سال ۱۸ هجری قمری

از ویکی شیعه
سال ۱۸ هجری قمری
< ۱۹ - ۱۷ >
۲ - قرن ۱ هجری قمری - ۱-
۶۳۹ و ۶۴۰م
امامت
حضرت علی(ع)(سال ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ق) نخستین امام شیعیان امامیه (از صفر ۱۱ق تا رمضان ۴۰ق)
حکومت‌های سرزمین‌های اسلامی
خلافت عمر بن خطاب در مدینهدومین خلیفه حضرت محمد(ص)(خلافت: ۱۳ ـ ۲۳ق)
وقایع مهم
شروع حکومت معاویة بن ابی‌سفیان در شام
تصرف بخش‌هایی از مصر به فرماندهی عمرو بن عاص
وفات‌ها
معاذ بن جبل
ابوعبیده جَرّاح
شرحبیل بن حسنه
یزید بن ابی‌سفیان

سال ۱۸ هجری قمری از سال‌های امامت علی(ع) و خلافت عمر بن خطاب بود. در این سال معاویة بن ابی‌سفیان به حکومت شام رسید و عمرو عاص بخش‌هایی از مصر را تصرف کرد.

رویدادها

درگذشت

در این سال چند صحابه پیامبر فوت کردند که مشهورترین آنها این افراد بود: معاذ بن جبل، ابوعبیده جَرّاح، شرحبیل بن حسنه و یزید بن ابی‌سفیان[۳]

پانویس

  1. ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ۱۳۸۵ش، ج۱، ص۱۳۵.
  2. ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ۱۳۸۵ش، ج۱، ص۱۳۵.
  3. ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ۱۳۸۵ش، ج۱، ص۱۳۵.

منابع