سال ۱۳۳۵ هجری شمسی

از ویکی شیعه
سال ۱۳۳۵ هجری شمسی
۱۵ - قرن ۱۴ هجری شمسی - ۱۳
۱۳۷۵ و ۱۳۷۶ قمری؛ ۱۹۵۶ و ۱۹۵۷ میلادی
حکومت‌های سرزمین‌های اسلامی
پهلوی در ایرانمحمدرضا شاه (حکومت:۱۳۲۰ش ـ ۱۳۵۷ش)
بارَک‌زایی در افغانستانمحمد ظاهر شاه (سلطنت:۱۳۱۲ ـ ۱۳۵۲ش)
هاشمی در عراقفیصل دوم (سلطنت: ۱۳۳۲ ـ ۱۳۳۷ش/۱۹۵۳ ـ ۱۹۵۸م)
جمهوری در ترکیهجلال بایار (ریاست:۱۳۲۹ ـ ۱۳۳۹ش/۱۹۵۰ ـ ۱۹۶۰م)
آل‌سعود در عربستانسعود بن عبدالعزیز (۱۳۳۲ ـ ۱۳۵۳ش/۱۹۵۳ ـ ۱۹۶۴م)
جمهوری اسلامی در پاکستاناسکندر میرزا (ریاست: ۱۳۳۵ ـ ۱۳۳۷ش/۱۹۵۶ ـ‌ ۱۹۵۸م)
تولدها
محمدباقر فاضلی بهسودی
قاسم سلیمانی
وفات‌ها
عبدالحسین حویزی


سال ۱۳۳۵ هجری شمسی زمان تشکیل نظام جمهوری اسلامی در پاکستان بود. همچنین در ایران، سازمان اطلاعات و امنیت ایران (ساواک) تأسیس شد. سفر سعود بن عبدالعزیز، شاه عربستان به ایران و درگذشت عالمانی مانند محمدرضا بن زین‌الدین، روحانی و نویسنده لبنانی و محمد بن حسن فقيه و شاعر عراقی از دیگر وقایع این سال‌اند.

رویدادها

 • ۱۰ فروردین: در این روز (۳۰مارس ۱۹۵۶م) قانون اساسی پاکستان تکمیل شد و این کشور از حالت فرمانداری و تحت اشراف ملکه انگلیس بیرون آمد و نظام سیاسی آن به‌عنوان اولین جمهوری اسلامی شروع به‌کار کرد.[۱]
 • بهمن. شورای ملی ایران، قانون تشکیل ‌«سازمان اطلاعات و امنیت کشور» (ساواک) را تصویب کرد.[۲] این سازمان در شناسایی و سرکوب مخالفان محمدرضا پهلوی، نقش اصلی داشت.[۳]
 • انتشار دو نشریه «پرچم اسلام» به فارسی و نشریه «افکار شیعه» به فارسی، عربی و فرانسه در ایران. پرچم اسلام به مدیریت عبدالکریم فقیهی شیرازی که پزشک بود، در موضوعات دینی و سلامتی منتشر می‌شد و از رواج فساد و کوتاهی روحانیت در نشر حقایق اسلام انتقاد می‌کرد.[۴] افکار شیعه به مسئولیت سیدمهدی روحانی[۵] و همکاری امیرعبدالله‌ كرباسچیان‌، از رهبران‌ گروه فدائیان‌ اسلام‌ و مدیر روزنامه‌ نبرد ملت‌ چاپ می‌شد.[۶]
 • در این سال، سه فعال سیاسی شیعیان افغانستان در زندان بسر می‌بردند: اسماعیل بلخی، محمدابراهیم خان معروف به گاوسوار و سرور جویا.[۷]
 • سفر سعود بن عبدالعزیز(۱۲۸۰ ـ ۱۳۴۷ش/۱۹۰۲ ـ ۱۹۶۹م)، شاه عربستان به ایران.[۸]
 • در این سال انگلیس، پاکستان و ایران به «پیمان بغداد» که توسط عراق و ترکیه پدید آمده بود، پیوستند. این پیمان با نظارت امریکا برای همکاری‌های امنیتی بین اعضای آن بسته شده بود.[۹]

