سال ۱۳۷۰ هجری شمسی مصادف با سال‌های ۱۴۱۱ و ۱۴۱۲ هجری قمری و سال‌های ۱۹۹۱ و ۱۹۹۲ میلادی است. اول فروردین این سال مصادف با ۴ رمضان سال ۱۴۱۱ قمری است. در این سال، حکومت ایران جمهوری اسلامی و به رهبری سید علی حسینی خامنه‌ای، حکومت عراق در دست حزب بعث عراق به رهبری صدام حسین و حاکمیت بحرین در دست آل خلیفه به پادشاهی شیخ عیسی بن سلمان و پسرش بود. در افغانستان هم محمد نجیب‌الله رییس جمهور بود. اتحاد جماهیر شوروی در این سال فرو پاشید. شهادت سید عباس موسوی عضو مؤسس و دومین دبیرکل حزب الله لبنان و درگذشت احمد طاهری عراقی و سید عبدالحسین طیب، از دیگر رویدادهای این سال‌ است.

سال ۱۳۷۰ هجری شمسی
۱۵ - قرن ۱۴ هجری شمسی - ۱۳
حکومت‌های سرزمین‌های اسلامی
جمهوری اسلامی در ایرانسید علی حسینی خامنه‌ای
عراقصدام حسین
افغانستانمحمد نجیب‌الله
بحرینآل خلیفه (شیخ عیسی بن سلمان)
وقایع مهم
شهادت سید عباس موسوی عضو مؤسس و دومین دبیرکل حزب الله لبنان
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ میلادی.
تولدها و وفات‌ها
احمد طاهری عراقی
سید عبدالحسین طیب

وضعیت کلی

روز نخست سال ۱۳۷۰ هجری شمسی مصادف است با پنج‌شنبه، چهارم رمضان‌ سال ۱۴۱۱ هجری قمری و ۲۱ مارس ۱۹۹۱ میلادی. آخرین روز سال هم مصادف است با جمعه ۱۵ رمضان سال ۱۴۱۲ هجری قمری و ۲۰ مارس ۱۹۹۲ میلادی.[۱] در کشور ایران، نظام جمهوری اسلامی به رهبری آیت الله خامنه‌ای، در عراق حزب بعث به رهبری صدام حسین،[۲] و در بحرین حکومت آل خلیفه به پادشاهی شیخ عیسی بن سلمان و از اواسط اسفند پسرش حمد بن عیسی[۳] مستقر بود. در این سال محمد نجیب‌الله، رئیس‌جمهور افغانستان بود.[۴] از مهم‌ترین رویدادهای سیاسی در این سال، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی است.[۵]

رویدادها


پانویس

منابع