تغییرات مرتبط

نام یک صفحه را وارد کنید تا تغییرات صفحه‌هایی که به آن پیوند داده‌اند یا از آن پیوند گرفته‌اند را ببینید. (برای مشاهدهٔ اعضای یک رده، ورودی را به صورت رده:نام رده وارد کنید). تغییرات در صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌های شما هستند، به‌صورت ضخیم نمایش می‌یابند.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کرده | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی | نمایش Wikibase
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۲ ‏۰۵:۱۴
   
نام صفحه:
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
د
ویرایش Wikibase
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۲

  جز   ‏۱۲:۵۷  هزاره تفاوتتاریخچه −۱۴ Shamsoddin بحث مشارکت‌ها
      ‏۱۱:۵۱  حیدرقلی سردار کابلی‏‏ ۴ تغییر تاریخچه +۱٬۹۷۰ [Rezvani‏؛ Mahdi1382‏ (۳×)]
      
‏۱۱:۵۱ (فعلی | قبلی) +۸۹ Rezvani بحث مشارکت‌ها (ویرایش جعبه اطلاعات)
  جز   
‏۰۸:۳۱ (فعلی | قبلی) +۱٬۱۷۱ Mahdi1382 بحث مشارکت‌ها (←‏مهارت بر فنون)
  جز   
‏۰۸:۰۵ (فعلی | قبلی) Mahdi1382 بحث مشارکت‌ها (←‏توصیف‌ها از سردار کابلی)
  جز   
‏۰۸:۰۴ (فعلی | قبلی) +۷۰۴ Mahdi1382 بحث مشارکت‌ها (←‏توصیف‌ها از سردار کابلی)
  جز   ‏۰۷:۵۰  الگو:خانه/روزشمار تفاوتتاریخچه −۳ Shamsoddin بحث مشارکت‌ها

‏۱۹ ژانویهٔ ۲۰۲۲

‏۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۲

  جز   ‏۱۲:۵۹  مدرسه نیم‌آورد تفاوتتاریخچه −۶۹ Roohish بحث مشارکت‌ها
  جز   ‏۰۷:۳۰  نجمه مادر امام رضا(ع) تفاوتتاریخچه +۱۵ Shamsoddin بحث مشارکت‌ها
  جز   ‏۰۷:۲۶  الگو:خانه/سرصفحه‏‏ ۷ تغییر تاریخچه −۲۸۰ [Shamsoddin‏ (۷×)]
  جز   
‏۰۷:۲۶ (فعلی | قبلی) −۶ Shamsoddin بحث مشارکت‌ها
  جز   
‏۰۷:۲۶ (فعلی | قبلی) +۱۱۵ Shamsoddin بحث مشارکت‌ها
  جز   
‏۰۷:۲۲ (فعلی | قبلی) −۴ Shamsoddin بحث مشارکت‌ها
  جز   
‏۰۷:۲۱ (فعلی | قبلی) Shamsoddin بحث مشارکت‌ها
  جز   
‏۰۷:۲۰ (فعلی | قبلی) Shamsoddin بحث مشارکت‌ها
  جز   
‏۰۷:۱۹ (فعلی | قبلی) Shamsoddin بحث مشارکت‌ها
  جز   
‏۰۷:۱۸ (فعلی | قبلی) −۴۱۰ Shamsoddin بحث مشارکت‌ها

‏۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۲

  جز   ‏۰۹:۴۵  ۹ مهر تفاوتتاریخچه +۲۲۷ Roohish بحث مشارکت‌ها
      ‏۰۸:۱۰  الگو:خانه/سرصفحه تفاوتتاریخچه ۰ Rezvani بحث مشارکت‌ها
  جز   ‏۰۷:۵۰  سید روح‌الله موسوی خمینی تفاوتتاریخچه −۲۸ Sarsm بحث مشارکت‌ها (ویکی سازی)
      ‏۰۷:۳۳  الگو:خانه/روزشمار‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۶۶ [Nazarzadeh‏ (۲×)]
      
‏۰۷:۳۳ (فعلی | قبلی) +۴۸ Nazarzadeh بحث مشارکت‌ها
      
‏۰۷:۲۷ (فعلی | قبلی) +۱۸ Nazarzadeh بحث مشارکت‌ها
  جز   ‏۰۵:۵۳  نجمه مادر امام رضا(ع)‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۸۴۵ [Mahdi1382‏ (۲×)]
  جز   
‏۰۵:۵۳ (فعلی | قبلی) Mahdi1382 بحث مشارکت‌ها
  جز   
‏۰۵:۵۲ (فعلی | قبلی) +۸۳۷ Mahdi1382 بحث مشارکت‌ها

