ابن صغیر

مقاله ضعیف
رده ناقص
کپی‌کاری از منابع خوب
بدون استناد
شناسه ارزیابی نشده
عدم جامعیت
از ویکی شیعه
ابن صغیر
مورخ شیعى
اطلاعات فردی
تاریخ تولدقرن ۳ قمری
زادگاهمغرب
اطلاعات علمی
تألیفاتأخبار فى الائمة الرستمیین از كهن‌ترین مآخذ در تاریخ اباضیه مغرب


إبن صَغیر مورخ شیعى مذهب اهل مغرب در قرن سوم هجری قمری است.

از تاریخ تولد و درگذشت ابن صغیر آگاهى نداریم، آنچه مسلم است اینكه او در دوران حكمرانى ابویقظان و پسرش ابوحاتم رستمى بر تاهرت، مى‌زیسته و شیعه بوده و به علویان گرایش داشته است.[۱] شهرت ابن صغیر به سبب تألیف كتاب أخبار فى الائمة الرستمیین است كه به «تاریخ الائمة الرستمیة بِتاهرت» نیز معروف است. این اثر یكى از كهن‌ترین مآخذ در تاریخ اباضیان مغرب است.[۲]

پانویس

  1. Lewicki,X Les historiens biographes et traditionnistes Ib, 1962, p105.
  2. Motylinski, Pr E face H Chronique d'Ibn W aghir, Paris. p3

منابع

  • ابن صغیر، اخبار فى الائمة الرستمیین، به كوشش موتیلینسكى، پاریس، ۱۹۰۷م.
  • Lewicki, Tadeusz, X Les historiens biographes et traditionnistes Ib ? d ites - Wahbites de l'Afrique du Nord du VIII e, auXVI e si I cle n .,Folia Orientalia, Krakow, 1962, vol. III
  • Motylinski, C., Pr E face H Chronique d'Ibn W aghir sur les imams Rostemides de Tahert, Paris.

پیوند به بیرون