کاربر:Shamsoddin/صفحه تمرین

از ویکی شیعه

الصلاة خیر من النوم یا تثویب جمله‌ای است که اهل‌سنت در اذان به جای حی علی خیر العمل در اذان صبح می‌گویند•[۱] بنا بر روایات این عبارت در زمان پیامبر(ص) جزو اذان نبوده اما خلیفه دوم آن را به اذان صبح اضافه کرده است•

افزودن الصلاة خیر من النوم به اذان

عده‌ای از علمای اهل‌سنت بر این باورند که تَثْویب یا الصلاة خیر من النوم، پس از درگذشت پیامبر اسلام(ص) به اذان اضافه شده است• بنا به روایتی که مالک بن انس پیشوای مذهب مالکی نقل کرده مؤذن خلیفه دوم، روزی برای اذان صبح آمده بود که خلیفه در خواب بود، از این رو جمله را گفت که "الصلاة خیر من النوم؛ نماز از خواب بهتر است"، خلیفه بیدار شد و به او دستور داد آن را به اذان صبح اضافه کند•[۲] همچنین در نسخه‌ای از کتاب مالک بن انس که محمد بن حسن آن را روایت کرده آمده است که "الصلاة خیر من النوم"، باید پس از پایان اذان گفته شود چراکه شایسته نیست چیزی که در اذان نیست، در آن اضافه شود•[۳]

در منابع روایی اهل سنت روایاتی وجود دارد که بر اساس آنها پیامبر در آموزش اذان به مخدره این عبارت را آورده است یا به دستور او، بلال این عبارت به اذان افزوده است• عالمان شیعه این روایات را ضعیف دانسته و برای رد آن به اذان با حی علی خیرالعمل صحابه استناد کرده‌اند•[نیازمند منبع] بر اساس روایات شیعه و برخی از روایات اهل سنت الصلاة خیر من النوم در خلافت عمر به اذان اضافه شده و نخستین بار توسط سعد مؤذن به اذان است و به همین دلیل بلال برای خلیفه دوم اذان نمی‌گفت•[۴]

مشروعیت

اهل سنت برای مشروعیت تثویب به عمل صحابه استناد می‌کنند[نیازمند منبع] که از نظر علمای شیعه عمل و قول صحابه حجت نیست•[نیازمند منبع] از نظر علمای شیعه فقط قول و فعل معصوم حجت است•[نیازمند منبع] از نظر امامیه و زیدیه تثویب (اضافه کردن الصلاة خیر من النوم در اذان) بدعت است•[۵]

نماد اذان اهل سنت

پانویس

  1. نگاه کنید به جزیری، الفقه علی المذاهب الاربعه، ۱۴۲۴ق، ج۱، ص۲۸۳•
  2. مالک بن انس، الموطأ، المکتبة العلمیة، ج۱، ص۵۴•
  3. مالک بن انس، الموطأ، المکتبة العلمیة، ج۱، ص۵۵•
  4. سبحانی،الاعتصام بالکتاب و السنه، ص۵۶•
  5. سید مرتضی، السمائل الناصریات، ۱۴۱۷ق، ص۱۸۳•

منابع

  • جزیری، عبدالرحمن بن محمدعوض، الفقه علی المذاهب الاربعه، بیروت، دارلکتب العلمیه، ۱۴۲۴ق/۲۰۰۳م•