سال ۱ هجری قمری

از ویکی شیعه
سال ۱ هجری قمری
< ۲ - ۱- >
۲ - قرن ۱ هجری قمری - ۱-
۶۲۲ و ۶۲۳م
امامت
پیامبری حضرت محمد(ص)(عام الفیل(سال ۵۲ پیش از هجرت) ـ ۱۱ق) آخرین پیامبر الهی(نبوت: سال ۱۳ پیش از هجرت ـ ۱۱ق)
حکومت‌های سرزمین‌های اسلامی
محمد بن عبدالله(ص) در مدینه(حکومت: ۱ ـ ۱۱ق)
وقایع مهم
هجرت پیامبر(ص) از مکه به مدینه
واقعه لیلة المبیت
تاسیس مسجد قبا، اولین مسجد مسلمانان
عقد اخوت بین مهاجران و انصار
تولدها
مختار ثقفی
عبدالله بن زبیر
زیاد بن ابیه
وفات‌ها
اسعد بن زراره


سال ۱ هجری قمری نخستین سال از سال‌شمار هجری قمری است. این سال مطابق با ۱۴ سال بعد از بعثت پیامبر اسلام[۱] و ۵۳ سال بعد از عام الفیل بود.

مهم‌ترین حادثه این سال هجرت پیامبر اسلام (ص) و گروهی از مسلمانان از مکه به مدینه است. نخستین مسجد در اسلام و نیز مسجد پیامبر در همین سال پایه‌گذاری شدند.

رویدادها

درگذشت و ولادت

پانویس

  1. طبری، تاریخ الامم و الملوک، ۱۹۶۸م، ج۲، ص ۳۹۲
  2. ابن سعد، الطبقات الکبری، دار صادر، ج۳، ص۶۱۱؛ ابن هشام، السیره النبویه، ج۱، ص۱۰۰، ۱۵۳؛ خلیفة بن خیاط، تاریخ، ج۱، ص۱۴.
  3. أسدالغابة، ج‏۴، ص۳۴۷
  4. الاصابه، ج۴، ص۸۰
  5. الاستیعاب،ج‌۲،ص:۵۲۳

منابع

  • ابن عبد البر، یوسف بن عبدالله، الاستیعاب فی معرفة الاصحاب، دارالجیل، بیروت، ۱۴۱۲ق.
  • ابن اثیر، علی بن محمد، اسدالغابة فی معرفة الصحابة، دارالفکر، بیروت، ۱۴۰۹ق.
  • ابن سعد، طبقات الکبری، دارالکتب العلمیه، بیروت، ۱۴۱۰ق.
  • طبری، محمد بن جریر، تاریخ الامم و الملوک، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره، دار المعارف، ۱۹۶۸م.