سال ۱۸ هجری قمری

از ویکی شیعه
سال ۱۸ هجری قمری
 
۶۳۹ و ۶۴۰م
امامت
امام علی علیه‌السلام
حکومت‌های سرزمین‌های اسلامی
عمر بن خطاب(خلافت: ۱۳ ـ ۲۳ق)
وقایع مهم
آغاز حکومت معاویة بن ابی‌سفیان در شام
تصرف بخش‌هایی از مصر به فرماندهی عمرو بن عاص
وفات‌ها / شهادت‌ها
معاذ بن جبل
شرحبیل بن حسنه
یزید بن ابی‌سفیان


سال ۱۸ هجری قمری از سال‌های امامت علی(ع) و خلافت عمر بن خطاب بود. در این سال معاویة بن ابی‌سفیان به حکومت شام رسید و عمرو عاص بخش‌هایی از مصر را تصرف کرد.

این سال ششمین سال از امامت ۲۹ ساله امام علی(ع) بود. انتصاب معاویه به فرمانداری شام و درگذشت معاذ بن جبل از جمله رخدادهای مهم این سال دانسته شده است.

رویدادها

درگذشت‌ها

گفته شده است که برخی از اصحاب پیامبر(ص) به علت فراگیری بیماری طاعون در منطقه شام درگذشتند که برخی از آنها عبارتند از:

پانویس

 1. طبری، تاریخ الامم و الملوک، ۱۳۸۷ق، ج۴، ص۹۶.
 2. ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ۱۳۸۵ش، ج۱، ص۱۳۵.
 3. ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ۱۳۸۵ش، ج۱، ص۱۳۵.
 4. یعقوبی، تاریخ الیعقوبی، دارصادر، ج۲، ص۱۵۰.
 5. ابن حجر، الاصابه، ۱۴۱۵ق، ص۲۱۷.
 6. ابن الاثیر، أسد الغابة، ۱۴۰۹ق، ج۴، ص۴۲۱.
 7. ابن عبدالبر، الاستيعاب، ج۴، ص۱۷۱۱.
 8. ابن‌سعد، الطبقات الکبری، ۱۴۱۰ق، ج۴، ص۹۵.
 9. ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ۱۳۸۵ش، ج۱، ص۱۳۵.

منابع

 • ابن الاثیر، علی بن محمد، أسد الغابة فی معرفة الصحابة،‌ بیروت، دار الفکر، ۱۴۰۹ق.
 • ابن حجر، الاصابه فی تمییز الصحابه، چاپ اول، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۵ق.
 • ابن عبدالبر، یوسف بن عبد الله بن محمد، الاستیعاب فی معرفة الأصحاب، تحقیق علی محمد البجاوی، بیروت، دارالجیل، ۱۴۱۲ق.
 • ترمانینی، عبدالسلام، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه و نشر پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی، قم، ۱۳۸۵ش.
 • یعقوبی، احمد بن واضح، تاریخ الیعقوبی، بیروت، دارصادر، بی‌تا.