‏۱۶ ژانویهٔ ۲۰۲۲

      ‏۱۸:۱۵  کعبه تفاوتتاریخچه +۲۲ Rezai.mosavi بحث مشارکت‌ها
  جز   ‏۱۷:۲۶  فضایل حضرت فاطمه(س)‏‏ ۳ تغییر تاریخچه +۱٬۲۷۷ [Mahdi1382‏ (۳×)]
  جز   
‏۱۷:۲۶ (فعلی | قبلی) −۶۵۳ Mahdi1382 بحث مشارکت‌ها (←‏فضایل روایی)
  جز   
‏۱۷:۲۵ (فعلی | قبلی) +۶۵۵ Mahdi1382 بحث مشارکت‌ها (←‏فضایل قرآنی)
  جز   
‏۱۷:۲۱ (فعلی | قبلی) +۱٬۲۷۵ Mahdi1382 بحث مشارکت‌ها (←‏فضایل قرآنی)
      ‏۱۶:۱۸  رکن حجرالاسود‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۵۲ [Rezai.mosavi‏ (۲×)]
      
‏۱۶:۱۸ (فعلی | قبلی) −۱۰ Rezai.mosavi بحث مشارکت‌ها (←‏موقعیت و جایگاه)
      
‏۱۶:۱۷ (فعلی | قبلی) +۶۲ Rezai.mosavi بحث مشارکت‌ها (←‏موقعیت و جایگاه)
  جز   ‏۰۷:۵۲  الگو:خانه/سرصفحه‏‏ ۲ تغییر تاریخچه ۰ [Shamsoddin‏ (۲×)]
  جز   
‏۰۷:۵۲ (فعلی | قبلی) +۱۱۵ Shamsoddin بحث مشارکت‌ها (ویرایش Shamsoddin (بحث) به آخرین تغییری که Nazarzadeh انجام داده بود واگردانده شد) برچسب: واگردانی
  جز   
‏۰۷:۵۲ (فعلی | قبلی) −۱۱۵ Shamsoddin بحث مشارکت‌ها برچسب: برگردانده‌شده

‏۱۵ ژانویهٔ ۲۰۲۲

      ‏۱۶:۲۲  رکن حجرالاسود تفاوتتاریخچه Rezai.mosavi بحث مشارکت‌ها
  جز   ‏۱۱:۵۶  کعبه‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۱۲ [Mahdi1382‏ (۲×)]
  جز   
‏۱۱:۵۶ (فعلی | قبلی) Mahdi1382 بحث مشارکت‌ها (←‏پرده کعبه)
  جز   
‏۱۱:۵۳ (فعلی | قبلی) Mahdi1382 بحث مشارکت‌ها (←‏بنای کعبه)
      ‏۰۸:۰۹  سید روح‌الله موسوی خمینی تفاوتتاریخچه Rezapour بحث مشارکت‌ها (لینک)
      ‏۰۷:۴۹  الگو:خانه/سرصفحه‏‏ ۵ تغییر تاریخچه +۳۹۷ [Nazarzadeh‏ (۵×)]
      
‏۰۷:۴۹ (فعلی | قبلی) ۰ Nazarzadeh بحث مشارکت‌ها
      
‏۰۷:۴۷ (فعلی | قبلی) +۴۹ Nazarzadeh بحث مشارکت‌ها
      
‏۰۷:۴۳ (فعلی | قبلی) +۶۳ Nazarzadeh بحث مشارکت‌ها
      
‏۰۷:۲۵ (فعلی | قبلی) −۱۱۶ Nazarzadeh بحث مشارکت‌ها
      
‏۰۷:۱۹ (فعلی | قبلی) +۴۰۱ Nazarzadeh بحث مشارکت‌ها
 نو    ‏۰۶:۵۹  ویکی شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۲/۳ تفاوتتاریخچه +۹۵ Rezvani بحث مشارکت‌ها (تغییرمسیر به ویکی شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۲/۰۳) برچسب: تغییر مسیر جدید
      ‏۰۶:۰۹  نجمه مادر امام رضا(ع)‏‏ ۳ تغییر تاریخچه −۳۲ [Rezvani‏؛ Salehi‏ (۲×)]
      
‏۰۶:۰۹ (فعلی | قبلی) −۳ Salehi بحث مشارکت‌ها (←‏مقام و منزلت)
      
‏۰۶:۰۸ (فعلی | قبلی) −۳۰ Salehi بحث مشارکت‌ها (←‏مقام و منزلت)
      
‏۰۵:۵۵ (فعلی | قبلی) Rezvani بحث مشارکت‌ها (تمیزکاری)
 نو    ‏۰۵:۵۶  ویکی شیعه:نوشتار پیشنهادی هفته/۲۰۲۲/۰۳ تفاوتتاریخچه +۹۲۹ Rezvani بحث مشارکت‌ها (صفحه‌ای تازه حاوی «{{#switch: {{{1}}} |عنوان = نجمه‌خاتون |محتوا =همسر امام کاظم(ع) و مادر امام رضا(ع) و فاطمه معصومه(س) است. نجمه کنیزی بود که حمیده همسر امام صادق(ع) او را خرید و به امام کاظم(ع) بخشید. برپایه برخی روایات حمیده ر...» ایجاد کرد)

‏۱۴ ژانویهٔ ۲۰۲۲