کاربر:Rezvani

از ويکی شيعه
پرش به: ناوبری، جستجو
Noia 64 apps karm.png این کاربر
۱ سال، ۸ ماه و ۱۰ روز است که در ویکی‌شیعه مشارکت می‌کند.
Contact-new.svg      Crystal Clear talk.png      User-info.svg      Exquisite-kcontrol.png      X-office-presentation.svg      Internet-mail.svg      Local-time.svg      Goldenwiki 2.png      Exquisite-folder pictures.png
صفحه کاربری      بحث      درباره من      صفحه تمرین      مقالات      نامه      کارها      مهر دوستان      تصاویر من
مقاله خوب.png      مقاله برتر.png      Cscr-featured.png      Crystal Project java.png      Gnome-edit-delete-question.svg      Nuvola apps kuser.svg      Admin mop.PNG      LiveRC Ts-anim1.gif
مقاله خوب      مقاله برتر      نگاره برگزیده      قهوه خانه      نظرخواهی حذف      معلمان راهنما      اعلانات مدیران      زنده

این صفحه کاربری متعلق به کاربر:Rezvani است.کارهای انجام شده

کارهای در دست اقدام


معرفی کردن مداخل عربی برای ترجمه

 1. http://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7_(%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87)
 2. الحديث (توضيح):(http://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD))
 3. الحديث المستفيض: http://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%B6
 4. الرسول (توضيح): http://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
 5. الرضا (توضيح): http://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
 6. الزبور (توضيح): http://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%88%D8%B1_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
 7. السنة (توضيح): http://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
 8. السيد إسماعيل الصدر (توضيح): http://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%B1_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
 9. السيد بن طاووس (توضيح): ttp://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
 10. المحقق الخوانساري (توضيح): http://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
 11. المقتل (توضيح): http://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
 12. المهدي (توضيح): http://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
 13. المهدية: http://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%A9
 14. النبي (توضيح): http://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
 15. تمهيد القواعد (توضيح): http://ar.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
 16. خطبة أم كلثوم في الكوفة: http://ar.wikishia.net/view/%D8%AE%D8%B7%D8%A8%D8%A9_%D8%A3%D9%85_%D9%83%D9%84%D8%AB%D9%88%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9
 17. خطبة السيدة زينب (توضيح): http://ar.wikishia.net/view/%D8%AE%D8%B7%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
 18. دعاء عرفة (توضيح): http://ar.wikishia.net/view/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1_%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
 19. روض الجنان (توضيح): http://ar.wikishia.net/view/%D8%B1%D9%88%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
 20. سيد الشهداء (توضيح): http://ar.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
 21. صفين (توضيح): http://ar.wikishia.net/view/%D8%B5%D9%81%D9%8A%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
 22. عون بن عبد الله بن جعفر(توضيح): http://ar.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)

معرفی کردن مداخل انگلیسی برای ترجمه

 1. 'Abd Manaf (disambiguation): http://en.wikishia.net/view/%27Abd_Manaf_(disambiguation)
 2. Al-Mazar (disambiguation): http://en.wikishia.net/view/Al-Mazar_(disambiguation)
 3. Fadak (disambiguation): http://en.wikishia.net/view/Fadak_(disambiguation)
 4. Hamza (disambiguation): http://en.wikishia.net/view/Hamza_(disambiguation)
 5. Makarim al-Akhlaq (disambiguation): http://en.wikishia.net/view/Makarim_al-Akhlaq_(disambiguation)
 6. Manaqib (disambiguation): http://en.wikishia.net/view/Manaqib_(disambiguation)
 7. Maryam (disambiguation): http://en.wikishia.net/view/Maryam_(disambiguation)
 8. Muhammad b. Ali b. Abi Talib (disambiguation): http://en.wikishia.net/view/Muhammad_b._Ali_b._Abi_Talib_(disambiguation)
 9. Tabut (disambiguation): http://en.wikishia.net/view/Tabut_(disambiguation)