تولد

درگذشت

 • محمدرضا بن زین‌الدین، روحانی و نویسنده لبنانی، از خانواده شمس‌الدین. او کتابهای «العلويون فی سورية»، «حديث الجامعة النجفية» و «حياة الامام الشهيد الأول» را نوشته است.[۱۲]
 • عبدالحسین حویزی (تولد:۱۲۸۷ق/۱۸۷۰م) (مقیم نجف)، شاعر.[۱۳]
 • محمد بن حسن (تولد:۱۳۰۱ق/۱۸۸۴م)، فقيه و شاعر عراقی، از خانواده آل‌مظفر، «فضائل اميرالمؤمنين و امامته»، «دلائل الصدق» (درباره امامت) و (الافصاح فی احوال رجال الصحاح) در علم رجال از نوشته‌های اوست.[۱۴]


پانویس

 1. اسعدی، جهان اسلام، ۱۳۶۹ش، ص۱۷۶.
 2. «قانون مربوط به تشکیل سازمان اطلاعات و امنیت کشور»، سایت مرکز پژوهشهای مجلس ایران.
 3. نجاری‌راد، ساواک، ۱۳۷۹ش، ص۴۲.
 4. «جرايد در ايران»، دانشنامه جهان اسلام، ۱۳۸۵ش، ج۱۰، ص۳۹.
 5. عسکری، «مطبوعات ‌شیعی‌»، سایت روزنامه اطلاعات.
 6. «جرايد در ايران»، دانشنامه جهان اسلام، ۱۳۸۵ش، ج۱۰، ص۴۰.
 7. فرهنگ، افغانستان در پنج قرن اخیر، ۱۳۶۷ش، ص۴۵۵و۴۵۶.
 8. عصام، العلاقات السعودیة الایرانیة (۱۹۸۲ – ۱۹۹۷م)، ۱۴۲۷ق/۲۰۰۶م، ص۳۲، .
 9. بیگدلی، تاریخ سیاسی و اقتصادی عراق، ‌ ۱۳۶۸، ص‌۳۶.
 10. «روایت زندگی و کارنامه سردار قاسم سلیمانی»، سایت عصر ایران.
 11. حیدری خواتی، رجال ماندگار زندگی‌نامه علمای فقیه و سیاسی شیعیان افغانستان، ۱۳۹۴ش، ص۱۷۴.
 12. زرکلی، الاعلام، ۱۹۸۰م، ج۶، ص۱۲۷.
 13. زرکلی، الاعلام، ۱۹۸۰م، ج۳، ص۲۸۷.
 14. زرکلی، الاعلام، ۱۹۸۰م، ج۶، ص۹۵و۹۶.

یادداشت

منابع

 • اسعدی، مرتضی، جهان اسلام (جلد دوم بنگلادش، پاکستان، ترکیه)، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۶۹ش.
 • امین، سیدمحسن، اعیان الشیعه، بیروت، دار التعارف، ۱۴۰۳ق/۱۹۸۳م.
 • بیگدلی، علی، تاریخ سیاسی و اقتصادی عراق، ‌تهران، نشر میراث ملل، ۱۳۶۸ش.
 • حائری، علی، روزشمار شمسی، قم، نشر دفتر عقل، ۱۳۸۶ش.
 • حیدری خواتی، رجال ماندگار زندگی‌نامه علمای فقیه و سیاسی شیعیان افغانستان، کابل، انتشارات خراسان باستان، ۱۳۹۴ش.
 • زرکلی، خیرالدین، الاعلام، بیروت، دارالعلم الملایین، ۱۹۸۰م.
 • عبدالحمید، عصام، العلاقات السعودیة الایرانیة ۱۹۸۲ – ۱۹۹۷، ص۳۲، قاهره، دارالعین، الطبعة الاولی، ۱۴۲۷ه ۲۰۰۶م.
 • عسکری، حسین، «مطبوعات شیعی»، سایت روزنامه اطلاعات، نشر:۱۶-۴-۱۳۹۴ش، بازدید:۴-۶-۱۴۰۰ش.
 • فرهنگ، محمدصدیق، افغانستان در پنج قرن اخیر، پیشاور، آریانا، ۱۳۶۷ش.
 • نجاری‌راد، تقی؛ ساواک، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۷۹ش.
 • «روایت زندگی و کارنامه سردار قاسم سلیمانی»، سایت عصر ایران، نشر:۲-۹-۱۳۹۶ش، بازدید:۴-۶-۱۴۰۰ش.
 • «قانون مربوط به تشکیل سازمان اطلاعات و امنیت کشور»، سایت مرکز پژوهشهای مجلس ایران، بازدید: ۴/۶/۱۴۰۰.