۲۳ شوال

از ویکی شیعه
شوال ۱۴۴۵
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
جمعه

۲۳ شوال در تقویم هجری قمری قراردادی دویست و هشتاد و نهمین روز سال است.