سال ۱۳۹۶ هجری شمسی

از ویکی شیعه
سده: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه: ۱۳۶۰  ۱۳۷۰  ۱۳۸۰  ۱۳۹۰  ۱۴۰۰  ۱۴۱۰  ۱۴۲۰ 

سال: ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ - ۱۳۹۶ - ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹

سال ۱۳۹۶ هجری خورشیدی مصادف با سال ۱۴۳۸ و ۱۴۳۹ هجری قمری و نیز ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ میلادی است. نخستین روز سال ۱۳۹۶ مصادف با سه شنبه ۲۲ جمادی‌الثانی سال ۱۴۳۸ قمری است.

رویدادها

مرداد

شهریور

مهر

آذر

دی

اسفند

پانویس

یادداشت