۶ صفر

از ویکی شیعه
صفر ۱۴۴۵
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
جمعه

۶ صفر در تقویم هجری قمری قراردادی سی و ششمین روز سال است.