عدل (ابهام‌زدایی)

از ویکی شیعه
(تغییرمسیر از عدالت)

عدل می‌تواند به یکی از موارد ذیل دلالت کند:

  • عدالت خدا: از صفات خداوند که اعتقاد به آن، مشخصهٔ شیعه و معتزله است.
  • عدالت (فقه): صفتی که باعث ترک گناه می‌شود و در برخی احکام شرط شده است، مثل امامت جماعت.
  • عدالت حقوقی:
  • عدالت اخلاقی: یکی از امهات فضایل اخلاقی