صفر ۱۴۴۵
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
جمعه

۱۵ صفر در تقویم هجری قمری قراردادی چهل و پنجمین روز سال است.