روز ترویه

مقاله قابل قبول
بدون عکس
عدم رعایت شیوه‌نامه ارجاع
استناد ناقص
از ویکی شیعه

روز ترویه در تقویم اسلامی، روز ۸ ذی‌الحجه است و علت نام‌گذاری این روز، بدان جهت است که در منا و عرفات آب وجود ندارد و حاجیانی که قصد وقوف در منا و عرفات را دارند، باید از مکه برای خویش آب تهیه کنند و به همراه خود ببرند و چنین حالتی را ترویه(برداشتن وذخیره کردن آب) می‌نامند.

این روز، از روزهای مهم ذی‌الحجه است و بر اساس روایتی از امام جعفر صادق (ع)، روزه گرفتن در آن، کفاره ۲ سال مومن است.[۱]

در این روز حاجیان خانه خدا، مراسم حج تمتع و حج اکبر را آغاز می‌کنند.

امام حسین(ع) در سال ۶۱ قمری در این روز ـ اندکی پیش از واقعه کربلا ـ از مکه به سوی کوفه حرکت کرد.[۲]

جستار وابسته

پانویس

  1. الاقبال بالاعمال الحسنة(سید بن طاووس)، ج۲، ص۴۹
  2. بلاذری، انساب الاشراف، ص۱۶۰؛ طبری، تاریخ الامم و الملوک، ص۳۸۱ و ابن اعثم؛ مقتل الحسین(ع)، ص۸۱.

یادداشت

منابع

  • ابن اعثم، الفتوح، ج۵، تحقیق علی شیری، بیروت: دارالأضواء، ۱۹۹۱م.
  • بلاذری، احمد بن یحیی، انساب الاشراف، ج۵، تحقیق احسان عباس، بیروت: جمیعة المتشرقین الامانیه، ۱۹۷۹؛ انساب الاشراف، ج۳ و ۱، تحقیق محمد باقر محمودی، بیروت: دارالتعارف، چاپ اول، ۱۹۷۷م.
  • طبری، محمد بن جریر، تاریخ الأمم و الملوک (تاریخ الطبری)، ج۵، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت: دارالتراث، ۱۹۶۷م.