۲۸ صفر

از ویکی شیعه
صفر ١٤٤٥
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
جمعه

۲۸ صفر در تقویم هجری قمری قراردادی، پنجاه و هشتمین روز سال است.