حکیم (ابهام‌زدایی)

از ویکی شیعه
(تغییرمسیر از حکیم)

حکیم ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

 • حَکیم: شخص دارای حکمت.
 • حَکیم: عنوانی برای برخی از فیلسوفان و عارفان (مانند حکیم الهی سمنانی، از شاگردان حکیم اسرار: ملا هادی سبزواری)، ادیبان و شاعران (مانند حکیم ابوالقاسم فردوسی) و پزشکان سنتی (طبیب، حکیم‌باشی).
 • حَکیم: از نام‌های خداوند؛ «حکیم علی الاطلاق» نیز اصطلاحی است که برای خداوند به کار می‌رود.
 • حُکَیْم: نامی عربی؛ مانند نام برخی از اصحاب امامان شیعه؛ از جمله حُکَیم بن جَبَله.
 • خاندان حکیم: از خاندان‌های علمی و سیاسی شیعی در عراق؛ از جمله ایشان:
 1. سید محسن طباطبائی حکیم (۱۳۰۶ق ـ ۱۳۹۰ق): مرجع تقلید شیعیان در قرن ۱۴ قمری، اهل عراق و ساکن نجف.
 2. سید محمدباقر حکیم (۱۳۱۸ش ـ ۱۳۸۲ش): از عالمان شیعه اهل عراق، رئیس و از بنیان‌گذران مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق و فرزند سید محسن حکیم بود.
 3. سید عبدالعزیز حکیم (۱۹۵۰ ـ ۲۰۰۹م): روحانی شیعه، سیاستمدار عراقی، فرزند سید محسن حکیم و پدر سید عمار حکیم که پس از برادرش، سید محمدباقر حکیم، رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق بود.
 4. سید محمدمهدی حکیم (۱۳۱۴ ـ۱۳۶۶ش): از مبارزان و علمای عراق و پسر سوم سید محسن حکیم و از مؤسسان حزب الدعوة الاسلامیة.
 5. سید محمدسعید حکیم (متولد ۱۳۵۴ق): از مراجع تقلید شیعه در عراق و نوه دختری سیدمحسن حکیم.
 6. سید محمدتقی حکیم (۱۳۴۱ ـ ۱۴۲۳ق): از استادان حوزه علمیه نجف.