مناظرةُ السّید و العالِم یا مناظره دانشمند و سید، رساله مختصری است از سید محمد میرلوحی موسوی[۱]آقا بزرگ طهرانی در الذریعه احتمال داده که این کتاب همان کتاب مناظره دانشمند و سید باشد. [۲] مشهور به میرلوحی از عالمان قرن ۱۱ قمری. هدف میرلوحی در این رساله، معارضه با محمدباقر مجلسی و پدرش محمدتقی مجلسی است. مناظره ای است بين «سيد» و «دانشمند» در اثبات برتری سيدِ عالم بر عالمِ عام. میرلوحی براین باور است اگر در یک زمان و مكان دو عالم بود، یکی سيد و دیگری عام، و از همه نظر با هم برابر بودند، به دليل شرافت نسبِ عالم سيد، رياست عامه به وی می‌رسد. مقصود از دانشمند، علامه مجلسی و مقصود از سیّد، خودِ میرلوحی است.[۳] نسخه‌ی این رساله به شماره ۶۱۹ در مجموعه کتب اهدایی محمّد مشکوة به کتابخانه دانشگاه تهران موجود است. متن رساله بسیار مختصر و در حدود ۶ صفحه است.

پانویس

  1. آقابزرگ تهرانی، الذریعة، ۱۴۰۸ق، ج۲۲، ص۲۹۴.
  2. طهرانی، الذریعه، ۱۴۰۸ق، ج۲۲، ص۲۹۴؛ ج۲۲، ص۲۹۲.
  3. دانش پژوه، فهرست کتاب‌های اهدائی آقای سیّد محمّد مشکوة به کتابخانه دانشگاه تهران، دانش‌پژوه، ۱۳۳۵ش، ج۳ بخش۳، مجلّد پنجم، ص۱۴۹۷-۱۵۰۷،.

یادداشت

منابع