابوالقاسم خوئی
ساکن: نجف
سایت رسمی
۲۰ سید محمد تقی مدرسی.jpg سید محمدتقی مدرسی
متولد: ۱۳۲۴ش (۱۳۶۴ق) کربلا
تحصیل: کربلا
مهم‌ترین استاد: سید محمد حسینی شیرازی
ساکن: کربلا
سایت رسمی

مراجع درگذشته

از سال ۱۳۴۰ش تاکنون

مراجع تقلید درگذشته شیعه بعد از درگذشت حسین طباطبائی بروجردی در سال ۱۳۴۰ش به ترتیب سال درگذشت.

نام مرجع درگذشت ساکن تصویر نام مرجع درگذشت ساکن تصویر
۱ سید حسین بروجردی ۱۳۴۰ش
۱۳۸۰ق
بروجرد
قم
بروجردی.jpg ۲۱ جواد تبریزی ۱۳۸۵ش
۱۴۲۷ق
قم میرزاجواد تبریزی.jpg
۲ سید عبدالهادی شیرازی ۱۳۴۱ش
۱۳۸۲ق
نجف آیت الله سید عبدالهادی شیرازی.jpg ۲۲ محمد فاضل لنکرانی ۱۳۸۶ش
۱۴۲۸ق
قم فاضل لنکرانی.jpg
۳ سید محسن حکیم ۱۳۴۹ ش
۱۳۹۰ق
نجف حکیم.jpg ۲۳ سید حسن طباطبایی قمی ۱۳۸۶ش مشهد سید حسن قمی.jpg
۴ سید محمود حسینی شاهرودی ۱۳۵۳ش
۱۳۹۴ق
نجف سید محمود حسینی شاهرودی 01.jpg ۲۴ محمدتقی بهجت ۱۳۸۸ش
۱۴۳۰ق
قم آیت الله بهجت.jpg
۵ سید محمدهادی میلانی ۱۳۵۴ش
۱۳۹۵ق
مشهد سید محمد هادی میلانی.jpg ۲۵ حسینعلی منتظری ۱۳۸۸ش
۱۴۳۱ق
قم آیت الله منتظری.jpg
۶ سید محمدباقر صدر ۱۳۵۹ش
۱۴۰۰ق
نجف سید محمد باقر صدر.jpg ۲۶ علی صافی گلپایگانی ۱۳۸۸ش گلپایگان شیخ علی صافی گلپایگانی.jpg
۷ سید عبدالله شیرازی ۱۳۶۳ش
۱۴۰۵ق
مشهد سید عبدالله موسوی شیرازی.jpg ۲۷ سید محمد مفتی الشیعه ۱۳۸۹ش قم سید محمد مفتی الشیعه.jpg
۸ سید احمد خوانساری ۱۳۶۴ش
۱۴۰۵ق
تهران سید احمد خوانساری.jpg ۲۸ سید محمدحسین فضل‌الله ۱۳۸۹ش لبنان علامه فضل الله.jpg
۹ سید کاظم شریعتمداری ۱۳۶۵ش
۱۴۰۶ق
قم سید کاظم شریعتمداری.jpg ۲۹ مجتبی تهرانی ۱۳۹۱ش تهران آیت الله آقا مجتبی تهرانی.jpg
۱۰ امام خمینی ۱۳۶۸ش
۱۴۰۹ق
قم
نجف
تهران
امام خمینی.jpg ۳۰ سید عزالدین حسینی زنجانی ۱۳۹۲ش مشهد سید عزالدین زنجانی.jpg
۱۱ سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی ۱۳۶۹ش قم آیت الله مرعشی نجفی5.jpg ۳۱ سید یوسف مدنی تبریزی ۱۳۹۲ش قم سید یوسف مدنی تبریزی.jpg
۱۲ سید ابوالقاسم خویی ۱۳۷۰ش نجف سید ابوالقاسم خوئی.jpg ۳۲ مسلم ملکوتی ۱۳۹۳ ش قم آیت الله ملکوتی.jpg
۱۳ هاشم آملی ۱۳۷۱ش قم میرزا هاشم آملی.jpg ۳۳ سید محمدباقر شیرازی ۱۳۹۳ش مشهد سید محمدباقر شیرازی.jpg
۱۴ سید عبدالاعلی سبزواری ۱۳۷۲ش نجف سیدعبدالاعلی سبزواری.jpg ۳۴ سید عبدالکریم موسوی اردبیلی ۱۳۹۵ش قم سید عبدالکریم موسوی اردبیلی.jpg
۱۵ سید محمدرضا گلپایگانی ۱۳۷۲ش قم آیت الله گلپایگانی.jpg ۳۵ سید محمود هاشمی شاهرودی ۱۳۹۷ش قم سید محمود هاشمی شاهرودی.jpg
۱۶ محمدعلی اراکی ۱۳۷۳ش قم آیت الله اراکی.jpg ۳۶ قربانعلی محقق کابلی ۱۳۹۸ش قم قربانعلی محقق کابلی.jpg
۱۷ سید محمد روحانی ۱۳۷۶ش
۱۴۱۸ق
قم سید محمد روحانی.jpg ۳۷ سید محمد حسینی شاهرودی ۱۳۹۸ش قم سید محمد حسینی شاهرودی.jpg
۱۸ سید محمد صدر ۱۳۷۷ش
۱۴۱۹ق
نجف سید محمد صدر.jpg ۳۸ یوسف صانعی ۱۳۹۹ش
۱۴۴۲ق
قم یوسف صانعی.jpg
۱۹ علی غروی تبریزی ۱۳۷۷ش
۱۴۱۹ق
نجف علی غروی تبریزی.jpg ۳۹ سید محمدسعید حکیم ۱۴۰۰ش
۱۴۴۳ق
نجف سید محمد سعید حکیم.jpg
۲۰ سید محمد حسینی شیرازی ۱۳۸۰ش
۱۴۲۲ق
کربلا
قم
سید محمد حسینی شیرازی.jpg