صفر ۱۴۴۶
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
جمعه

۲۵ صفر در تقویم هجری قمری قراردادی پنجاه و پنجمین روز سال است.