۲۳ صفر

از ویکی شیعه
صفر ۱۴۴۶
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
جمعه

۲۳ صفر در تقویم هجری قمری قراردادی پنجاه و سومین روز سال است.