حدیث متواتر

مقاله قابل قبول
عدم رعایت شیوه‌نامه ارجاع
استناد ناقص
شناسه ناقص
نارسا
از ویکی شیعه
روایت نبوی متواتر معنوی: انا مدینة العلم و علی بابها

حدیث متواتر، حدیثی است که در سلسله سند آن همه راویان تا شخص معصوم در هر طبقه به تعدادی باشد که امکان توافق عمدی آن‌ها بر نسبت دادن دروغ به معصوم به طور عادی محال باشد و خبر آن‌ها موجب علم و یقین گردد. در مقابل خبر متواتر، خبر واحد قرار دارد؛ یعنی هر خبری متواتر نباشد خبر واحد است.

خبر متواتر دو نوع است: متواتر لفظی و متواتر معنوی.

معنای لغوی و اصطلاحی

کلمه متواتر در لغت از ریشه «وتر» به معنا پی در پی و پیوسته، یا یکی پس از دیگری است. [۱]

احادیثی که از پیشوایان معصوم (ع) در کتاب‌های حدیثی موجود است، از نظر بررسی تعداد راویان سند هر یک از آن‌ها در طبقات حدیثی، به دو گروه: متواتر و واحد، تقسیم می‌شوند و هر یک نیز دارای اقسامی هستند.

خبر متواتر در اصطلاح اهل حدیث، روایتی است که سلسله راویان آن تا به معصوم (ع) در هر طبقه به تعدادی باشد که امکان توافق عمدی آن‌ها بر نسبت دادن دروغ به معصوم به طور عادی محال باشد و خبر آن‌ها موجب علم و یقین به مضمون حدیث گردد. [۲]

به عبارت دیگر خبر متواتر، خبر جماعتی است که کثرت و فراوانی آن ها، سبب می‌شود احتمال توافق عمدی آن‌ها منتفی شود و بدین جهت موجب اطمینان به صادر شدن حدیث از شخص معصوم می‌شود.

تعداد روایات متواتر

روایات متواتر، گرچه کم هستند، اما غالباً از مطالب مهمّی برخوردارند، مانند: حدیث غدیر که تنها در طبقه صحابه بیش از ۱۰۰ نفر آن را روایت نموده و حدیث ثقلین که در طبقه صحابه بیش از ۸۰ نفر، یا حدیث «نهی از تعمّد بر کذب» که بیش از ۶۰ نفر آن را در طبقه صحابه، گزارش نموده‌اند، یا مانند: روایات وجوب نماز های روزانه و عدد رکعات آن‌ها، و روایات وجوب زکات و روایات مربوط به فضایل حضرت علی علیه‌السلام، مانند: شجاعت حضرت و.... [۳]

شروط تواتر

برای تواتر، شروطی بیان شده که برخی مربوط به شنوندگانِ خبر و برخی مربوط به گویندگان و ناقلان آن می‌باشد:

شرایط شنونده

خبر متواتر در صورتی برای شنوندۀ آن علم می‌آورد که این دو شرط را داشته باشد:

 1. شنونده خبر متواتر، نباید قبلاً از مفاد آن خبر آگاه باشد؛ زیرا تحصیل حاصل خواهد شد.
 2. شنونده به جهت اعتقادِ نادرستی، باور بر دروغ بودن خبر نداشته باشد. ازاین‌رو، مشرکان چون به پیامبر(ص) ایمان ندارند، معجزات متواتر او را نمی‌پذیرند.[۴]

شروط ناقلان

شرایطی که برای ناقلان حدیث متواتر گفته شده، از این قرار است:

 1. تعداد راویان در هر طبقه به میزانی باشد که توافق عمدی آن‌ها بر کذب، محال باشد؛ از این رو در متواتر، عدد خاصی را نمی‌توان معیّن کرد؛ زیرا اعتقاد بر درستی و عدم توافق بر کذب نزد افراد، نسبی است و کم‌ترین مرز آن، اطمینان بر عدم توافق بر کذب است. گر چه عدّه‌ای برای تواتر عددی را معیّن کرده‌اند ولی با نقد دیگران مواجه شده است. [۵]
 2. آنچه نقل می‌کنند را خودشان دیده یا شنیده باشند نه اینکه با حدس و استدلال به آن نتیجه رسیده باشند.
 3. شرایط تواتر در همه طبقات راویان حدیث حاصل باشد، لذا اگر شرایط تا طبقه خاصی حاصل شد، تواتر هم تا همان طبقه قابل اثبات است.[۶]
 4. نسبت به خبری که نقل می‌کنند اطمینان داشته باشند نه اینکه از روی شک آن را خبر دهند.[نیازمند منبع]

شرایط دیگری مانند عدالت، اسلام، تشیّع راویان، یا وجود امام معصوم(ع) در بین راویان، در اعتبار تواتر خبر، شرط نبوده و نیست. [۷]

اقسام تواتر

روایات متواتر به دو گروه لفظی و معنوی و اجمالی و تفصیلی تقسیم شده‌اند:

