ویکی شیعه:سیاست‌ها و رهنمودها

از ویکی شیعه

ویکی‌شیعه دانشنامه‌ای مجازی است که هدف آن بیان و روشن‌سازی تاریخ، جغرافیا، فقه، اصول، مفاهیم، باورها، اعلام و... مکتب اهل بیت (ع) است. در این راستا، واژگانی نیز که برای فهم این هدف لازمند در این دانشنامه یاد خواهند شد.

سیاست‌ها

با توجه به اختلافات مذهبی، بنای نویسندگان بر این است که حتی الامکان از منابع دست اول و پذیرفته شده نزد دو فرقه بزرگ اسلامی (شیعه و سنی) استفاده شود. سیاست‌های کلی ویکی‌شیعه عبارت‌اند از:

رهنمودها

رهنمودهای ویکی شیعه به چهار بخش تقسیم می‌شوند: ۱. رهنمودهای محتوایی، ۲. رهنمودهای رفتاری، ۳. رهنمودهای ویرایشی، ۴. رهنمودهای طبقه‌بندی.

رهنمودهای رفتاری

رهنمودهای محتوایی

یک موضوع باید خارج از ویکی‌شیعه (اعم از تاریخ شیعه و جامعه امروز تشیع) مورد توجه زیادی قرار گرفته باشد، تا در ویکی‌شیعه نیاز به ذکر آن وجود داشته باشد.
اگر دو یا چند مقاله نامی مشابه هم دارند، باید به روش مناسب خواننده را به سمت مقاله‌ای که مورد نظرش است رهنمون ساخت.

رهنمودهای ویرایشی ویرایش

ویکی‌ها زمانی که افراد مختلف در آن‌ها به رفع اشکال و بهسازی متن بپردازند، سریع‌تر گسترش پیدا می‌کنند. به همین خاطر ما انتظار داریم که همه جسورانه به اصلاح این اشکالات بپردازند. ایرادی بر این کار وارد نیست.


همیشه خلاصه‌ای از ویرایشی که انجام می‌دهید را در جعبهٔ خلاصه ویرایش وارد کنید. از نوشتن خلاصه ویرایش‌های نامربوط پرهیز کنید.

رهنمودهای طبقه‌بندی

برای ایجاد زیرصفحه برای یک مقاله، این رهنمود راهنمای شما خواهد بود.