۲۹ صفر

از ویکی شیعه
صفر ۱۴۴۶
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
جمعه

۲۹ صفر در بعضی سال‌های هجری قمری این روز آخرین روز ماه صفر و در بعضی دیگر روز ماقبل آخر است. در تقویم هجری قمری قراردادی این روز پنجاه و نهمین روز سال و آخرین روز ماه صفر است.