۱۸ شوال

از ویکی شیعه
شوال ١٤٤٥
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
جمعه

۱۸ شوال در تقویم هجری قمری قراردادی دویست و هشتاد و چهارمین روز سال است.