فهرست مراجع تقلید شیعه

مقاله ضعیف
عدم رعایت شیوه‌نامه ارجاع
بدون استناد
شناسه ناقص
عدم جامعیت
از ویکی شیعه
(تغییرمسیر از مراجع تقلید)

فهرست مراجع تقلید شیعه فهرستی از مجتهدان شیعه که پس از وفات آیت‌الله بروجردی به مرجعیت رسیده‌ یا اینکه گروهی از شیعیان از آنان تقلید کرده‌اند. در این فهرست، نام ۵۹ تن از مراجع، ذکر شده که ۱۸ تن آن‌ها زنده هستند. مراجع زنده به‌ترتیب سال تولد و مراجع درگذشته به‌ترتیب سال درگذشت، گردآوری شده‌اند.

مراجع زنده

معرفی کوتاه

این فهرست بر اساس سال تولد مراجع کنونی شیعیان تنظیم شده است.

ردیف نام تولد ساکن ردیف نام تولد ساکن
۱ حسین وحید خراسانی متولد: ۱۳۰۰ش قم ۹ محمدحسین نجفی متولد: ۱۳۱۱ش پاکستان
۲ سید علی حسینی سیستانی متولد: ۱۳۰۹ش (۱۳۴۹ق) نجف ۱۰ عبدالله جوادی آملی متولد: ۱۳۱۲ش قم
۳ حسین نوری همدانی متولد: ۱۳۰۴ش قم ۱۱ حسین مظاهری متولد: ۱۳۱۲ش اصفهان
۴ ناصر مکارم شیرازی متولد: ۱۳۰۵ش قم ۱۲ یدالله دوزدوزانی متولد: ۱۳۱۴ش قم
۵ سید موسی شبیری زنجانی متولد:۱۳۰۶ش (۱۳۴۶ق) قم ۱۳ سید کاظم حسینی حائری متولد: ۱۳۱۷ش (۱۳۵۷ق) قم
۶ عباس محفوظی متولد:۱۳۰۷ش (۱۳۴۷ق) قم ۱۴ محمدعلی گرامی قمی متولد: ۱۳۱۷ش (۱۳۵۷ق) قم
۷ جعفر سبحانی تبریزی متولد: ۱۳۰۸ش (۱۳۴۷ق) قم ۱۵ سید علی خامنه‌ای متولد: ۱۳۱۸ش (۱۳۵۸ق) تهران
۸ محمداسحاق فیاض متولد: ۱۳۰۹ش (۱۳۴۸ق) نجف ۱۶ بشیر حسین نجفی متولد: ۱۹۴۲م. هند نجف
۱۷ سید محمدتقی مدرسی متولد: ۱۳۲۴ش (۱۳۶۴ق) کربلا

