۱۲ صفر

از ویکی شیعه
صفر ۱۴۴۶
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
جمعه

۱۲ صفر در تقویم هجری قمری قراردادی چهل و دومین روز سال است.