ام علی الحسون

از ویکی شیعه

اُم‌ّعَلی الْحَسّون، استاد بنت‌الهدی صدر و از زنانِ دارای تحصیلات دینی و اجازه روایت بود.

زهرا، دختر محمد علی حسّون و همسر شیخ زهیر حسّون، در نجف به دنیا آمد. او پس از وفات پدرش به خانۀ برادرش حاج فاضل حسون (واقع در محله کنده کوفه) رفت. ام‌علی، در خانه برادرش عقاید اسلامی را به زنان بسیاری آموخت. همسر و پسرعمویش، شیخ زهیر الحسون، در آموزش وی اهتمام کامل داشت و ام علی نزد او، فقه، اصول، نحو، بلاغت، حدیث و درایه را فراگرفت.

پس از انقلاب اسلامی ایران، شیخ زهیر الحسون و ام‌علی به ایران مهاجرت کردند و جلسات عقایدی ام‌علی در ایران نیز همچنان در منزل خود، برای بانوان برقرار بود.[۱]

آیت‌الله مرعشی، در خانه شیخ زهیر الحسون از ام‌علی آزمون گرفت و سپس به وی اجازه روایت داد. شهیده بنت الهدی صدر از شاگردان ام علی بود اما ام علی، به خاطر جایگاه بنت‌الهدی تمایلی به انتشار این خبر نداشت.[۲]

پانویس

  1. غروی نایینی، محدثات شیعه، ۱۳۸۶ش، ص۹۲؛ الحسون، اعلام النساء المؤمنات، ۱۴۱۱ق، ص۱۷۲.
  2. غروی نایینی، محدثات شیعه، ۱۳۸۶ش، ص۹۲؛ الحسون، اعلام النساء المؤمنات، ۱۴۱۱ق، ص۱۷۲.

منابع

  • الحسون، محمد و مشکور، ام‌علی، اعلام النساء المؤمنات، تهران، انتشارات اسوه، ۱۴۱۱ق.
  • غروی نایینی، نهله، محدثات شیعه، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.