معرفی تفصیلی

فهرست مراجع تقلید کنونی شیعیان بر اساس سال تولد

ردیف تصویر معرفی حوزه علمیه سایت رسمی
۱ حسین و حید خراسانی 2.jpg حسین وحید خراسانی
متولد: ۱۳۰۰ ش مشهد
تحصیل: مشهد، قم، نجف
مهم‌ترین استاد: سید ابوالقاسم خویی
ساکن: قم
تدریس: مسجد اعظم قم
مدتی است به‌علت کهولت سن تدریس ندارد.
سایت رسمی
۲ حسین نوری همدانی.jpg حسین نوری همدانی
متولد: ۱۳۰۴‌ش همدان
تحصیل: قم
مهم‌ترین استاد: سید محمد محقق داماد
ساکن: قم
تدریس: مسجد اعظم قم
سایت رسمی
۳ مکارم شیرازی.jpg ناصر مکارم شیرازی
متولد: ۱۳۰۵‌ش. شیراز
کتاب تفسیر نمونه معروف‌ترین اثر اوست.
تحصیل: قم، نجف
مهم‌ترین استاد:سید محمد محقق داماد
ساکن: قم
تدریس: مسجد اعظم قم
سایت رسمی
۴ سید موسی شبیری زنجانی.jpg سید موسی شبیری زنجانی
متولد: ۱۳۰۶‌ش (۱۳۴۶ق) قم
او فرزند سید احمد شبیری زنجانی است.
تحصیل: قم
مهم‌ترین استاد: سید محمد محقق داماد
ساکن: قم
تدریس: مدرسه فیضیه و مسجد اعظم قم
سایت رسمی
۵ عباس محفوظی.jpg عباس محفوظی
متولد: ۱۳۰۷ش (۱۳۴۷ق)
رودسر گیلان
تحصیل: قم
مهم‌ترین استاد: امام خمینی
ساکن: قم
سایت رسمی
۶ جعفر سبحانی تبریزی.jpg جعفر سبحانی تبریزی
متولد: ۱۳۰۸‌ش (۱۳۴۷ق) تبریز
تحصیل: قم
مهم‌ترین استاد: امام خمینی
ساکن: قم
تدریس: حرم حضرت معصومه (س) قم
سایت رسمی
۷ محمد اسحاق فیاض.jpg محمداسحاق فیاض
متولد: ۱۳۴۸‌ق ولایت غزنی افغانستان
تحصیل: نجف
مهم‌ترین استاد: سید ابوالقاسم خویی
ساکن: نجف
سایت رسمی
۸ سید علی حسینی سیستانی.jpg سید علی حسینی سیستانی
متولد: ۱۳۰۹ش (۱۳۴۹ق) مشهد
تحصیل: مشهد. قم. نجف
مهم‌ترین استاد: سید ابوالقاسم خوئی
ساکن: نجف
او سال‌هاست به دلایل امنیتی تدریس ندارد.
سایت رسمی
۹ محمد حسین نجفی.jpg محمدحسین نجفی
متولد: ۱۳۱۱‌ش پنجاب پاکستان
تحصیل: نجف
مهم‌ترین استاد: سید محسن حکیم
ساکن: پاکستان
سایت رسمی
۱۰ عبدالله جوادی آملی.jpg عبدالله جوادی آملی
متولد: ۱۳۱۲ش آمل
انتشار رساله در سال ۱۳۹۴ش
تحصیل: قم
مهم‌ترین استاد: سید محمد محقق داماد
ساکن: قم
تدریس: مدرسه فیضیه قم و مسجد اعظم قم
سایت رسمی
۱۱ حسین مظاهری اصفهانی.jpg حسین مظاهری
متولد: ۱۳۱۲ش اصفهان
تحصیل: قم
ساکن:اصفهان
تدریس: اصفهان
سایت رسمی
۱۲ یدالله دوزدوزانی.JPG یدالله دوزدوزانی
متولد: ۱۳۱۴ش تبریز
تحصیل: قم
مهم‌ترین استاد: سید کاظم شریعتمداری
ساکن: قم
سایت رسمی
۱۳ محمد علی گرامی.jpg محمدعلی گرامی قمی
متولد: ۱۳۱۷ش(۱۳۵۷ق) قم
تحصیل: قم
مهم‌ترین استاد: امام خمینی
و سید محمد محقق داماد
ساکن: قم
سایت رسمی
۱۴ سید کاظم حسینی حائری.jpg سید کاظم حسینی حائری
متولد: ۱۳۱۷ش (۱۳۵۷ق) کربلا عراق
تحصیل: نجف
مهم‌ترین استاد: سید محمدباقر صدر
ساکن: قم
سایت رسمی
۱۵ سید علی خامنه ای.jpg سید علی خامنه‌ای
متولد: ۱۳۱۸ش (۱۳۵۸ق) مشهد
او رهبر جمهوری اسلامی ایران است.
تحصیل: مشهد. قم
مهم‌ترین استاد: امام خمینی
ساکن: تهران
تدریس: حسینیه امام خمینی تهران
سایت رسمی
۱۶ بشیر حسین نجفی.JPG بشیر حسین نجفی
متولد: ۱۹۴۲م. هند
تحصیل: نجف
مهم‌ترین استاد: سید ابوالقاسم خوئی
ساکن: نجف
سایت رسمی
۱۷ سید محمد تقی مدرسی.jpg سید محمدتقی مدرسی
متولد: ۱۳۲۴ش (۱۳۶۴ق) کربلا
تحصیل: کربلا
مهم‌ترین استاد: سید محمد حسینی شیرازی
ساکن: کربلا
سایت رسمی

مراجع درگذشته

از سال ۱۳۴۰ش تاکنون

مراجع تقلید درگذشته شیعه بعد از درگذشت حسین طباطبائی بروجردی در سال ۱۳۴۰ش به ترتیب سال درگذشت.

