عمارة بن عبد سلولی

از ویکی شیعه
(تغییرمسیر از عمارة بن عبید سلولی)
عُمارة بن عَبد سَلولی
مشخصات فردی
خویشاوندان سلیم بن عبد سلولی و رزین بن عبد سلولی (برادران)
محل زندگی کوفه
فعالیت‌ها رساندن نامه‌های کوفیان به امام حسین(ع) • نقل حدیث

عُمارة بن عَبد سَلولی یا عمارة بن عُبَید سلولی (زنده در ۶۰ق) از شیعیان کوفه که به‌همراه قیس بن مسهر صیداوی و عبدالرحمان بن عبدالله ارحبی، دومین دسته نامه‌های کوفیان برای امام حسین(ع) را در مکه به او رساند و به همراه آن دو و مسلم بن عقیل به کوفه بازگشت. عماره در کوفه به هانی بن عروه پیشنهاد کرد عبیدالله بن زیاد را در خانه‌اش بکشد، ولی هانی قبول نکرد.

نام و اعتبار

محمد بن جریر طبری (درگذشت ۳۱۰ق) تاریخ‌نگار مشهور، در کتاب تاریخ خود نام او را عمارة بن عبید سلولی[نیازمند منبع] و در تفسیرش، عمارة بن عبد سلولی ثبت کرده و حدیثی را به‌نقل از او از امام علی(ع) گزارش نموده است.[۱] در کتاب ارشاد شیخ مفید (درگذشت ۴۱۳ق) اسم عمارة به‌شکل «عمارة بن عبد سلولی» ثبت شده است.[۲]

در کتاب رجال شیخ طوسی فردی به‌نام رَزین بن عبید سلولی کوفی در شمار اصحاب امام سجاد(ع) آورده شده[۳] و احمد بن عبدالله عِجلی (درگذشت ۲۶۱ق) محدث و رجالی مشهور اهل‌سنت، در کتاب معرفة الثقات، نام سلیم بن عبد سلولی را نیز آورده و او را به‌همراه رزین بن عبد و عمارة بن عبد، سه برادر راوی ثقه از خاندان سلولی کوفی معرفی کرده است.[۴] محمدهادی امینی، پژوهشگر معاصر، در کتاب «اصحاب اميرالمؤمنين(ع) و الرُواة عنه» نوشته که عمارة بن عبد کوفی سلولی از راویان تابعی (افرادی که صحابه‌ای را دیده و از او روایت کرده‌اند) و مورد اعتماد است.[۵]

فعالیت

در تاریخ طبری آمده که عمارة بن عبید سلولی همراه با قیس بن مسهر صیداوی و عبدالرحمان بن عبدالله ارحبی، دومین دسته نامه‌های کوفیان برای امام حسین(ع) را به او در مکه رساند[۶] و به همراه وی و مسلم بن عقیل به کوفه بازگشت.[۷]

عماره در کوفه، پس از آنکه شنید عبیدالله بن زیاد، حاکم شهر، قصد دارد برای عیادت هانی بن عروه، از بزرگان شیعه و حامی مسلم بن عقیل، به خانه‌اش بیاید، به هانی پیشنهاد کرد ابن‌زیاد را بکشد، ولی هانی گفت دوست ندارد او در خانه‌اش کشته شود.[۸]

جستارهای وابسته

پانویس

  1. طبری، تفسیر طبری، ۱۴۲۰ق، ج۱۳، ص۱۴۲.
  2. شیخ مفید، الارشاد، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۳۷و۳۸.
  3. طوسی، رجال، ۱۳۷۳ش، ص۱۱۳.
  4. عجلی، معرفة الثقات، تحقیق البستوی، ج۲، ص۱۶۲.
  5. امینی، اصحاب امیرالمؤمنین و الرواه عنه، ۱۴۱۲ق، ج۲، ص۴۳۵.
  6. طبری، تاریخ الامم و الملوک، ۱۴۰۹ق، ج۴، ص۲۶۲.
  7. طبری، تاریخ الامم و الملوک، ۱۴۰۹ق، ج۴، ص۲۶۳.
  8. طبری، تاریخ الامم و الملوک، ۱۴۰۹ق، ج۴، ص۲۷۰.

منابع