رسالة الثقلین (مجله)

مقاله قابل قبول
بدون جعبه اطلاعات
عدم رعایت شیوه‌نامه ارجاع
از ویکی شیعه
شماره اول رساله الثقلین

رِسالَةُ الثَّقَلَین (پیام ثقلین) فصل‌نامه‌ای با موضوع الاهیات و معارف اسلامی که در مجمع جهانی اهل بیت(ع) منتشر می‌شود. نخستین شماره مجله برای محرم ۱۴۱۳ق (تیر ۱۳۷۲ش) منتشر شد. اصل فصلنامه به زبان‌ عربی است؛ و شماره ۷۷ نسخه عربی آن در تابستان سال ۱۴۳۷ق (۱۳۹۵ش)، منتشر شده است. [۱] این مجله به زبان‌های انگلیسی و اسپانیایی نیز منتشر می‌شود. آخرین شماره انگلیسی آن (message of thaqalayn) در تابستان ۱۴۳۶ق (۱۳۹۴ش) منتشر شد.[۲] نسخه اسپانیولی آن (El Mensaje de Az-Zaqalain) آخرین بار در شعبان ۱۴۳۰ش (۲۰۰۹م) با شماره ۳۵-۳۶ منتشر شد. [۳]

این نشریه هدف خود را احیاء معارف اسلامی با تکیه بر دو منبع قرآن و اهل بیت (ع) معرفی کرده است.[۴] دفتر اصلی این نشریه در ایران است و در ایران و لبنان چاپ و در بسیاری از کشورهای مسلمان منتشر می‌شود.

مدیر مسئول این فصلنامه محمدحسن اختری است که سمت دبیر کلی مجمع جهانی اهل بیت را از فروردین ۱۳۸۳ تا شهریور ۱۳۹۸ش بر عهده داشت. اکثریت نویسندگان مقالات این فصلنامه دانش‌آموختگان و اساتید حوزه علمیه هستند. برخی از نویسندگان این نشریه عبارتند از:

منابع

  1. رسالة الثقلین، ش۷۷، شوال ۱۴۳۷ش
  2. messageofthaqalayn
  3. El Mensaje de Az-Zaqalain
  4. رساله الثقلین، ش۱، ص۲