نام مرجع درگذشت ساکن تصویر نام مرجع درگذشت ساکن تصویر
۱ سید حسین بروجردی ۱۳۴۰ش
۱۳۸۰ق
بروجرد
قم
بروجردی.jpg ۲۲ محمد فاضل لنکرانی ۱۳۸۶ش
۱۴۲۸ق
قم فاضل لنکرانی.jpg
۲ سید عبدالهادی شیرازی ۱۳۴۱ش
۱۳۸۲ق
نجف آیت الله سید عبدالهادی شیرازی.jpg ۲۳ سید حسن طباطبایی قمی ۱۳۸۶ش مشهد سید حسن قمی.jpg
۳ سید محسن حکیم ۱۳۴۹ ش
۱۳۹۰ق
نجف حکیم.jpg ۲۴ محمدتقی بهجت ۱۳۸۸ش
۱۴۳۰ق
قم آیت الله بهجت.jpg
۴ سید محمود حسینی شاهرودی ۱۳۵۳ش
۱۳۹۴ق
نجف سید محمود حسینی شاهرودی 01.jpg ۲۵ حسینعلی منتظری ۱۳۸۸ش
۱۴۳۱ق
قم آیت الله منتظری.jpg
۵ سید محمدهادی میلانی ۱۳۵۴ش
۱۳۹۵ق
مشهد سید محمد هادی میلانی.jpg ۲۶ علی صافی گلپایگانی ۱۳۸۸ش گلپایگان شیخ علی صافی گلپایگانی.jpg
۶ سید محمدباقر صدر ۱۳۵۹ش
۱۴۰۰ق
نجف سید محمد باقر صدر.jpg ۲۷ سید محمد مفتی الشیعه ۱۳۸۹ش قم سید محمد مفتی الشیعه.jpg
۷ سید عبدالله شیرازی ۱۳۶۳ش
۱۴۰۵ق
مشهد سید عبدالله موسوی شیرازی.jpg ۲۸ سید محمدحسین فضل‌الله ۱۳۸۹ش لبنان علامه فضل الله.jpg
۸ سید احمد خوانساری ۱۳۶۴ش
۱۴۰۵ق
تهران سید احمد خوانساری.jpg ۲۹ مجتبی تهرانی ۱۳۹۱ش تهران آیت الله آقا مجتبی تهرانی.jpg
۹ سید کاظم شریعتمداری ۱۳۶۵ش
۱۴۰۶ق
قم سید کاظم شریعتمداری.jpg ۳۰ سید عزالدین حسینی زنجانی ۱۳۹۲ش مشهد سید عزالدین زنجانی.jpg
۱۰ امام خمینی ۱۳۶۸ش
۱۴۰۹ق
قم
نجف
تهران
امام خمینی.jpg ۳۱ سید یوسف مدنی تبریزی ۱۳۹۲ش قم سید یوسف مدنی تبریزی.jpg
۱۱ سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی ۱۳۶۹ش قم آیت الله مرعشی نجفی5.jpg ۳۲ مسلم ملکوتی ۱۳۹۳ ش قم آیت الله ملکوتی.jpg
۱۲ سید ابوالقاسم خویی ۱۳۷۰ش نجف سید ابوالقاسم خوئی.jpg ۳۳ سید محمدباقر شیرازی ۱۳۹۳ش مشهد سید محمدباقر شیرازی.jpg
۱۳ هاشم آملی ۱۳۷۱ش قم میرزا هاشم آملی.jpg ۳۴ سید عبدالکریم موسوی اردبیلی ۱۳۹۵ش قم سید عبدالکریم موسوی اردبیلی.jpg
۱۴ سید عبدالاعلی سبزواری ۱۳۷۲ش نجف سیدعبدالاعلی سبزواری.jpg ۳۵ سید محمود هاشمی شاهرودی ۱۳۹۷ش قم سید محمود هاشمی شاهرودی.jpg
۱۵ سید محمدرضا گلپایگانی ۱۳۷۲ش قم آیت الله گلپایگانی.jpg ۳۶ قربانعلی محقق کابلی ۱۳۹۸ش قم قربانعلی محقق کابلی.jpg
۱۶ محمدعلی اراکی ۱۳۷۳ش قم آیت الله اراکی.jpg ۳۷ سید محمد حسینی شاهرودی ۱۳۹۸ش قم سید محمد حسینی شاهرودی.jpg
۱۷ سید محمد روحانی ۱۳۷۶ش
۱۴۱۸ق
قم سید محمد روحانی.jpg ۳۸ یوسف صانعی ۱۳۹۹ش
۱۴۴۲ق
قم یوسف صانعی.jpg
۱۸ سید محمد صدر ۱۳۷۷ش
۱۴۱۹ق
نجف سید محمد صدر.jpg ۳۹ سید محمدسعید حکیم ۱۴۰۰ش
۱۴۴۳ق
نجف سید محمد سعید حکیم.jpg
۱۹ علی غروی تبریزی ۱۳۷۷ش
۱۴۱۹ق
نجف علی غروی تبریزی.jpg ۴۰ لطف‌الله صافی گلپایگانی ۱۴۰۰ش
۱۴۴۳ق
قم لطف الله صافی.jpg
۲۰ سید محمد حسینی شیرازی ۱۳۸۰ش
۱۴۲۲ق
کربلا
قم
سید محمد حسینی شیرازی.jpg ۴۱ سید محمدعلی علوی گرگانی ۱۴۰۰ش
۱۴۴۳ق
قم سید محمدعلی علوی گرگانی.JPG
۲۱ جواد تبریزی ۱۳۸۵ش
۱۴۲۷ق
قم میرزاجواد تبریزی.jpg ۴۲ سید محمدصادق روحانی ۱۴۰۱ش
۱۴۴۴ق
قم سید صادق روحانی.jpg