متواتر لفظی و معنوی

نوشتار اصلی: تواتر معنوی

خبر متواتر به لحاظی به لفظی و معنوی تقسیم می‌شود. متواتر لفظی، خبری است که همه راویان در همه طبقات، مضمون آن روایت و خبر را یکسان و با کلمات واحد بیان کنند؛ [۸] مانند عبارت روایت: " انّی تارک فیکم الثقلین " یا عبارت " من کنت مولاه فهذا علیّ مولاه" ، یا عبارت "انّما الاعمال بالنیات " . [۹]

متواتر معنوی، خبری است که همه ناقلان و راویان در تمامی طبقات، مضمون واحدی را با عبارات متفاوت، نقل می‌کنند و تطابق در معنا یا به دلالت تضمّنی است، مانند «احادیث خواندن سوره بعد از حمد در نماز در شرایط متفاوت» به نقل از راویان متفاوت، که خواندن اصل سوره یعنی جزء اوّل در همه روایات یکسان بوده است. یا به دلالت التزامی ، مانند: خبر شجاعت حضرت علی علیه‌السلام که بر اساس روایات متعدّد و در حوادث گوناگون گزارش شده که از مجموع آن‌ها، شجاعت آن حضرت، به تواتر ثابت می‌شود.[نیازمند منبع]

تواتر معنوی در روایات، در مقایسه با روایات متواتر لفظی، بیشتر است و اکثر اجزای دین به ویژه در فروع، دارای تواتر معنوی هستند، مثل: تعداد رکعات نماز، مبطلات روزه، ارکان حج، زکات و... .[نیازمند منبع]

متواتر اجمالی و تفصیلی

حدیث متواتر از جهتی دیگر به تواتر اجمالی و تفصیلی تقسیم می‌شود. تواتر تفصیلی همان است که در چند سطر گذشته تعریف و تقسیم آن بیان شد. اما تواتر اجمالی آن است که روایات متعددی که به حد تواتر می‌رسند درباره موضوعات متفاوتی بیان شود به گونه‌ای که بتوان در این روایات قدر مشترکی پیدا کرد که در همه‌ی آنها وجود دارد. این قدر مشترک در روایاتی که محتوای متفاوتی دارند، تواتر اجمالی نامیده می‌شود.[۱۰]

جستارهای وابسته

پانویس

 1. راغب می‌گوید: التواتر تتابع الشیء وتراً... ثمّ ارسلنا تتری، ‌ای متواترین. مفردات، راغب ص۵۴۸ ـ تحقیق ندیم مرعشلی
 2. شهید ثانی: و هو ما بلغت رواته فی الکثره مبلغاً أحالت العاده تواطؤهم علی الکذب و إستمر ذلک الوصف فی جمیع الطبقات حیث یتعدّد بأن یرویه قوم عن قوم. الرعایه فی علم الدرایه، ص۶۲؛ شیخ بهایی: فان بلغت سلاسله فی کلّ طبقه حداًّ یؤمن معه تواطؤهم علی الکذب فمتواتر.. الوجیزه فی علم الدرایه، ص۴؛ محقّق قمی: خبر جماعه یؤمن تواطؤهم علی الکذب عادهً و ان کان للوازم الخبر دخل فی افاده تلک الکثره، العلم. قوانین الاصول، محقّق قمی: ۱ / ۴۲۱.
 3. . الغدیر، امینی: ۱ / ۶۱، الرعایه فی علم الدرایه، ص۶۶.
 4. نگاه کنید به: صاحب معالم، معالم الدین، مؤسسه نشر اسلامی، ص۱۸۶.
 5. . برای اطلاع بیشتر نگاه کنید به: مامقانی، مقباس الهدایه، ج۱، ص۱۱۲. مامقانی هفت قول در این باره را ذکر و سپس نقد می‌کند.
 6. نگاه کنید به: صاحب معالم، معالم الدین، مؤسسه نشر اسلامی، ص۱۸۶.
 7. برای اطلاع بیشتر نگاه کنید به: مامقانی، مقباس الهدایه: ج۱، ص۱۰۹؛ علم الحدیث، ص۲۶.
 8. مامقانی، مقباس الهدایه، ج۱، ص۱۱۵.
 9. سبحانی، اصول الحدیث و احکامه فی علم الدرایه، ص۱۳۱؛ حرعاملی، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۱۹.
 10. سبحانی، اصول الحدیث و احکامه فی علم الدرایه، ص۳۶.


منابع

 • راغب اصفهانی، مفردات
 • شهید ثانی، زین العابدین بن علی، ۹۱۱-ق۹۶۶، الرعایه فی علم الدرایه
 • شیخ بهائی، محمد بن حسین، الوجیزه فی علم الدرایه
 • محقّق قمی، قوانین الاصول
 • علامه امینی، الغدیر
 • عبدالله مامقانی، مقباس الهدایه
 • جعفر سبحانی، اصول الحدیث و احکامه فی علم الدرایه
 • شیخ حر عاملی، وسایل الشیعه