۳۰ صفر

از ویکی شیعه
صفر ۱۴۴۵
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
جمعه

۳۰ صفر این روز فقط در بعضی سال‌های هجری قمری وجود دارد.