شهده دختر عدیم

از ویکی شیعه

شهده (۶۲۱-۷۰۹ ق) از زنان دارای اجازه روایت شیعه. شهده، دختر صاحب کمال الدین عمر بن عدیم در روز عاشورای ۶۲۱ قمری به دنیا آمد و در ۷۰۹ قمری در حلب درگذشت.[۱] او از خاندان شیعی بنی عدیم است.[۲] شهده، از کاشغری و عمر بن بدر بن سعید موصلی حدیث شنید و ثابت بن شرف به او اجازه روایت داد. او، بعد از وفات برادرش مجد الدین، به زهد روی آورده، لباس زینت نپوشید.[۳]

پانویس

  1. الحسون، اعلام النساء المؤمنات، ۱۴۱۱ق، ص۴۵۴.
  2. برای تشیع بنوعدیم نک: امین، اعیان الشیعه، ۱۴۲۰ق، ج۵، ص۵۲۰.
  3. غروی نایینی، محدثات شیعه، ۱۳۸۶ش، ص۲۵۷.

منابع

  • الحسون، محمد و مشکور، ام‌علی، اعلام النساء المؤمنات، تهران، انتشارات اسوه، ۱۴۱۱‌ق.
  • الامین، السید محسن، اعیان الشیعه، تحقیق و تخریج حسن الامین، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، ۱۴۲۰‌ق.
  • غروی نایینی، نهله، محدثات شیعه، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.