تغییرات مرتبط با ایران

پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۱۷ ژانویهٔ ۲۰۱۹ ‏۲۱:۴۲
   
نام صفحه:

‏۱۷ ژانویهٔ ۲۰۱۹

 جز   ‏۰۸:۳۱  خاندان حمدانیان‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (-۳۵). . [Salehi‏ (۴×)]
 جز    ‏۰۸:۳۱ (فعلی | قبلی) . . (-۴۷). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز    ‏۰۸:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز    ‏۰۸:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (-۸). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها) (منابع: تغییر الگو)
 جز    ‏۰۸:۲۸ (فعلی | قبلی) . . (+۲۱). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
 جز   ‏۰۸:۰۳  شام‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۸). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)
 جز   ‏۰۶:۱۴  علویان (سوریه)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۹). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)
 جز   ‏۰۶:۱۴  علویان (طبرستان)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۹). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)

‏۱۶ ژانویهٔ ۲۰۱۹

 جز   ‏۰۶:۵۵  فلسطین‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۱). . S.J.Mosavi (بحث | مشارکت‌ها) (درج لینک زبان‌ها)

‏۱۵ ژانویهٔ ۲۰۱۹

     ‏۱۲:۳۸  عراق‏‏ (۱۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۶). . [Hassanfallah‏ (۱۲×)]
      ‏۱۲:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Hassanfallah (بحث | مشارکت‌ها) (شیعیان پس از صدام حسین)
      ‏۱۲:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (-۸). . Hassanfallah (بحث | مشارکت‌ها) (وضعیت شیعیان در دوران معاصر)
      ‏۱۲:۳۵ (فعلی | قبلی) . . (-۴). . Hassanfallah (بحث | مشارکت‌ها) (اقوام و مذاهب)
      ‏۱۲:۳۳ (فعلی | قبلی) . . (+۲۸). . Hassanfallah (بحث | مشارکت‌ها) (اقوام و مذاهب)
      ‏۱۲:۳۲ (فعلی | قبلی) . . (-۲۶). . Hassanfallah (بحث | مشارکت‌ها) (خنثی‌سازی ویرایش 467042 توسط Hassanfallah (بحث))
      ‏۱۲:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hassanfallah (بحث | مشارکت‌ها) (خنثی‌سازی ویرایش 467046 توسط Hassanfallah (بحث))
      ‏۱۲:۲۹ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Hassanfallah (بحث | مشارکت‌ها) (اقوام و مذاهب)
      ‏۱۲:۲۸ (فعلی | قبلی) . . (+۲۶). . Hassanfallah (بحث | مشارکت‌ها) (اقوام و مذاهب)
      ‏۱۲:۲۲ (فعلی | قبلی) . . (-۳). . Hassanfallah (بحث | مشارکت‌ها) (جغرافیای تشیع در عراق)
      ‏۱۲:۲۱ (فعلی | قبلی) . . (-۷). . Hassanfallah (بحث | مشارکت‌ها) (جغرافیای تشیع در عراق)
      ‏۱۲:۲۰ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Hassanfallah (بحث | مشارکت‌ها) (جغرافیای تشیع در عراق)
      ‏۱۲:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Hassanfallah (بحث | مشارکت‌ها) (جغرافیای تشیع در عراق)

‏۱۴ ژانویهٔ ۲۰۱۹

     ‏۱۰:۴۲  موسی بن خزرج‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۴). . M.r.seifi (بحث | مشارکت‌ها) (لید)
 جز   ‏۰۷:۲۲  سال ۱۶ هجری قمری‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۳). . S.J.Mosavi (بحث | مشارکت‌ها) (درج لینک زبان‌ها)
 جز   ‏۰۷:۱۶  سوریه‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۵). . [Sarsm‏ (۲×)]
 جز    ‏۰۷:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)
 جز    ‏۰۷:۱۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (ویکی سازی)

‏۱۳ ژانویهٔ ۲۰۱۹

 جز   ‏۰۹:۳۶  اولجایتو‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۶۸). . [Sarsm‏؛ Salehi‏]
 جز    ‏۰۹:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (+۷۴). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۰۷:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (-۶). . Sarsm (بحث | مشارکت‌ها) (تمیز کاری)
 جز   ‏۰۸:۴۳  عبدالکریم حائری‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۷۳). . [Salehi‏ (۲×)]
 جز    ‏۰۸:۴۳ (فعلی | قبلی) . . (-۱۰). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها) (پانویس)
 جز    ‏۰۸:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (+۸۳). . Salehi (بحث | مشارکت‌ها)

‏۱۱ ژانویهٔ ۲۰۱۹

 جز   ‏۱۹:۱۴  فلسطین‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴). . Kadeh (بحث | مشارکت‌ها) (از فتح مسلمانان تا اشغال آن توسط اسرائیل)